Zarządzanie podatkiem od sprzedaży w ramach Shopify Balance

Aby zaoszczędzić środki na zobowiązania podatkowe, możesz przypisać kwotę podatku od sprzedaży z wypłat Shopify Payments i wypłat z tytułu Rat Shop Pay, korzystając z konta Balance.

Uwagi dotyczące braku zgodności odnoszące się do zarządzania podatkiem od sprzedaży w ramach Shopify Balance

Choć odłożenie kwoty podatku od sprzedaży na osobnym koncie Balance jest zalecane, należy pamiętać o następujących ograniczeniach:

 • Odłożona kwota podatku od sprzedaży może nie zawierać wszystkich środków potrzebnych do odprowadzenia podatków.
 • Jeśli wypłata obejmuje zwroty lub obciążenia zwrotne, kwota przelana z Twoich wypłat może nie być dokładnie taka sama, jak podatek od sprzedaży pobrany podczas sprzedaży.
 • Podatek od sprzedaży jest odkładany tylko z wypłat Shopify Payments i wypłat z tytułu Rat Shop Pay. Podatek od sprzedaży z wypłat od innych dostawców płatności nie jest odkładany na dedykowanym koncie Balance.
 • Podatek od sprzedaży jest odkładany z Twoich wypłat tylko wtedy, gdy funkcjonalność odkładania podatku od sprzedaży, jest włączona. Podatek od sprzedaży z poprzednich wypłat nie jest uwzględniany.
 • Podatek od sprzedaży nie jest odkładany ze sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem kanałów, które już pobierają i odprowadzają podatek od sprzedaży w Twoim imieniu, takich jak Facebook i Instagram.

Alokacja podatku od sprzedaży

Po włączeniu konta podatku od sprzedaży podatek od sprzedaży jest automatycznie przelewany z głównego konta Balance na Twoje konto podatku od sprzedaży, począwszy od następnej wypłaty Shopify Payments lub rat Shopify Payments. Możesz wypłacić środki ze swojego dedykowanego konta podatku od sprzedaży Balance w dowolnym momencie.

Choć odłożenie podatku od sprzedaży może być pomocne w okresie rozliczeń podatkowych, ta funkcja nie składa automatycznie deklaracji podatkowych. Gdy jest to wymagane, musisz samodzielnie złożyć odpowiednie deklaracje.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do Finanse > Balance.
 2. Kliknij opcję Ustawienia.
 3. W sekcji Konto podatku od sprzedaży kliknij opcję Włącz.
 4. Wybierz opcję konta:

  • Jeśli masz kilka kont Balance i chcesz odkładać środki podatku od sprzedaży na już istniejące konto, wybierz konto, na które będzie odkładany podatek od sprzedaży.
  • Jeśli masz tylko jedno konto Balance lub chcesz utworzyć nowe konto Balance, aby odkładać na nie podatek od sprzedaży, postępuj zgodnie z monitami dotyczącymi tworzenia nowego konta.
 5. Kliknij opcję Włącz.

Obsługa ujemnych wartości podatku od sprzedaży w wypłatach

Jeśli wypłata obejmuje ujemną wartość podatku od sprzedaży, kwota podatku od sprzedaży zostanie przelana z powrotem na Twoje główne konto Balance z Twojego konta podatku od sprzedaży, chyba że na Twoim koncie podatku od sprzedaży nie będzie wystarczających środków na wykonanie przelewu. Na przykład zwrot kosztów zamówienia może spowodować ujemną wartość podatku od sprzedaży w wypłacie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo