Flere Balance-kontoer

Du kan opprette inntil fem ekstra Balance-kontoer. Ekstra kontoer kan gjøre det enklere å håndtere utgifter ved å overføre midler til en av ekstrakontoene. Du kan for eksempel opprette en konto for lønnskostnader, og deretter overføre de budsjetterte midlene til kontoen for lønnskostnader.

Begrensninger

Følgende er begrensninger for flere kontoer:

 • Du kan opprette maksimalt fem ekstra Balance-kontoer.

 • Bare hovedkontoen din kan ha et Balance-kort og de tilknyttede belønningene.

 • Varsler om lav saldo er bare tilgjengelig for hovedkontoen din.

Opprette en ny konto

Du kan opprette en ny ekstra Balance-konto.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Klikk på Opprett konto.

 3. Angi et navn for kontoen.

 4. Klikk på Opprett konto.

Overføre midler mellom Balance-kontoene dine

Du kan overføre midler mellom Balance-kontoene dine.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Klikk på Flytt penger > Overfør midler mellom Balance-kontoene.

 3. Velg kontoen du vil flytte midlene fra i rullegardinmenyen Fra.

 4. Velg kontoen du ønsker å flytte midlene til fra rullegardinmenyen Til.

 5. Skriv inn beløpet du vil overføre.

 6. Valgfritt: Skriv inn en beskrivelse av overføringen.

 7. Klikk på Overfør.

Finn ut mer om andre måter du kan overføre pengene dine på med Balance.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis