Czytnik kart Moneris

Jeśli korzystasz z Shopify POS Classic na iPada, a Twój sklep jest objęty planem Shopify lub wyższym, możesz użyć terminalu Moneris iPP320, aby akceptować płatności zbliżeniowe, kartą chipową i kartą magnetyczną do przeciągania. Terminal Moneris iPP320 służy do akceptacji płatności dokonywanych za pomocą wszystkich głównych kart kredytowych i debetowych oraz płatności zbliżeniowych, takich jak Apple Pay i Android Pay.

Skorzystaj z tego przewodnika, aby skonfigurować terminal, a następnie naciśnij przycisk Karta kredytowa/debetowa w aplikacji Shopify POS, aby zaakceptować płatność kartą.

Terminal Moneris iPP320

Jeśli włączysz terminal Moneris na urządzeniu POS, będzie on przetwarzać tylko transakcje kartą dla tego urządzenia. Nie musisz włączać terminalu Moneris w ustawieniach dostawców płatności w Twoim sklepie.

Nadal możesz korzystać z Shopify Payments jako dostawcy płatności kartą kredytową w swoim sklepie online i używać Shopify Payments na innym urządzeniu POS z innym obsługiwanym czytnikiem kart.

Wymagania

Aby korzystać z terminalu Moneris iPP320 z Shopify, należy spełniać następujące wymagania:

 • sklep korzysta z planu Shopify lub wyższego
 • Shopify POS Classic dla iPada (wersja 3.5 lub wyższa)
 • konto Shopify w Kanadzie
 • waluta Twojego sklepu ustawiona na CAD
 • aktywne konto sprzedawcy Moneris
 • dostęp do gniazdka elektrycznego
 • dostęp do sieci Ethernet i WiFi w Twoim punkcie sprzedaży
 • iPad (terminal nie jest kompatybilny z Shopify POS na iPhone'a lub urządzenie z systemem Android)

Krok 1: Podłącz terminal

Twój terminal jest wyposażony w pojedynczy przewód do podłączenia do sieci i zasilacza sieciowego AC.

Kroki:

 1. Podłącz wtyczkę sieciową przewodu podłączeniowego do gniazda Ethernet.
 2. Podłącz zasilacz do portu na kablu połączeniowym, a następnie do gniazdka elektrycznego.
 3. Podłącz kabel połączeniowy do dolnej części terminalu płatniczego (złącze przypomina wtyczkę HDMI). Użyj dołączonych śrubek, aby przymocować kabel do terminalu.

Po podłączeniu terminalu pojawi się sygnał dźwiękowy, a jego ekran zaświeci się.

Krok 2: Skonfiguruj terminal

Gdy uruchamiasz terminal po raz pierwszy, zostaniesz poproszony(-a) o wykonanie ustawień urządzenia, łącznie z opcją Język. Jeśli terminal wyświetla wiadomość powitalną Welcome / Bonjour zamiast menu ustawień, musisz go ponownie uruchomić, wykonując kroki opisane w sekcji przewodnika Rozwiązywanie problemów.

Zanim będzie możliwe korzystanie z terminalu i Shopify POS, musisz wprowadzić odpowiednie ustawienia urządzenia. Jeśli chcesz anulować jedno z wprowadzonych wcześniej ustawień urządzenia, naciśnij czerwony przycisk X, w celu jego zrestartowania.

Poniżej przedstawiono ustawienia, które należy wykonać na każdym etapie konfiguracji:

Ustawienia urządzenia dla konfiguracji początkowej
Ustawienie Opis
Language/Langue (język) Naciśnij klawisz F1, aby wybrać język angielski lub F4, aby wybrać język francuski. W ten sposób ustawia się domyślny język dla terminalu i drukowanych paragonów.
Czytnik zbliżeniowy Naciśnij klawisz F1, aby włączyć opcję obsługi kart zbliżeniowych (Tap).
Mode Naciśnij klawisz F1, aby przejść w dół listy i wybierz PCI, a następnie naciśnij zielony przycisk O, aby potwierdzić zmiany.
Typ IP Ethernet Terminal można podłączyć do sieci z wykorzystaniem dynamicznego adresu lub można ręcznie wykonać ustawienia sieciowe. W większości przypadków należy używać dynamicznego adresu. Wybierz opcję DYNAMIC, naciskając F4.
Konfiguracja hosta IP Wybierz opcję Public (publiczne), a następnie Production (produktywne) (naciśnij klawisz F1 lub F4, aby zmienić wybór albo naciśnij zielony przycisk O, aby potwierdzić zmiany).

Wybierz IPG1 i naciśnij zielony przycisk O, aby potwierdzić zmiany. Jeśli czytnik kart nie łączy się po zakończeniu konfiguracji, powtórz kroki konfiguracyjne za pomocą IPG2 lub IPG3.
Auto DNS Naciśnij klawisz F1, aby wybrać opcję YES (tak), chyba że masz specjalne wymagania dotyczące sieci.
Wprowadź okres ponawiania konfiguracji IP Wartość domyślna to 10. Naciśnij zielony przycisk O, aby potwierdzić.
Wprowadź limit czasu połączenia z hostem Wartość domyślna to 20. Naciśnij zielony przycisk O, aby potwierdzić.
Sygnał do usunięcia karty Jest to sygnał dźwiękowy emitowany przez terminal, gdy klient zapomni zabrać kartę po zakończeniu zakupu. Wybierz opcję ON (włącz), naciskając klawisz F1, aby terminal sygnalizował pozostawienie karty lub wybierz opcję OFF (wyłącz), naciskając klawisz F4.
Cashback Naciśnij klawisz F4, aby wybrać opcję NO (nie). Shopify POS nie obsługuje systemu Cashback.
Dopłata Wybierz NONE (brak) (naciśnij klawisz F1 lub F4, aby zmienić wybór), a następnie naciśnij zielony przycisk O, aby potwierdzić. Shopify POS nie obsługuje dopłat.
Raport o stanie Naciśnij klawisz F1, aby włączyć tę funkcję.
ERNEX Naciśnij klawisz F4, aby wyłączyć system kart lojalnościowych ERNEX. Shopify POS nie obsługuje systemu ERNEX.

Po wprowadzeniu ustawień terminal jest prawie gotowy do użycia. Naciśnij dwukrotnie zielony przycisk O, aby wyświetlić ekran powitalny Welcome/Bonjour. Jeśli zmienisz ustawienia sieciowe, terminal automatycznie uruchomi się ponownie, zanim wyświetli ekran powitalny Welcome/Bonjour.

Krok 3: Skonfiguruj Shopify POS, aby korzystać z nowego terminalu

Po skonfigurowaniu terminalu możesz go włączyć w aplikacji Shopify POS na iPadzie. Aby zakończyć ten krok, musisz zapoznać się z arkuszem informacyjnym sprzedawcy Moneris dostarczony przez Moneris wraz z terminalem lub pocztą e-mail.

Kroki:

 1. W Shopify POS naciśnij Sklep, a następnie Typy płatności.
 2. Naciśnij Terminal Moneris:
  Przycisk Terminal Moneris na ekranie ustawień Płatności w Shopify POS
 3. Włącz terminal Moneris, naciskając przycisk przełączania. Wyświetlą się 3 pola, które musisz wypełnić: Adres IP, ID sprzedawcy i ID ECR.
  Ekran ustawień Moneris
 4. Wprowadź adres IP terminalu. Możesz to zrobić na terminalu, naciskając klawisz F2, a następnie F3. Wprowadź do iPada adres IP dokładnie w taki sposób, w jaki jest wyświetlony na terminalu. Adres będzie kombinacją 4 grup cyfr oddzielonych kropkami.
 5. Wprowadź ID sprzedawcy, który jest podany na arkuszu informacyjnym sprzedawcy Moneris. ID sprzedawcy to zazwyczaj 13-cyfrowy numer, który zaczyna się od 0030. Jeśli masz więcej niż jeden terminal Moneris, ten numer będzie wszędzie taki sam, ponieważ jest to Twój numer konta.
 6. Wprowadź ID ECR, który jest podany na arkuszu informacyjnym sprzedawcy Moneris. ID ECR jest numerem specyficznym dla każdego terminalu. Zazwyczaj ma 8 cyfr i może być oznaczony etykietą Debit/Credit ECR na arkuszu informacyjnym sprzedawcy MONERIS. Pamiętaj, że ID ECR nie jest taki sam jak numer seryjny terminalu.
 7. Po wprowadzeniu tych ustawień naciśnij przycisk Inicjuj terminal w prawym górnym rogu ekranu iPada. Inicjalizacja może potrwać do minuty, a Shopify POS poinformuje Cię o jej zakończeniu. Podczas tego procesu sprawdza, się czy ustawienia są prawidłowe i aktualizuje terminal na podstawie informacji o koncie sprzedawcy.

Jeśli kiedykolwiek dokonałeś(-aś) zmian na swoim koncie Moneris (np. zmiana limitów przetwarzania lub akceptowanych metod płatności), możesz wrócić do ekranu ustawień i ponownie nacisnąć przycisk Inicjuj terminal, aby zmiany zostały wprowadzone.

Kody transakcji

Po przetworzeniu transakcji za pomocą MONERIS iPP320 możesz znaleźć informacje o transakcji w sekcji Oś czasu na stronie szczegółów zamówienia. Na końcu numeru referencyjnego transakcji zobaczysz literę, która wskazuje, w jaki sposób płatność została przetworzona:

Opisy kodów transakcji
Kod Opis
S Przeciągnięto kartę.
M Dane karty wprowadzono ręcznie.
C Włożono kartę chipową.
H Użyto karty zbliżeniowej EMV.
T Użyto zbliżeniowej karty z paskiem magnetycznym.
F Przeciągnięto kartę przez czytnik po błędzie chipa.
G Dane wprowadzono ręcznie, gdy wszystkie metody zawiodły (płatność zbliżeniowa, za pomocą chipa i paska magnetycznego).
Q Karta odrzucona z powodu awarii chipa.

Kroki:

 1. Na stronie panelu administracyjnego Shopify Zamówienia kliknij numer zamówienia przetworzonego za pomocą terminalu Moneris.
 2. W sekcji Oś czasu kliknij Płatność $XX. XX przetworzona w częściowo zintegrowanym Moneris:
  Wiadomość o transakcji Moneris w sekcji osi czasu zamówienia
 3. Kliknij Informacje z bramki:
  Przycisk Informacje z bramki

W sekcji Szczegóły paragonu EMV kod transakcji jest literą na końcu numeru referencyjnego:

Kod transakcji w sekcji osi czasu zamówienia

Zaawansowane funkcje sieciowe

Jeśli masz problemy z siecią, możesz zmienić Typ IP Ethernet terminalu z adresu IP dynamicznego na statyczny, a następnie skonfigurować router sieciowy, aby zarezerwować adres używany przez terminal.

Kroki:

 1. Uruchom ponownie terminal, wykonując kroki opisane w sekcji przewodnika Rozwiązywanie problemów.
 2. Wykonaj kroki podane w tabeli konfiguracji powyżej (patrz krok 2), ale wybierz opcję STATIC (statyczny) w monicie Typ IP Ethernet zamiast DYNAMIC (dynamiczny.
 3. Po wybraniu opcji STATIC (statyczny) wprowadź adres IP routera, maskę podsieci, bramkę domyślną oraz podstawowe i pomocnicze serwery DNS (te informacje można znaleźć w konfiguracji routera).
 4. Dokończ konfigurację terminalu.

Rozwiązywanie problemów

 • Błąd Inicjalizacja terminalu nie powiodła się
 • Sprawdź swój model terminalu i wersję oprogramowania
 • Korzystanie z kilku iPadów
 • Powrót do menu ustawień terminalu
 • Błąd połączenia w Shopify POS
 • Ponowne inicjowanie terminalu Moneris
 • Błąd: Inicjalizacja nie powiodła się, ponieważ nie znaleziono numeru seryjnego PED
 • Kontakt z pomocą techniczną

Błąd Inicjalizacja terminalu nie powiodła się

Czasami terminal Moneris zmienia swój adres IP i musisz wykonać poniższe kroki, aby sprawdzić i zaktualizować adres IP przed ponowną inicjalizacją terminalu.

Sprawdź swój model terminalu i wersję oprogramowania

Aby pracować z Shopify POS, musisz korzystać terminalu Moneris o numerze iPP320 z odpowiednim oprogramowaniem. Możesz sprawdzić wersję oprogramowania terminalu na podstawie numeru seryjnego, który pojawia się po jego ponownym uruchomieniu.

Kroki:

 1. Sprawdź, czy z tyłu urządzenia Moneris widnieje numer modelu iPP320.
 2. Uruchom ponownie terminal, odłączając go, a następnie podłączając go ponownie.
 3. Po ponownym uruchomieniu terminalu na czwartym ekranie wyświetla się numer seryjny oprogramowania w formacie UXXXX-XXXXXXXX, gdzie każdy x jest cyfrą. Pierwsze cztery cyfry określają wersję oprogramowania. Sprawdź, czy pierwsze cztery odpowiadają jednej z poniższych kombinacji: - 0224, 0253
  • 1117 i wyżej.

Jeśli Twoje numery pasują do którejkolwiek z tych kombinacji cyfr, oprogramowanie terminalu jest kompatybilne z Shopify POS.

Korzystanie z kilku iPadów

Twój terminal Moneris powinien być połączony tylko z jednym iPadem naraz. Jeśli podłączysz więcej niż jeden iPad do jednego terminalu, jego połączenie sieciowe nie powiedzie się i będziesz ryzykować utratę sprzedaży.

Jeśli chcesz sprzedawać za pomocą kilku iPadów w swojej lokalizacji sprzedaży detalicznej, dla każdego iPada musisz mieć dodatkowy terminal Moneris.

Powrót do menu ustawień terminalu

Menu ustawień terminalu wyświetla się automatycznie po pierwszym włączeniu nowego terminalu. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w konfiguracji terminalu, musisz ponownie uruchomić terminal i ręcznie otworzyć menu ustawień.

Kroki:

 1. Uruchom ponownie terminal, naciskając i przytrzymując jednocześnie żółty przycisk < i przycisk ze znakiem .,#*. Gdy ekran terminalu zacznie migać, zwolnij przyciski.
 2. Po ponownym uruchomieniu terminalu wyświetli się komunikat o strukturze U-0224-NNNNNNNNN. Naciśnij i zwolnij czerwony przycisk X, a następnie szybko naciśnij zielony przycisk O, aby otworzyć menu ustawień.
 3. Wykonaj kroki w tabeli konfiguracji (zobacz krok 2), aby skonfigurować Terminal.

Błąd połączenia w Shopify POS

Jeśli Twoje połączenie sieciowe w sklepie nie jest stabilne, Shopify POS może mieć trudności z połączeniem z terminalem.

Jeśli Typ IP Ethernet jest ustawiony na Dynamic (dynamiczny), może on utracić połączenie z Shopify POS, gdy połączenie internetowe w sklepie nie powiedzie się. W takim przypadku na ekranie realizacji zakupu w Shopify POS wyświetli się komunikat informujący, że nie podłączono czytnika kart i konieczna będzie aktualizacja ustawień Shopify POS w celu skorygowania adresu IP terminalu, aby kontynuować pracę.

Kroki:

 1. Otwórz menu Ustawienia w Shopify POS, a następnie naciśnij Typy płatności.
 2. Naciśnij Terminal Moneris.
 3. Na terminalu naciśnij kolejno klawisze F2 i F3, aby wyświetlić aktualny adres IP.
 4. W Shopify POS wprowadź nowy adres IP terminalu.
 5. Naciśnij Inicjuj terminal, aby zapisać zmiany.

Jeśli taki przypadek zdarza się często, możesz zmienić Typ IP Ethernet terminalu na Static (statyczny) zamiast Dynamic (dynamiczny) (zobacz powyżej sekcję Zaawansowane funkcje sieciowe).

Ponowne inicjowanie terminalu Moneris

Czasami może być konieczne ponowne zainicjowanie terminalu Moneris, np. po jego włączeniu i wyłączeniu w ustawieniach płatności Shopify POS lub po wykonaniu zmian na koncie Moneris.

Czasami terminal Moneris zmienia swój adres IP i musisz wykonać poniższe kroki, aby sprawdzić i zaktualizować adres IP przed ponowną inicjalizacją terminalu.

Jeśli aplikacja Shopify POS zostanie wstrzymana w trybie inicjalizacji, ponieważ adres IP wymaga aktualizacji, możesz wymusić zamknięcie aplikacji przed aktualizacją adresu IP.

Kroki:

 1. Naciśnij dwukrotnie przycisk strony głównej iPada, aby wyświetlić wszystkie aktywne aplikacje.
 2. Znajdź aplikację Shopify POS i przeciągnij ją w górę, aby usunąć ją z listy aplikacji.
 3. Naciśnij przycisk strony głównej iPada, aby wrócić do ekranu głównego iPada.
 4. Znajdź i naciśnij aplikację Shopify POS, aby ją otworzyć, a następnie wykonaj kroki zalecane w przypadku wystąpienia błędu połączenia.

Błąd: Inicjalizacja nie powiodła się, ponieważ nie znaleziono numeru seryjnego PED

Błąd Inicjalizacja nie powiodła się, ponieważ nie znaleziono numeru seryjnego PED oznacza jedną z dwóch sytuacji:

 • Wprowadzono nieprawidłowe identyfikatory sprzedawcy lub ECR podczas konfigurowania Shopify POS do pracy z terminalem.
 • Terminal nie został prawidłowo aktywowany przez Moneris.

Sprawdź, czy wprowadziłeś(-aś) poprawne identyfikatory sprzedawcy i ECR w Shopify POS. Jeśli są prawidłowe, skontaktuj się z pomocą techniczną Moneris.

Kontakt z pomocą techniczną

Jeśli mimo podjęcia zalecanych kroków mających na celu rozwiązanie problemów, nadal nie możesz połączyć terminalu z Shopify POS, skontaktuj się z pomocą techniczną Shopify. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy realizacji transakcji, wypłat lub przy korzystaniu z terminalu, skontaktuj się z pomocą techniczną Moneris na stronie pomocy technicznej lub, dzwoniąc pod numer 1-866-319-7450.

Alternatywy w zakresie zwrotu kosztów

W panelu administracyjnym

Możesz zastosować ręczną procedurę w panelu administracyjnym Shopify, aby dokonać zwrotu lub wymiany.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Zamówienia i wybierz zamówienie, za które chcesz dokonać zwrotu.
 2. Kliknij Zwrot kosztów.
 3. Wybierz pozycje, za które ma być dokonany zwrot, zanotuj kwotę zwrotu i zmień kwotę zwrotu na 0 USD.
 4. Zwróć pozycje do magazynu.
 5. Ręcznie wydaj kartę prezentową na odpowiednią kwotę zwrotu lub utwórz nową wersję roboczą zamówienia na równoważne pozycje, jeśli chcesz przeprowadzić wymianę.
 6. Opcjonalnie: Możesz także wyjąć gotówkę z szuflady, aby zapłacić klientowi i dokonać korekty śledzenia gotówki w celu wskazania, że gotówka została wydana klientowi za zamówienie, za które nie można dokonać zwrotu.

W aplikacji

Jeśli masz dostęp do więcej niż jednego iPada w swojej lokalizacji, możesz pozostawić aplikację POS Classic zainstalowaną na jednym urządzeniu, aby przetwarzać zwroty kosztów do momentu wygaśnięcia progu określonego w polityce zwrotów.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo