Quản lý thuế bán hàng bằng Shopify Balance

Để giúp tiết kiệm tiền cho nghĩa vụ thuế, bạn có thể phân bổ thuế bán hàng từ các khoản quyết toán qua Shopify Paymentscác khoản quyết toán qua Shop Pay Trả góp bằng Balance.

Những lưu ý về tình trạng không tương thích khi quản lý thuế bán hàng bằng Shopify Balance

Cho dù việc để riêng thuế bán hàng trong tài khoản Balance riêng mang lại lợi ích, bạn cần lưu ý những hạn chế sau:

 • Số tiền thuế bán hàng đã để riêng có thể không bao gồm tất cả số tiền bạn cần để kê khai thuế.
 • Nếu khoản quyết toán bao gồm các khoản hoàn tiền hoặc tiền bồi hoàn, số tiền được chuyển từ khoản quyết toán của bạn có thể không khớp hoàn toàn với thuế bán hàng đã thu từ các giao dịch bán.
 • Thuế bán hàng chỉ được lưu từ khoản quyết toán qua Shopify Payments và Shop Pay Trả góp. Khoản quyết toán từ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác không lưu thuế bán hàng vào tài khoản Balance riêng.
 • Thuế bán hàng chỉ được lưu từ các khoản quyết toán của bạn khi bật tính năng để riêng thuế bán hàng. Thuế bán hàng từ các khoản quyết toán trước đó sẽ không được bao gồm.
 • Thuế bán hàng không được để riêng từ các giao dịch bán hàng qua các kênh đã thu và nộp thuế bán hàng thay mặt bạn, ví dụ như Facebook và Instagram.

Phân bổ thuế bán hàng

Sau khi bạn bật tài khoản thuế bán hàng, thuế bán hàng sẽ tự động được chuyển từ tài khoản Balance chính sang tài khoản thuế bán hàng, bắt đầu với khoản quyết toán tiếp theo qua Shopify Payments hoặc Shop Pay Trả góp. Bạn có thể rút tiền từ tài khoản thuế bán hàng riêng Balance bất kỳ lúc nào.

Du cho việc để riêng thuế bán hàng có thể giúp ích cho bạn trong mùa nộp thuế, tính năng này không tự động khai thuế cho bạn. Khi cần, bạn có trách nhiệm kê khai thuế của mình cho phù hợp.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Số dư.
 2. Nhấp vào Settings (Cài đặt).
 3. Trong mục Tài khoản thuế bán hàng, nhấp vào Bật.
 4. Chọn tùy chọn tài khoản:

  • Nếu bạn có nhiều tài khoản Balance và muốn lưu tiền thuế bán hàng vào một tài khoản hiện có, chọn tài khoản sẽ lưu thuế bán hàng.
  • Nếu bạn chỉ có một tài khoản Balance hoặc muốn tạo tài khoản Balance mới để lưu thuế bán hàng, làm theo lời nhắc để tạo tài khoản mới.
 5. Nhấp vào Bật.

Xử lý số liệu thuế bán hàng âm trong tiền quyết toán

Nếu khoản quyết toán có số liệu thuế bán hàng âm, số tiền thuế bán hàng sẽ được chuyển lại vào tài khoản Balance chính từ tài khoản thuế bán hàng, trừ khi tài khoản thuế bán hàng không có đủ tiền để chuyển khoản. Ví dụ: Hoàn tiền cho một đơn hàng có thể tạo ra số liệu thuế bán hàng âm trên khoản quyết toán.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí