การจัดการบัตร Shopify Balance ของคุณ

บัตร Shopify Balance เป็นวิธีที่ง่ายดายในการจัดการค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของคุณ เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณ ระบบจะเปิดใช้งานบัตรเสมือนของคุณโดยอัตโนมัติ

Shopify จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ในการใช้บัตร Balance แต่อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้ให้บริการบัตร ATM คุณสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ในข้อกำหนดในการใช้บริการ

การตั้งค่าบัตร Shopify Balance ฉบับจริง

เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ระบบจะเปิดใช้งานบัตรเสมือนของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการบัตรฉบับจริง คุณสามารถขอรับบัตรจาก Shopify ได้

ขอบัตร Shopify Balance ฉบับจริง

คุณสามารถส่งคำขอรับบัตรฉบับจริงสำหรับบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิก "สั่งซื้อบัตรฉบับจริง"

 3. ตัวเลือกเสริม: ปรับแต่งบัตร Balance ของคุณด้วยการเพิ่มชื่อธุรกิจ

 1. ป้อนหรือยืนยันข้อมูลการจัดส่งของคุณ จากนั้นคลิก "สั่งซื้อบัตร"

หลังจากสั่งซื้อบัตรฉบับจริงแล้ว คุณสามารถเข้าถึงสถานะการจัดส่งและวันที่จัดส่งโดยประมาณของบัตรได้ โดยไปที่ การเงิน > Balance > จัดการบัตร จากนั้นคลิกที่บัตรฉบับจริง

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้ง

สั่งซื้อบัตรของ Shopify Balance ฉบับจริงที่ไม่ได้จัดส่งซ้ำอีกครั้ง

หากคุณเคยขอบัตรฉบับจริงสำหรับบัญชี Shopify Balance และเกิดปัญหาในการจัดส่งบัตรดังกล่าว คุณสามารถสั่งซื้อบัตรใบใหม่ได้ โดยคุณสามารถเข้าถึงสถานะการจัดส่งของบัตรของคุณและวันที่จัดส่งโดยประมาณได้โดยไปที่ การเงิน> Balance > จัดการบัตร จากนั้นคลิกบัตรฉบับจริงที่ต้องการ คุณสามารถสั่งซื้อบัตรที่มีสถานะเป็น "ส่งคืนแล้ว" หรือ "จัดส่งไม่สำเร็จ" อีกครั้งได้ โปรดตรวจสอบยืนยันว่ารายละเอียดการจัดส่งของคุณถูกต้องเมื่อคุณส่งคำขอบัตรใบใหม่

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิก "จัดการบัตร" หรือ "จัดการบัญชี"

 3. ในส่วนการจัดการบัตร ให้คลิกบัตรที่คุณต้องการดู

 4. คลิกเปลี่ยนบัตร

 5. เลือก "ไม่ได้รับบัตร" จากนั้นคลิกที่ "ถัดไป"

บัตรของคุณที่ยังไม่ได้จัดส่งจะถูกยกเลิก จากนั้นเราจะส่งบัตรใบใหม่ไปให้คุณ

เปิดใช้งานบัตร Shopify Balance ฉบับจริง

หลังจากที่คุณได้รับบัตร Shopify Balance ของคุณทางไปรษณีย์แล้ว คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานบัตรก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้บัตรได้ หากต้องการเริ่มต้นกระบวนการเปิดใช้งาน คุณสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์หรือไปที่ส่วน Shopify admin ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิก "จัดการบัตร" หรือ "จัดการบัญชี"

 3. คลิก "บัตร Shopify Balance"

 4. คลิกเปิดใช้งานบัตร

 5. ป้อนหมายเลขเลขสี่หลักสุดท้ายของบัตร Shopify Balance ของคุณ จากนั้นคลิกถัดไป

 6. ป้อนหมายเลขรหัสประจำตัว (PIN) สำหรับบัตร Shopify Balance จากนั้นคลิก "ถัดไป"

 7. ป้อน PIN ของคุณอีกครั้ง จากนั้นคลิกยืนยัน

 8. ป้อนรหัสยืนยันที่ระบบส่งให้คุณผ่านข้อความตัวอักษร จากนั้นคลิกเปิดใช้งาน หากคุณไม่ได้รับข้อความตัวอักษรพร้อมรหัสของคุณ ให้คลิกส่งรหัสอีกครั้ง

การจัดการบัตร Shopify Balance

คุณสามารถจัดการบัตรเสมือนและบัตรฉบับจริงของคุณได้จากหน้าบัญชีผู้ใช้ Shopify Balance ของคุณ

ดูข้อมูลบัตร

คุณสามารถดูข้อมูลบัตรเสมือนและบัตรฉบับจริงของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิก "จัดการบัตร" หรือ "จัดการบัญชี"

 3. ในส่วนการจัดการบัตร ให้คลิกบัตรที่คุณต้องการดู

 4. หากต้องการแสดงหมายเลขบัตรทั้งหมด ให้คลิกแสดงหมายเลขบัตร

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้ง

เชื่อมโยงบัตร Shopify Balance ของคุณกับ Apple Wallet หรือ Google Wallet

คุณสามารถเชื่อมโยงบัตร Shopify Balance เสมือนหรือบัตรจริงกับกระเป๋าเงินในมือถือเพื่อให้สามารถชำระเงินได้โดยตรงจากโทรศัพท์ ทั้งนี้คุณจำเป็นต้องมีหมายเลขบัตร Shopify Balance หากต้องการเชื่อมโยงบัตร คุณสามารถดูหมายเลขบัตรได้โดยไปที่หน้ารายละเอียดบัญชี จากนั้นคลิกบัตรที่คุณต้องการเชื่อมโยง โปรดดูขั้นตอนที่เหมาะสมใน Apple Wallet หรือ Google Pay

เปลี่ยนบัตร Shopify Balance ของคุณ

การขอเปลี่ยนบัตรจะเป็นการยกเลิกบัตร Shopify Balance ปัจจุบันของคุณ เราจะส่งบัตร Shopify Balance ใบใหม่ให้คุณภายในแปดวันทำการด้วยวิธีการจัดส่งแบบมาตรฐาน

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. ในส่วนการจัดการบัตร ให้คลิกที่บัตร Shopify Balance ของคุณ

 3. คลิกเปลี่ยนบัตร

 4. เลือกเหตุผลในการยกเลิกและเปลี่ยนบัตร Shopify Balance ของคุณ จากนั้นคลิกถัดไป

 5. ตรวจสอบที่อยู่สำหรับการจัดส่งของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง จากนั้นคลิกยืนยันและเปลี่ยนบัตร หากคุณจำเป็นต้องอัปเดตที่อยู่ของคุณ ให้คลิกแก้ไขแล้วแก้ไขที่อยู่ของคุณ จากนั้นคลิกยืนยันและเปลี่ยนบัตร

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้ง

รีเซ็ต PIN ของบัตร Shopify Balance ของคุณ

คุณสามารถรีเซ็ต PIN ของบัตรของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. คลิกหมายเลขบัญชีผู้ใช้

 3. คลิกดูรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ จากนั้นคลิกที่บัตรที่คุณต้องการรีเซ็ต

 4. คลิกรีเซ็ต PIN แล้วป้อน PIN สี่หลัก จากนั้นคลิกถัดไป

 5. ป้อน PIN ของคุณอีกครั้ง จากนั้นคลิกยืนยัน

 6. ป้อนรหัสยืนยันที่ระบบส่งให้คุณทางข้อความ จากนั้นคลิก "รีเซ็ต PIN"

ต้องการล็อกบัตร Shopify Balance ของคุณหรือไม่

หากบัตร Shopify Balance ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย คุณจำเป็นต้องล็อกบัตรเพื่อไม่ให้ใครสามารถใช้งานบัตรได้

ขั้นตอน:

 1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ

 2. ในส่วนการจัดการบัตร ให้คลิกที่บัตร Shopify Balance ของคุณ จากนั้นคลิกล็อกบัตร

 3. คลิกล็อกบัตรอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าคุณต้องการล็อกบัตรของคุณ

เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนให้ยืนยันตัวตนบัญชีผู้ใช้ของคุณอีกครั้ง

คุณสามารถปลดล็อกบัตร Shopify Balance ของคุณได้โดยคลิกที่ปลดล็อกบัตร จากนั้นคลิกปลดล็อกบัตรอีกครั้งในหน้าบัตร Shopify Balance ในส่วน Shopify admin ของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี