Shopify Capital-termenlijst

Definitie van Shopify Capital-voorwaarden
Term Definitie
Ontvangen bedrag Het geld dat je ontvangt uit een Shopify Capital-merchantvoorschot.
Leveren Het verzenden van geld.
Factor of vermenigvuldiging Het getal waarmee het ontvangen bedrag wordt vermenigvuldigd om het totaal terug te betalen bedrag te bepalen.
Vaste leningskosten De kosten voor het verkrijgen van een Shopify Capital-lening.
Betaling Toegang tot kapitaal.
Leningsbedrag Het geld dat je ontvangt uit een Shopify Capital-lening.
Mijlpaal Een 60-daagse periode van de Shopify Capital-leningstermijn. Elke mijlpaal heeft een minimaal terugbetalingsbedrag dat op de einddatum van de mijlpaal moet zijn terugbetaald. Als je het minimale terugbetalingsbedrag niet voldoet, wordt het verschil tussen je huidige terugbetalingsbedrag en het minimale terugbetalingsbedrag van je rekening afgeschreven.
Resterend saldo Het bedrag van het totaal terug te betalen bedrag dat nog moet worden terugbetaald aan Shopify Capital.
Terugbetalen Het leveren van geld ter verrekening met het totaal terug te betalen bedrag.
Overschrijving Geld dat wordt geleverd ter verrekening met het totaal terug te betalen bedrag.
Overschrijvingspercentage of dagelijks overschrijvingspercentage Het percentage van je dagelijkse verkoopopbrengst dat aan Shopify Capital wordt terugbetaald totdat het totaal terug te betalen bedrag is terugbetaald.
Totaal verschuldigd bedrag Het leningsbedrag plus de vaste leningskosten van een Shopify Capital-lening. Het totale bedrag dat moet worden terugbetaald.
Totaal terug te betalen bedrag Het bedrag van toekomstige verkoopopbrengst dat Shopify Capital koopt. Dit wordt berekend door het ontvangen bedrag te vermenigvuldigen met de factor.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis