Łączenie rabatów w Shopify POS

Zapoznaj się ze skutkami zastosowania więcej niż jednego rabatu w koszyku Shopify POS.

Aby dowiedzieć się więcej o łączeniu rabatów podczas realizacji zakupu online w Shopify, zapoznaj się z tematem Łączenie rabatów.

Łącz rabaty procentowe i pieniężne

Możesz zastosować następujące rabaty:

  • rabat procentowy na pojedynczą pozycję i/lub koszyk
  • rabat pieniężny na pojedynczą pozycję i/lub koszyk
  • kombinacja rabatów na pojedyncze pozycje i rabatu na koszyk.

Jeśli utworzysz rabat łączony, to rabat dla pozycji pojedynczych zostanie naliczony przed rabatem procentowym dla koszyka, np.:

Cena oryginalna produktu = 20,00

Rabat pieniężny na pojedynczą pozycję = 5,00

Cena produktu (pomniejszona o rabat pieniężny): 20,00 - 5,00 = 15,00

Rabat procentowy na koszyk = 10%

Wartość rabatu procentowego: 15,00 x 0,1 = 1,50

Cena ostateczna produktu (pomniejszona o wszystkie rabaty): 15,00 - 1,50 = 13,50

Sprzedaż dużych ilości towaru po obniżonej cenie

Jeśli koszyk zawiera wiele sztuk produktu, na który przysługuje rabat pieniężny na pojedyncze pozycje, wówczas zostanie on naliczony tylko raz:

Cena produktu = (ilość x cena przed rabatem) - (rabat pieniężny)

Jeśli chcesz uznać kilka razy rabat na pojedynczą pozycję, dostępne są dwie opcje:

  • Oblicz sumę rabatów i użyj tej wartości jako rabatu dla na pojedynczą pozycję.
  • Zastosuj zamiast tego rabat procentowy.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo