บัญชี Balance หลายบัญชี

คุณสามารถสร้างบัญชี Balance เพิ่มเติมได้สูงสุดถึง 5 บัญชี บัญชีเพิ่มเติมของคุณสามารถช่วยคุณจัดการค่าใช้จ่ายของคุณได้โดยการโอนเงินไปยังบัญชีเพิ่มเติมบัญชีใดบัญชีหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างบัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับเงินค่าจ้าง จากนั้นโอนเงินตามที่ตั้งงบไว้ไปยังบัญชีค่าใช้จ่ายสำหรับเงินค่าจ้างของคุณ

ข้อจำกัด

ข้อจํากัดของบัญชีหลายบัญชีมีดังต่อไปนี้:

 • คุณสามารถสร้างบัญชี Balance เพิ่มเติมได้สูงสุด 5 บัญชี

 • มีเพียงบัญชีหลักของคุณเท่านั้นที่สามารถมีบัตร Balance และรางวัลที่เกี่ยวข้องได้

 • การแจ้งเตือนยอดคงเหลือต่ำมีให้ใช้งานเฉพาะกับบัญชีหลักของคุณเท่านั้น

สร้างบัญชีใหม่

คุณสามารถสร้างบัญชี Balance เพิ่มเติมใหม่ได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิกสร้างบัญชีผู้ใช้

 3. ป้อนชื่อสำหรับบัญชี

 4. คลิกสร้างบัญชีผู้ใช้

การโอนเงินทุนระหว่างบัญชี Balance ของคุณ

คุณสามารถโอนเงินระหว่างบัญชี Balance ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิก ย้ายเงินทุน > โอนเงินทุนระหว่างบัญชี Balance ของคุณ

 3. จากเมนูดรอปดาวน์ จาก ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการย้ายเงินทุนออก

 4. จากเมนูดรอปดาวน์ ถึง ให้เลือกบัญชีที่คุณต้องการย้ายเงินทุนไปไว้

 5. พิมพ์จํานวนเงินที่คุณต้องการโอน

 6. ตัวเลือกเสริม: พิมพ์รายละเอียดของการโอนเงิน

 7. คลิกถ่ายโอน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีอื่นๆ ที่คุณสามารถ โอนเงินของคุณด้วย Balance

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี