ภาพรวมเกี่ยวกับ GDPR

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) คือกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสหภาพยุโรป GDPR กำหนดให้บริษัทต้องมีมาตรการเพื่อให้เจ้าของข้อมูลรับทราบว่าบริษัทนำข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปใช้อย่างไรได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น และสามารถควบคุมการใช้นั้นได้มากขึ้น รวมทั้งกำหนดให้บริษัทต้องจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ

GDPR กำหนดให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของชาวยุโรปในภูมิภาคยุโรปหรือไม่

GDPR ไม่ได้บังคับให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ไว้ในยุโรปแห่งเดียว GDPR มีข้อกำหนดเพียงข้อเดียว นั่นคือหากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัยในยุโรปถูกถ่ายโอนออกนอกภูมิภาคยุโรป ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี