Quản lý thẻ Shopify Balance

Thẻ Shopify Balance là cách đơn giản giúp quản lý chi phí vận hành doanh nghiệp. Khi bạn thiết lập tài khoản Shopify Balance, thẻ ảo của bạn sẽ được tự động kích hoạt.

Shopify không tính bất kỳ khoản phí nào khi bạn sử dụng thẻ Balance, nhưng nhà cung cấp ATM có thể thu phí. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cước phí trong Điều khoản dịch vụ.

Thiết lập thẻ Shopify Balance thực

Khi bạn tạo tài khoản Shopify Balance, thẻ ảo của bạn sẽ được kích hoạt tự động. Nếu muốn có thẻ thực, bạn có thể yêu cầu Shopify cung cấp.

Yêu cầu thẻ Shopify Balance thực

Bạn có thể yêu cầu thẻ thực cho tài khoản Shopify Balance của mình.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Yêu cầu mở thẻ thực.

 3. Không bắt buộc: Tùy chỉnh thẻ Balance bằng cách thêm tên doanh nghiệp của bạn.

 1. Nhập hoặc xác nhận thông tin vận chuyển, rồi nhấp vào Yêu cầu mở thẻ.

Sau khi yêu cầu mở thẻ thực, bạn có thể truy cập vào trạng thái giao hàng và ngày giao hàng dự kiến của thẻ bằng cách vào Tài chính > Balance > Quản lý thẻ rồi nhấp vào thẻ thực.

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Đặt hàng lại thẻ Shopify Balance thực chưa được giao

Nếu bạn đã yêu cầu thẻ thực cho tài khoản Shopify Balance và xảy ra vấn đề với thẻ đang được giao, bạn có thể đặt hàng thẻ mới. Bạn có thể truy cập trạng thái giao hàng của thẻ và ngày giao hàng dự kiến bằng cách vào Tài chính > Balance > Quản lý thẻ rồi nhấp vào thẻ thực. Có thể đặt thẻ có trạng thái Đã trả lại hoặc Giao hàng không thành công. Xác minh rằng thông tin chi tiết vận chuyển là chính xác khi bạn yêu cầu thẻ mới.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Quản lý thẻ hoặc Quản lý tài khoản.

 3. Trong phần Quản lý thẻ, nhấp vào thẻ bạn muốn xem.

 4. Nhấp vào Replace card (Thay thẻ).

 5. Chọn Thẻ không nhận được, rồi nhấp vào Tiếp.

Thẻ chưa giao của bạn sẽ bị hủy, sau đó thẻ mới sẽ được gửi đến bạn.

Kích hoạt thẻ Shopify Balance thực

Sau khi nhận được thẻ Shopify Balance trong thư, bạn cần kích hoạt thẻ này để sử dụng. Để bắt đầu quy trình, bạn có thể quét mã QR trên gói hàng hoặc truy cập trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Quản lý thẻ hoặc Quản lý tài khoản.

 3. Nhấp vào Thẻ Shopify Balance.

 4. Nhấp vào Activate card (Kích hoạt thẻ).

 5. Nhập bốn chữ số cuối của thẻ Shopify Balance rồi nhấp vào Next (Tiếp theo).

 6. Nhập Mã số định danh cá nhân (PIN) gồm bốn chữ số cho thẻ Shopify Balance của bạn, rồi nhấp vào Tiếp theo.

 7. Nhập lại mã PIN của bạn, sau đó nhấp vào Confirm (Xác nhận).

 8. Nhập mã xác nhận bạn nhận được qua tin nhắn văn bản, rồi nhấp vào Activate (Kích hoạt). Nếu không nhận được tin nhắn văn bản có mã, nhấp vào Resend code (Gửi lại mã).

Quản lý thẻ Shopify Balance

Bạn có thể quản lý thẻ ảo và thẻ thực từ trang Tài khoản Shopify Balance.

Xem thông tin thẻ

Bạn có thể xem thông tin thẻ ảo và thẻ thực của mình.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Quản lý thẻ hoặc Quản lý tài khoản.

 3. Trong phần Quản lý thẻ, nhấp vào thẻ bạn muốn xem.

 4. Để hiển thị toàn bộ số thẻ, nhấp vào Show card numbers (Hiển thị số thẻ).

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Liên kết thẻ Shopify Balance của bạn với ví Apple hoặc Google

Bạn có thể liên kết thẻ Shopify Balance ảo hoặc thực với ví điện tử để có thể thực hiện thanh toán trực tiếp từ điện thoại. Để liên kết thẻ, bạn cần có số thẻ Shopify Balance. Bạn có thể tìm số thẻ bằng cách truy cập trang Chi tiết tài khoản rồi nhấp vào thẻ bạn muốn liên kết. Tham khảo Apple Wallet hoặc Google Pay để biết các bước thích hợp.

Thay thẻ Shopify Balance

Yêu cầu thay thẻ sẽ hủy thẻ Shopify Balance hiện tại của bạn. Bạn sẽ nhận được thẻ Shopify Balance mới trong vòng tám ngày làm việc qua hình thức vận chuyển tiêu chuẩn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Trong mục Quản lý thẻ, nhấp vào thẻ Shopify Balance của bạn.

 3. Nhấp vào Replace card (Thay thẻ).

 4. Chọn lý do để hủy và thay thẻ Shopify Balance, rồi nhấp vào Next (Tiếp theo).

 5. Xem lại địa chỉ gửi hàng để đảm bảo địa chỉ này chính xác và nhấp vào Confirm and replace card (Xác nhận và thay thẻ). Nếu bạn muốn cập nhật địa chỉ, nhấp vào Edit (Chỉnh sửa), chỉnh sửa địa chỉ của bạn, sau đó nhấp vào Confirm and replace card (Xác nhận và thay thẻ).

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Đặt lại mã PIN cho thẻ Shopify Balance

Bạn có thể đặt lại mã PIN của thẻ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Nhấp vào Account numbers (Số tài khoản).

 3. Nhấp vào View account details (Xem chi tiết tài khoản), rồi nhấp vào thẻ bạn muốn đặt lại.

 4. Nhấp vào Reset PIN (Đặt lại mã PIN), nhập mã PIN gồm bốn chữ số, sau đó nhấp vào Next (Tiếp theo).

 5. Nhập lại mã PIN của bạn, sau đó nhấp vào Confirm (Xác nhận).

 6. Nhập mã xác nhận bạn nhận được qua tin nhắn văn bản rồi nhấp vào Reset PIN (Đặt lại mã PIN).

Khóa thẻ Shopify Balance

Nếu thẻ Shopify Balance của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, bạn cần khóa thẻ để không ai khác có thể sử dụng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Trong mục Quản lý thẻ, nhấp vào thẻ Shopify Balance rồi nhấp vào Lock card (Khóa thẻ).

 3. Nhấp vào Lock card (Khóa thẻ) để xác nhận bạn muốn khóa thẻ.

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Bạn có thể mở khóa thẻ Shopify Balance bằng cách nhấp vào Unlock card (Mở khóa thẻ), rồi nhấp vào Unlock card (Mở khóa thẻ) trên trang thẻ Shopify Balance lần nữa trong trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí