Flere Balance-kontoer

Du kan opprette inntil fem ekstra Balance-kontoer. Ekstra kontoer kan gjøre det enklere å håndtere utgifter ved å overføre midler til en av ekstrakontoene. Du kan for eksempel opprette en konto for lønnskostnader, og deretter overføre de budsjetterte midlene til kontoen for lønnskostnader.

Begrensninger

Følgende er begrensninger for flere kontoer:

 • Du kan opprette maksimalt fem ekstra Balance-kontoer.

 • Bare hovedkontoen din kan ha et Balance-kort og de tilknyttede belønningene.

 • Varsler om lav saldo er bare tilgjengelig for hovedkontoen din.

Opprette en ny konto

Du kan opprette en ny ekstra Balance-konto.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Klikk på Opprett konto.

 3. Angi et navn for kontoen.

 4. Klikk på Opprett konto.

Administrer kontoen din

Du kan redigere navnet på den ekstra Balance-kontoen din.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Velg kontoen du vil endre navnet på.

 3. Klikk på Administrer konto.

 4. Under Kontodetaljer ved siden av kontonavnet, klikker du på Rediger.

 5. Skriv inn det nye navnet.

 6. Klikk på Lagre.

Overføre midler mellom Balance-kontoene dine

Du kan overføre midler mellom Balance-kontoene dine.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Klikk på Flytt penger > Overfør midler mellom Balance-kontoene.

 3. Velg kontoen du vil flytte midlene fra i rullegardinmenyen Fra.

 4. Velg kontoen du ønsker å flytte midlene til fra rullegardinmenyen Til.

 5. Skriv inn beløpet du vil overføre.

 6. Valgfritt: Skriv inn en beskrivelse av overføringen.

 7. Klikk på Overfør.

Finn ut mer om andre måter du kan overføre pengene dine på med Balance.

Sette til side omsetningsavgift i en utvalgt Balance-konto

For å bidra til å spare midler til skattemeldingen, kan du legge til side omsetningsavgift fra Shopify Payments-utbetalinger og Shop Pay Avdrag-utbetalinger ved hjelp av Balance.

Når du har aktivert kontoen for omsetningsavgift, vil omsetningsavgift automatisk overføres fra hovedkontoen i Balance til kontoen for omsetningsavgift, fra den neste Shopify Payments-utbetalingen eller Shop Pay Avdrag-utbetalingen. Du kan når som helst ta ut midler fra den utvalgte Balance-kontoen til omsetningsavgift.

Trinn:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.
 2. Klikk på Innstillinger.
 3. Under Omsetningsavgift-konto klikker du på Aktiver.
 4. Gjør én av følgende:

  • Hvis du har flere Balance-kontoer og ønsker å lagre omsetningsavgift-midlene dine på en eksisterende konto, må du velge kontoen der omsetningsavgiften din skal lagres.
  • Hvis du bare har én Balance-konto, eller ønsker å opprette en ny Balance-konto for å spare omsetningsavgift, følger du instruksjonene for å opprette en ny konto.
 5. Klikk på Aktiver.

Begrensninger

Mengden omsetningsavgift som er satt til side inkluderer kanskje ikke alle midlene du trenger for å rapportere avgiftene. Gå gjennom følgende begrensninger om lagring av omsetningsavgift i en utvalgt Balance-konto:

 • Hvis en utbetaling inkluderer refusjoner eller tilbakebetalinger, er det ikke sikkert at beløpet som overføres fra utbetalingene samsvarer nøyaktig med omsetningsavgiften som er samlet inn fra salgene dine.
 • Omsetningsavgift spares bare fra utbetalinger fra Shopify Payments og Shop Pay Avdrag. Utbetalinger fra andre betalingsleverandører sparer ikke omsetningsavgift til den dedikerte Balance-kontoen.
 • Omsetningsavgift lagres bare fra utbetalingene dine når du har aktivert sette til side omsetningsavgift. Omsetningsavgift fra tidligere utbetalinger inkluderes ikke.
 • Omsetningsavgift settes ikke til side fra salg i kanaler som allerede samler og sender inn omsetningsavgift på dine vegne, som Facebook og Instagram.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis