Quản lý thẻ Shopify Balance

Thẻ Shopify Balance là một cách đơn giản giúp quản lý chi phí vận hành doanh nghiệp. Khi bạn thiết lập tài khoản Shopify Balance, thẻ phi vật lý của bạn sẽ được tự động kích hoạt. Nếu đã thiết lập nhiều tài khoản cho Balance thì bạn chỉ có thể nhận một thẻ cho tài khoản chính.

Shopify không tính bất kỳ khoản phí nào khi bạn sử dụng thẻ Balance, nhưng nhà cung cấp ATM có thể thu phí. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cước phí trong Điều khoản dịch vụ.

Thiết lập thẻ Shopify Balance thực

Khi bạn tạo tài khoản Shopify Balance, thẻ ảo của bạn sẽ được kích hoạt tự động. Nếu muốn có thẻ thực, bạn có thể yêu cầu Shopify cung cấp.

Yêu cầu mở thẻ Shopify Balance vật lý

Bạn có thể yêu cầu thẻ thực cho tài khoản Shopify Balance của mình.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Chọn tài khoản chính.

 3. Nhấp vào Yêu cầu mở thẻ thực.

 4. Không bắt buộc: Tùy chỉnh thẻ Balance bằng cách thêm tên doanh nghiệp của bạn.

 1. Nhập hoặc xác nhận thông tin vận chuyển, rồi nhấp vào Yêu cầu mở thẻ.

Sau khi yêu cầu mở thẻ vật lý, bạn có thể truy cập vào trạng thái giao hàng và ngày giao hàng dự kiến của thẻ bằng cách vào Tài chính > Balance, chọn tài khoản chính rồi nhấp vào thẻ vật lý trong mục Thẻ Balance của bạn.

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Đặt hàng lại thẻ Shopify Balance thực chưa được giao

Nếu đã yêu cầu thẻ thực cho tài khoản Shopify Balance và xảy ra vấn đề với thẻ đang được giao, bạn có thể yêu cầu mở thẻ mới.

Trước khi yêu cầu thẻ mới, hãy xem lại trạng thái giao hàng của thẻ và ngày giao hàng dự kiến bằng cách vào Tài chính > Balance, chọn tài khoản chính rồi nhấp vào thẻ vật lý trong mục Thẻ Balance của bạn. Xác minh rằng thông tin chi tiết vận chuyển là chính xác khi bạn yêu cầu thẻ mới.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Chọn tài khoản chính.

 3. Trong mục Thẻ Balance của bạn, nhấp vào thẻ thực.

 4. Nhấp vào Hủy và thay đổi hoặc Mở thẻ mới.

 5. Chọn Thẻ không nhận được rồi nhấp vào Tiếp.

Thẻ chưa giao của bạn sẽ bị hủy, sau đó thẻ mới sẽ được gửi đến bạn.

Kích hoạt thẻ Shopify Balance thực

Sau khi nhận được thẻ Shopify Balance trong thư, bạn cần kích hoạt thẻ này để sử dụng. Để bắt đầu quy trình, bạn có thể quét mã QR trên gói hàng hoặc truy cập trang quản trị Shopify.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Chọn tài khoản chính.

 3. Trong mục Thẻ Balance của bạn, nhấp vào Kích hoạt thẻ thực.

 4. Nhập bốn chữ số cuối của thẻ Shopify Balance rồi nhấp vào Next (Tiếp theo).

 5. Nhập Mã số định danh cá nhân (PIN) gồm bốn chữ số cho thẻ Shopify Balance của bạn, rồi nhấp vào Tiếp theo.

 6. Nhập lại mã PIN của bạn, sau đó nhấp vào Confirm (Xác nhận).

 7. Nhập mã xác nhận bạn nhận được qua tin nhắn văn bản rồi nhấp vào Kích hoạt. Nếu bạn không nhận được tin nhắn văn bản có mã, nhấp vào Gửi lại mã.

Quản lý thẻ Shopify Balance

Bạn có thể xem chi tiết thẻ Shopify Balance, khóa thẻ, đặt lại mã PIN và nhiều thực hiện nhiều thao tác khác bằng cách vào Tài chính > Balance rồi nhấp vào thẻ ảo hoặc thẻ thực.

Xem thông tin thẻ

Bạn có thể xem thông tin về thẻ ảo hoặc thẻ thực, ví dụ như số thẻ hoặc thông tin chủ thẻ.

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Liên kết thẻ Shopify Balance với ví Apple hoặc Google

Bạn có thể thêm thẻ Shopify Balance vật lý hoặc phi vật lý vào Apple Wallet hoặc Google Pay.

Thay thẻ Shopify Balance

Yêu cầu thay thẻ sẽ hủy thẻ Shopify Balance hiện tại của bạn. Bạn sẽ nhận được thẻ Shopify Balance mới trong vòng tám ngày làm việc qua hình thức vận chuyển tiêu chuẩn.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Chọn tài khoản chính.

 3. Trong mục Thẻ Balance của bạn, nhấp vào thẻ Balance thực.

 4. Nhấp vào Khác rồi nhấp vào Hủy và thay thế.

 5. Chọn lý do cho việc hủy và thay thẻ Shopify Balance rồi nhấp vào Tiếp theo.

 6. Xem lại địa chỉ gửi hàng để đảm bảo địa chỉ này chính xác và nhấp vào Confirm and replace card (Xác nhận và thay thẻ). Nếu bạn muốn cập nhật địa chỉ, nhấp vào Edit (Chỉnh sửa), chỉnh sửa địa chỉ của bạn, sau đó nhấp vào Confirm and replace card (Xác nhận và thay thẻ).

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Đặt lại mã PIN cho thẻ Shopify Balance

Bạn có thể đặt lại mã PIN của thẻ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Chọn tài khoản chính.

 3. Trong mục Thẻ Balance của bạn, nhấp vào thẻ có mã PIN mà bạn muốn đặt lại.

 4. Nhấp vào Khác rồi nhấp vào Đặt lại mã PIN.

 5. Nhập mã PIN gồm bốn chữ số rồi nhấp vào Tiếp.

 6. Nhập lại mã PIN của bạn, sau đó nhấp vào Confirm (Xác nhận).

 7. Nhập mã xác nhận bạn nhận được qua tin nhắn văn bản rồi nhấp vào Reset PIN (Đặt lại mã PIN).

Khóa thẻ Shopify Balance

Nếu thẻ Shopify Balance của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, bạn cần khóa thẻ để không ai khác có thể sử dụng.

Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.

Bạn có thể mở khóa thẻ Shopify Balance bằng cách nhấp vào Unlock card (Mở khóa thẻ), rồi nhấp vào Unlock card (Mở khóa thẻ) trên trang thẻ Shopify Balance lần nữa trong trang quản trị Shopify.

Khiếu nại về một khoản phí

Bạn có thể khiếu nại về một khoản phí trên thẻ Shopify Balance vì những lý do sau:

 • gian lận
 • chưa nhận được
 • sao chép
 • hàng hóa không giống mô tả
 • dịch vụ không giống mô tả
 • đã bị hủy
 • lý do khác

Để khiếu nại về một khoản phí trên thẻ Shopify Balance, liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Khi bạn nói chuyện với bộ phận hỗ trợ, hãy cung cấp nhiều bằng chứng và thông tin nhất có thể.

Nếu thua khiếu nại, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ để biết thêm thông tin.

Cập nhật thông tin chủ thẻ

Trên tài khoản Shopify Balance, bạn có thể cập nhật thông tin chủ thẻ Shopify Balance của mình, bao gồm địa chỉ thanh toán và số điện thoại.

Nếu bạn có thẻ thực cũng như thẻ ảo, mọi thay đổi bạn thực hiện sẽ áp dụng cho cả hai thẻ.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.

 2. Chọn tài khoản chính.

 3. Trong mục Thẻ Balance của bạn, nhấp vào thẻ ảo hoặc thẻ thực.

 4. Nhấp vào Xem thông tin chủ thẻ.

 5. Nhấp vào Chỉnh sửa để thay đổi địa chỉ thanh toán hoặc số điện thoại di động.

Đặt thẻ Shopify Balance làm phương thức thanh toán chính

Bạn có thể sử dụng thẻ Shopify Balance vật lý hoặc phi vật lý để thanh toán hóa đơn và giao dịch mua hàng trên Shopify. Nếu sử dụng thẻ Shopify Balance phi vật lý thì bạn sẽ không cần nhập bất kỳ thông tin chi tiết thẻ nào. Thay vào đó, hãy chọn thẻ Shopify Balance phi vật lý làm phương thức thanh toán ưu tiên.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Thanh toán.

 2. Nhấp vào nút ... bên cạnh phương thức thanh toán bạn muốn thay đổi, rồi nhấp vào Thay thế.

 3. Nhập thông tin bắt buộc.

 4. Nhấp vào Replace credit card (Thay thế thẻ tín dụng).

Lợi ích thẻ Visa khi sử dụng thẻ Shopify Balance

Thẻ Shopify Balance mang đến cho bạn các lợi ích sau đây của thẻ Visa:

 • Bảo hiểm đối với hư hại do va chạm hoặc trộm cắp khi thuê ô tô
 • Hỗ trợ khi gặp sự cố trên đường
 • Dịch vụ hỗ trợ di chuyển và trường hợp khẩn cấp
 • Dịch vụ truy vấn dành cho chủ thẻ
 • Giải ngân thẻ và tiền mặt trong trường hợp khẩn cấp
 • Báo cáo thẻ bị thất lạc hoặc bị đánh cắp

Tìm hiểu thêm về lợi ích của thẻ Visa.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí