Wiele kont Balance

Możesz utworzyć maksymalnie 5 dodatkowych kont Balance. Dodatkowe konta mogą pomóc Ci w zarządzaniu wydatkami, umożliwiając przelewanie środków na jedno z dodatkowych kont. Możesz na przykład utworzyć konto dla wydatków na płace, a następnie przelać pieniądze z budżetu na konto wydatków na płace.

Ograniczenia

Oto ograniczenia dotyczące wielu kont:

 • Możesz utworzyć maksymalnie 5 dodatkowych kont Balance.

 • Tylko konto główne może mieć kartę Balance i powiązane z nimi nagrody.

 • Powiadomienia o niskim saldzie są dostępne tylko dla konta głównego.

Tworzenie nowego konta

Możesz utworzyć nowe dodatkowe konto Balance.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Kliknij opcję Utwórz konto

 3. Wprowadź nazwę konta.

 4. Kliknij opcję Utwórz konto

Przelewanie środków między kontami Balance

Możesz przelewać środki między swoimi kontami Balance.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.

 2. Kliknij Przenieś pieniądze > Przelej środki między swoimi kontami Balance.

 3. Z listy rozwijanej Z wybierz konto, z którego chcesz przenieść środki.

 4. Z listy rozwijanej Do wybierz konto, na które chcesz przenieść środki.

 5. Wpisz kwotę, którą chcesz przelać.

 6. Opcjonalnie: Wpisz opis przelewu.

 7. Kliknij opcję Przenieś/Transfer.

Dowiedz się więcej o innych sposobach przelewania pieniędzy za pomocą konta Balance.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo