Toegang tot complexe gegevensobjecten in Shopify Flow

Shopify Flow biedt geen ondersteuning voor het uitvoeren van matrixen en objecten. Als je de gegevensuitvoer wilt beheren en wilt voorkomen dat nieuwe gegevens worden opgenomen wanneer API-velden worden toegevoegd, doe je in plaats daarvan het volgende:

  • Lus over maxtrixen.
  • Voeg de vereiste velden expliciet toe.

Complexe gegevensobjecten in de oorspronkelijke Flow

Als je in de oorspronkelijke Flow {{ order.lineItems }} in Liquid aanroept, wordt het object uitgevoerd in Ruby-indeling. Als je met het | json filtert, wordt het object in json uitgevoerd.

Complex data objects in Shopify Flow

Avoid calling arrays and objects directly in Shopify Flow for the following reasons:

  • Outputting data that isn't required is deprecated for GraphQL API, and it might create large query sizes that cause your workflow to fail.
  • When new features are introduced, new API fields are added, which might break your workflow.

If too much data is sent automatically, the workflow fails. Instead of calling arrays and objects directly, loop over arrays and include only the fields that you want.

For example, instead of calling {{ order.lineItems }} directly, use the following format to call specific fields. These examples include all the fields that would be included by calling the array or object directly. Copy and paste the fields that you need.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis