Łączenie rabatów

Dowiedz się o skutkach zastosowania więcej niż jednego rabatu w koszyku.

Łącz rabaty procentowe i pieniężne

Możesz zastosować następujące rabaty:

  • rabat procentowy na pojedynczą pozycję i/lub koszyk
  • rabat pieniężny na pojedynczą pozycję i/lub koszyk
  • kombinacja rabatów na pojedyncze pozycje i rabatu na koszyk.

Jeśli utworzysz rabat łączony, to rabat dla pozycji pojedynczych zostanie naliczony przed rabatem procentowym dla koszyka, np.:

Cena oryginalnego produktu = 20,00 $

Rabat pieniężny na pojedynczą pozycję = 5,00 $

Cena produktu (pomniejszona o rabat pieniężny): 20,00 $ - 5,00 $ = 15,00 $

Rabat procentowy na koszyk = 10%

Wartość rabatu procentowego: 15,00 $ x 0,1 = 1,50 $

Cena ostateczna produktu (pomniejszona o wszystkie rabaty): 15,00 $ - 1,50 $ = 13,50 $

Uwaga: Automatyczne rabaty włączone dla lokalizacji zastępują wszelkie rabaty zastosowane do koszyka lub poszczególnych pozycji. Automatyczny rabat możesz usunąć, naciskając opcję Więcej czynności, a następnie w sekcji Modyfikatory koszyka opcję Wyłącz dla tego koszyka obok rabatu, których chcesz wyłączyć. Spowoduje to wyłącznie automatycznego rabatu tylko dla tej transakcji.

Sprzedaż dużych ilości towaru po obniżonej cenie

Jeśli koszyk zawiera wiele sztuk produktu, na który przysługuje rabat pieniężny dla pozycji pojedynczych, wówczas rabat zostanie naliczony tylko raz:

Cena produktu = (ilość x cena przed rabatem) - (rabat pieniężny)

Jeśli chcesz uznać kilka razy rabat na pojedynczą pozycję, dostępne są dwie opcje:

  • Oblicz sumę rabatów i użyj tej wartości jako rabatu dla na pojedynczą pozycję.
  • Zastosuj zamiast tego rabat procentowy.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo