Metafält

Du kan använda metafält för att lägga till anpassade fält till objekt som produkter, kunder och beställningar. Metafält är användbara för lagring av specialinformation, såsom artikelnummer, kundtitlar eller blogginläggsöversikter. De kan användas av appar och kanaler för att spåra data för internt bruk.

Du kan till exempel använda metafält på följande sätt:

 • Lägg till fält i en resurs (t.ex. en produkt, en produktvariant eller en kund).
 • Anpassa utseendet på ditt butiksfönster och visa mer information.
 • Spara och överföra data mellan din butik och ett annat e-handelssystem, t.ex. en CRM, ERP eller IMS.
 • Spåra interna data som en app behöver.

Du måste använda en app för att skapa och hantera metafält.

Metafält har tre delar:

 • Namnplats - En kategori eller container som skiljer dina metadata från andra metafält.
 • Nyckel - Namnet på metafältet.
 • Värde - Innehållet i metafältet. I de flesta fall är värdet det som kommer att visas på butiksfronten eller användas av appen.

Till exempel anger följande metafält tvättanvisningarna för ett klädesplagg:


 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Metafält som beskriver tvättanvisningar för kläder.
NamnrymdNyckelVärde
Acme134-instruktionerTvättKallt vatten
Acme134-instruktionerTorkningTorktumlas

För fler exempel, se Metafält-objektet.

Lägg till metafält till produkter

 1. Se till att du har metafält aktiverade och konfigurera genom att följa dessa instruktioner.
 2. I Shopify-administratören går du till dina produkter och väljer den produkt du vill lägga till metafältdata till.
 3. På höger sida klickar du på alternativet Hantera för metafält.
 4. Välj vilka metafält du vill lägga till i din produkt.
 5. Klicka på Spara
.

Obs! Du kan ta bort ett metafält när som helst genom att klicka på "Hantera" och avmarkera eventuella tilläggsalternativ.

Redigera metafältdata för produkt eller variant

 1. På en produkt- eller variantsida klickar du på knappen Redigera metafält.
 2. Lägg till nödvändig information till dina metadatafält.
 3. Klicka på Spara.

Begränsningar med metafält

Följande begränsningar gäller för metafält:

 • Du kan inte söka efter metafält eller filtrera med ett metafält i Shopify-admin. Om du har ett användarfall där du behöver göra det, försök använda taggar istället för metafält.
 • Shopifyanalyser och -rapporter innehåller inte information om metafält, men det finns appar som skapar rapporter som innehåller metafält.
 • Shopify-skript och Grossisthandelskanalen stöder inte metafält.

Läs mer om metafält

Se följande referenser för mer information om metafält:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis