Dodatkowe zadania związane z pobieraniem ceł i podatków importowych podczas realizacji zakupu

Po włączeniu pobierania ceł i podatków importowych podczas realizacji zakupu musisz wydrukować etykiety wysyłkowe DDP (dostarczone, cło opłacone), aby wskazać, że cła i podatki importowe zostały już opłacone przez klienta. W zależności od sklepu może być konieczne zaktualizowanie niektórych informacji o sklepie, przygotowanie się do szybkiej wyprzedaży lub opracowanie polityki dotyczącej zwrotu kosztów. Przed wysyłką towarów za granicę zapoznaj się z poniższymi zadaniami.

Kupowanie i używanie etykiet wysyłkowych DDP

Po rozpoczęciu naliczania ceł i podatków importowych podczas realizacji zakupu musisz kupować i wykorzystywać etykiety wysyłkowe DDP zamiast standardowych etykiet wysyłkowych dla zamówień zagranicznych. Jeśli naliczysz cła przy realizacji zakupu, ale użyjesz standardowej etykiety wysyłkowej, klient zostanie obciążony cłami i podatkami importowymi przy dostawie. W tym przypadku klient uiści cła i podatki importowe dwukrotnie.

W przypadku pobierania ceł od zamówienia zagranicznego w danych tego zamówienia pojawia się pozycja Cła. Przed zakupem etykiety DDP sprawdź, czy od każdego międzynarodowego zamówienia pobrane zostały cła i podatki importowe. Jeśli wysyłasz zamówienie z kwotą cła 0 USD, możesz użyć etykiet wysyłkowych DDP, aby mieć pewność, że Twoi klienci nie będą podlegać żadnym dodatkowym opłatom. Jeśli podczas realizacji zakupu wystąpił błąd, mogło nie nastąpić pobranie cła i podatków i dla takiego zamówienia musisz wtedy użyć standardowej etykiety wysyłkowej.

Po otrzymaniu pierwszej faktury od przewoźnika porównaj opłaty podczas realizacji zakupu z opłatami celnymi, które zostały naliczone w miejscu docelowym wysyłki, aby sprawdzić, czy prawidłowo naliczono cła i podatki importowe. Regularnie powtarzaj ten proces. Jeśli zauważysz znaczne różnice między cłami i podatkiem od importu naliczanym podczas realizacji zakupu i kwotą naliczoną przez organy celne, sprawdź swoją konfigurację, aby upewnić się, że Twoje cła i podatki importowe są obliczane możliwie najdokładniej.

Tworzenie faktur handlowych

Każde międzynarodowe zamówienie wymaga wystawienia faktury handlowej. Cyfrowe faktury handlowe dostarczone przez przewoźnika wypełnić możesz na jego stronie internetowej. W zależności od zamówienia musisz utworzyć fakturę handlową w jeden z następujących sposobów:

  • Jeśli zamówienie ma opłacone cła i podatki importowe, zaznacz warunki dostawy na fakturze handlowej jako DDP, aby wskazać, że cła i podatki importowe zostały opłacone.
  • Jeśli zamówienie nie ma opłaconego cła i podatków importowych, zaznacz warunki dostawy na fakturze handlowej jako DDU lub DAP, aby wskazać, że cła i podatki importowe nie zostały jeszcze opłacone.

Aby zmniejszyć rozbieżności między wysokością ceł i podatku importowego pobieranych od klienta a kwotą naliczoną przez agencje celne, upewnij się, że na fakturze handlowej podano dokładne informacje. Podczas tworzenia faktury sprawdź, czy poniższe dane są takie same na fakturze handlowej i w zamówieniu w panelu administracyjnym Shopify:

  • Kod HS
  • Kraj lub region pochodzenia
  • Cena po rabatach
  • Ilość
  • Pobrane cła i podatek importowy
  • Twój lokalny numer rejestracji podatkowej, jeśli pobierasz podatek od towarów o niskiej wartości

Aktualizowanie polityki wysyłki i powiadomień o wysyłce

Po włączeniu naliczania ceł i podatków importowych przy realizacji zakupu zaktualizuj politykę wysyłki oraz szablony powiadomień, aby klienci znali zasady i opłaty związane ze sprzedażą międzynarodową.

Zaktualizuj politykę wysyłki w panelu administracyjnym Shopify, przechodząc do opcji: Ustawienia > Polityki.

Jeśli korzystasz z domyślnych szablonów e-maili Potwierdzenie zamówienia i Zwrot kosztów zamówienia, Twoje e-maile są automatycznie aktualizowane, aby zawierały pozycję pojedynczą Cła i nie trzeba wtedy wprowadzać żadnych zmian. Jeśli dostosowałeś(-aś) swoje szablony e-maili Potwierdzenie zamówienia i Zwrot kosztów zamówienia, możesz dodać kod do swoich szablonów powiadomień w celu dodania pozycji Cła.

Przygotowanie do szybkiej wyprzedaży

Jeśli prowadzisz szybką sprzedaż, rozważ wyłączenie pobierania ceł i podatków importowych przy realizacji zakupu do momentu zakończenia sprzedaży. Jeśli zdecydujesz się na pobieranie ceł i podatków importowych podczas sprzedaży, sprawdź swoje produkty przeznaczone do sprzedaży, aby ustalić, czy mają one określone kody HS, kraj lub region pochodzenia i typ produktu. Wypełnienie tych pól dla produktów sprzedażowych pozwala na oszacowanie ceł i kosztów podatkowych.

Zarządzaj zwrotami

Sposób obsługi zwrotów ceł i podatków importowych zależy od Ciebie. Jeśli zdecydujesz się oferować zwrot ceł i podatków importowych, weź pod uwagę następujące kwestie:

  • Jeśli zwrócisz koszty zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane, możesz zwrócić cła i podatki importowe klientowi.
  • Jeśli zwrócisz koszty zamówienia, które zostało już zrealizowane, możesz zwrócić cła i podatki importowe klientowi. Jednakże wszelkie środki wykorzystane na zakup etykiet DDP nie zostaną Ci zwrócone przez przewoźnika.

Pamiętaj, że zwrot kosztów zamówienia w całości to jedyny sposób uniknięcia założenia przez klienta sprawy spornej u dostawcy płatności.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo