ภาพรวมเกี่ยวกับ GDPR

GDPR คือกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลฉบับใหม่ของสหภาพยุโรป GDPR กำหนดให้บริษัทต้องดำเนินตามมาตรการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลรับทราบว่าบริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปใช้อย่างไรได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น และสามารถควบคุมการใช้นั้นได้มากขึ้น รวมทั้งกำหนดให้บริษัทต้องจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

GDPR มีผลบังคับใช้เมื่อไร

GDPR มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2018

GDPR กำหนดให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของชาวยุโรปในภูมิภาคยุโรปหรือไม่

GDPR ไม่ได้บังคับให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ไว้ในยุโรปแห่งเดียว GDPR มีข้อกำหนดเพียงข้อเดียว นั่นคือหากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัยในยุโรปถูกถ่ายโอนออกนอกภูมิภาคยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ

Shopify คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของ GDPR ในขณะที่มีการถ่ายโอนไปยังสหรัฐอเมริกาและแคนาดาและจัดเก็บไว้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Shopify รับและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ตามมาตรฐาน GDPR และหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัยของข้อมูล โปรดอ่านที่รายงานสรุปเกี่ยวกับ GDPR ของ Shopify (ภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลดรายงานสรุปเกี่ยวกับ GDPR ของ Shopify

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Shopify ปฏิบัติตาม GDPR และเพื่อให้แน่ใจว่าคุณก็ปฏิบัติตาม GDPR ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Shopify โปรดดาวน์โหลดเอกสารรายงานสรุปเกี่ยวกับ GDPR ของ Shopify (ภาษาไทย)

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี