Metafält

Du kan använda metafält för att lägga till anpassade fält till objekt som produkter, kunder och beställningar. Metafält är användbara för lagring av specialinformation, såsom artikelnummer, kundtitlar eller blogginläggsöversikter. De kan användas av appar och kanaler för att spåra data för internt bruk.

Du kan till exempel använda metafält på följande sätt:

  • Lägg till fält i en resurs (t.ex. en produkt, en produktvariant eller en kund).
  • Anpassa utseendet på ditt butiksfönster och visa mer information.
  • Spara och överföra data mellan din butik och ett annat e-handelssystem, t.ex. en CRM, ERP eller IMS.
  • Spåra interna data som en app behöver.

Du måste använda en app för att skapa och hantera metafält.

Metafält har tre delar:

  • Namnplats - En kategori eller container som skiljer dina metadata från andra metafält.
  • Nyckel - Namnet på metafältet.
  • Värde - Innehållet i metafältet. I de flesta fall är värdet det som kommer att visas på butiksfronten eller användas av appen.

Till exempel anger följande metafält tvättanvisningarna för ett klädesplagg:


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Metafält som beskriver tvättanvisningar för kläder.
NamnrymdNyckelVärde
Acme134-instruktionerTvättKallt vatten
Acme134-instruktionerTorkningTorktumlas

För fler exempel, se Metafält-objektet.

Skapa och hantera metafält

För att skapa, redigera eller ta bort metafält måste du använda en app. Shopify App Store har ett antal metafält-appar. Du kan även använda Metafält API för att skapa din egen app.

Om du skapar produkt-metafält kan du redigera dess värden genom att använda bulkredigeraren i Shopify-admin.

Du kan importera och exportera en liten delmängd metafält med en produkt-CSV. Om du behöver importera eller exportera fler metafält än dessa, använd en app.

Begränsningar med metafält

Följande begränsningar gäller för metafält:

  • Du kan inte söka efter metafält eller filtrera med ett metafält i Shopify-admin. Om du har ett användarfall där du behöver göra det, försök använda taggar istället för metafält.
  • Shopifyanalyser och -rapporter innehåller inte information om metafält, men det finns appar som skapar rapporter som innehåller metafält.
  • Shopify-skript och Grossisthandelskanalen stöder inte metafält.

Visa metafält i butiksfronten

För att visa metafält-detaljer på ditt butikskonto, använd metafält-objektet på dina Liquid-temasidor (inklusive checkout.liquid) och på andra ställen där Liquid-variabler stöds.

Du kan till exempel använda följande Liquid-kod för att visa ett exempel på tvättinstruktioner på en produktsida:

{% unless product.metafields.Acme134-instructions.Wash == blank %}
Wash: {{ product.metafields.Acme134-instructions.Wash }}
{% endunless %}

Om du vill att dina kunder ska kunna söka efter eller filtrera på metafält i din online-butik, installerar du en sökapp.

Läs mer om metafält

Se följande referenser för mer information om metafält:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis