การจัดการภาษีการขายด้วย Shopify Balance

คุณสามารถจัดสรรภาษีการขายจากยอดรับชำระจาก Shopify Payments และยอดรับชำระจากการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay โดยใช้ Balance เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการชำระภาษี

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับความเข้ากันไม่ได้ในการจัดการภาษีการขายด้วย Shopify Balance

แม้ว่าการแยกภาษีการขายไว้สำหรับบัญชี Balance โดยเฉพาะจะเป็นประโยชน์ แต่คุณก็ควรทราบข้อจํากัดดังต่อไปนี้:

 • ยอดภาษีการขายที่แยกไว้อาจไม่รวมเงินทั้งหมดที่คุณต้องใช้ในการยื่นภาษี
 • หากยอดรับชำระมีการคืนเงินหรือการเรียกคืนยอดเงิน จํานวนเงินที่โอนจากยอดรับชำระดังกล่าวอาจไม่ตรงกับภาษีการขายที่เก็บจากยอดขาย
 • ระบบจะบันทึกภาษีการขายจากยอดรับชำระจาก Shopify Payments และยอดรับชำระจากผ่อนชำระผ่าน Shop Pay เท่านั้น ยอดรับชำระจากผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่นๆ จะไม่บันทึกภาษีการขายไปยังบัญชี Balance ของคุณโดยเฉพาะ
 • ระบบจะบันทึกภาษีการขายจากยอดรับชำระในขณะที่การแยกภาษีการขายเปิดใช้อยู่เท่านั้น โดยระบบจะไม่รวมภาษีการขายจากยอดเงินที่ได้รับก่อนหน้านี้
 • ระบบจะไม่แยกภาษีการขายจากยอดขายที่เกิดขึ้นในช่องทางที่เก็บและโอนภาษีการขายในนามของคุณอยู่แล้ว เช่น Facebook และ Instagram

จัดสรรภาษีการขาย

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานบัญชีสำหรับภาษีการขายแล้ว ระบบจะโอนภาษีการขายจากบัญชี Balance หลักไปยังบัญชีสำหรับภาษีการขายโดยอัตโนมัติ โดยจะเริ่มด้วยยอดรับชำระจาก Shopify Payments หรือยอดรับชำระจากการผ่อนชำระผ่าน Shop Pay ครั้งถัดไปของคุณ คุณสามารถถอนเงินจากบัญชีสำหรับภาษีการขายโดยเฉพาะได้ตลอดเวลา

แม้ว่าการแยกภาษีการขายจะช่วยคุณได้ในช่วงการจ่ายภาษี แต่ฟีเจอร์นี้จะไม่ยื่นภาษีให้คุณอัตโนมัติ เมื่อถึงเวลาจำเป็น คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นภาษีของคุณเองเพื่อเป็นไปตามที่กฎหมายได้ระบุ

ขั้นตอน:

 1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่ การเงิน > ยอดคงเหลือ
 2. คลิกที่ การตั้งค่า
 3. คลิก “เปิดใช้งาน” ในส่วนบัญชีสำหรับภาษีการขาย
 4. เลือกตัวเลือกบัญชีดังนี้

  • หากคุณมีบัญชี Balance หลายบัญชีและต้องการบันทึกภาษีการขายไปยังบัญชีที่มีอยู่แล้ว ให้เลือกบัญชีที่จะบันทึกภาษีการขาย
  • หากคุณมีบัญชี Balance เพียงบัญชีเดียว หรือต้องการสร้างบัญชี Balance ใหม่เพื่อบันทึกภาษีการขาย ให้ดำเนินการตามข้อความแจ้งเตือนเพื่อสร้างบัญชีใหม่
 5. คลิก “เปิด

การจัดการกับตัวเลขภาษีการขายที่ติดลบในระหว่างรับชำระเงิน

หากยอดรับชำระมีตัวเลขภาษีการขายติดลบ ระบบจะโอนยอดภาษีการขายจากบัญชีสำหรับภาษีการขายกลับไปยังบัญชี Balance หลัก เว้นแต่ว่าบัญชีสำหรับภาษีการขายมีเงินไม่เพียงพอที่จะโอน ตัวอย่างเช่น การคืนเงินคำสั่งซื้ออาจทำให้ตัวเลขภาษีการขายในยอดรับชำระติดลบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี