ส่วนลดแบบปรับแต่งเองใน Shopify POS

คุณสามารถให้พนักงานของคุณสร้างส่วนลดที่ปรับแต่งเองหรือการแทนที่ราคาได้โดยใช้ Shopify POS คุณสามารถใช้ส่วนลดแบบปรับแต่งเองเป็นส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการแบบปรับแต่งเองกับสินค้ารายการเดียวหรือเป็นส่วนลดตะกร้าสินค้าแบบปรับแต่งเองของทั้งคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรวมส่วนลดแบบปรับแต่งเอง โดยใช้ Shopify POS ได้

หากต้องการใช้และรวมส่วนลดโดยใช้ Shopify POS ให้ดูที่การรวมส่วนลดบน POS

ส่วนลดแบบปรับแต่งเองสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

ส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ หรือที่เรียกว่าส่วนลดเฉพาะสินค้าคือส่วนลดที่ใช้กับสินค้าเพียงชิ้นเดียวในคำสั่งซื้อ

พนักงานจะต้องเปิดใช้สิทธิ์อนุญาตใช้ส่วนลดแบบปรับแต่งเองของ Point of Sale เพื่อใช้ส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการและใช้การแทนที่ราคา ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์อนุญาตของพนักงาน POS

ใช้ส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการแบบกำหนดเอง

 1. ใน Shopify POS ให้แตะชื่อสินค้า
 2. แตะ ใช้ส่วนลดแบบปรับแต่งเอง
 3. แตะ จํานวน หรือ เปอร์เซ็นต์ (%)
 4. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการสร้างจํานวนส่วนลดที่ปรับแต่งเอง คุณสามารถใช้ช่องราคาหลังหักส่วนลดเพื่อป้อนราคาที่คุณต้องการขายสินค้าได้
 5. กรอกข้อมูลลงในช่องแล้วแตะที่บันทึก
 6. แตะที่บันทึก

ระบบจะอัปเดตราคาสินค้าในตะกร้าสินค้าเมื่อมีการใช้งานส่วนลด มูลค่าการค้าปลีกตามปกติของสินค้าจะถูกแสดงอยู่ด้านล่างของราคาที่คิดส่วนลดแล้ว

แก้ไขส่วนลดสินค้าเฉพาะรายการแบบปรับแต่งเอง

 1. ใน Shopify POS ให้แตะชื่อสินค้า
 2. แตะ “ส่วนลดแบบปรับแต่งเอง
 3. แก้ไขส่วนลด จากนั้นแตะบันทึก
 4. แตะที่บันทึก

ลบส่วนลดแบบปรับแต่งเองสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ

 1. ใน Shopify POS ให้แตะชื่อสินค้า
 2. แตะ “ส่วนลดแบบปรับแต่งเอง
 3. แตะที่ล้างส่วนลดและบันทึก
 4. แตะที่บันทึก

ส่วนลดตะกร้าสินค้าแบบปรับแต่งเอง

ส่วนลดตะกร้าสินค้า หรือส่วนลดเฉพาะคำสั่งซื้อจะมีผลกับสินค้าทุกรายการในตะกร้าสินค้าของ Shopify POS ส่วนลดตะกร้าสินค้าอาจเป็นมูลค่าแทนจำนวนเงินแบบคงที่หรือมีมูลค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของตะกร้าสินค้าก็ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้รหัสส่วนลดที่เป็นมูลค่าคงที่หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่คุณสร้างขึ้นในส่วนผู้ดูแล Shopify หรือแอป Shopify ได้ ตราบใดที่สินค้าทั้งหมดในตะกร้าสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดของรหัสส่วนลด

พนักงานจะต้องเปิดใช้สิทธิ์อนุญาตใช้ส่วนลดแบบปรับแต่งเองและใช้รหัสส่วนลดของ Point of Sale เพื่อใช้ส่วนลดแบบปรับแต่งเองและรหัสส่วนลดที่มีผลกับทั้งตะกร้าสินค้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิทธิ์อนุญาตของพนักงาน POS

หากต้องการใช้ส่วนลดกับตะกร้าสินค้าของลูกค้า คุณสามารถเพิ่มไทล์ใช้ส่วนลดไปยังสมาร์ทกริดของคุณได้

ใช้ส่วนลดตะกร้าสินค้าแบบกำหนดเอง

 1. ใน Shopify POS แตะที่ใช้ส่วนลด
 2. แตะ “เปอร์เซ็นต์” “จํานวน” หรือ “รหัส
 3. กรอกข้อมูลในช่องแล้วแตะ “บันทึก

ส่วนลดตะกร้าสินค้าจะเปลี่ยนยอดรวมที่แสดงในตะกร้าสินค้า ราคาขายปลีกปกติของคำสั่งซื้อจะแสดงใต้ยอดรวม

แก้ไขส่วนลดตะกร้าสินค้าแบบปรับแต่งเอง

 1. จากหน้าจอตะกร้าสินค้า ให้แตะที่ส่วนลด
 2. แก้ไขส่วนลด
 3. แตะที่บันทึก

ลบส่วนลดตะกร้าสินค้าแบบปรับแต่งเอง

หากต้องการลบส่วนลดออกจากหน้าจอ Shopify POS ให้แตะที่ “ลบส่วนลดออก

หากต้องการลบส่วนลดออกจากหน้าจอตะกร้าสินค้า ให้ปัดช่องส่วนลดไปทางซ้ายเพื่อแสดงปุ่มลบ

รวมส่วนลดแบบปรับแต่งเอง

คุณสามารถรวมส่วนลดแบบปรับแต่งเองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

 • ใช้ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์สำหรับสินค้าเฉพาะรายการ บนตะกร้าสินค้า หรือทั้งสองอย่าง
 • ใช้ส่วนลดแบบแทนจำนวนเงินสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ ตะกร้าสินค้า หรือทั้งสองอย่าง
 • ใช้ส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการและส่วนลดสำหรับตะกร้าสินค้ารวมกัน

หากคุณสร้างส่วนลดแบบรวมกัน ระบบจะใช้ส่วนลดแบบแทนจำนวนเงินสำหรับสินค้าเฉพาะรายการก่อนส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์สำหรับตะกร้าสินค้า ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ราคาสินค้าเดิม = 20.00

ส่วนลดแบบแทนจำนวนเงินสำหรับสินค้าเฉพาะรายการ = 5.00

ราคาสินค้า (หักส่วนลดแบบแทนจำนวนเงิน): 20.00 - 5.00 = 15.00

ส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์สำหรับตะกร้าสินค้า = 10%

มูลค่าของส่วนลดแบบเปอร์เซ็นต์: 15.00 x 0.1 = 1.50

ราคาสินค้าสุทธิ (หักส่วนลดทั้งหมด): 15.00 - 1.50 = 13.50

ขายสินค้าที่มีส่วนลดหลายรายการ

หากตะกร้าสินค้ามีสินค้าหลายชิ้นที่สามารถใช้ส่วนลดแบบแทนจำนวนเงินสำหรับสินค้าเฉพาะรายการได้ ส่วนลดดังกล่าวจะใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น:

ราคาสินค้า = (จำนวน x ราคาก่อนหักส่วนลด)-(ส่วนลดแบบแทนจำนวนเงิน)

หากคุณต้องการให้ระบบใช้ส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการได้หลายครั้ง คุณมีสองตัวเลือกดังนี้

 • คำนวณผลรวมของส่วนลดและใช้ค่าดังกล่าวเป็นส่วนลดสำหรับสินค้าเฉพาะรายการแบบกำหนดเอง
 • ใช้ส่วนลดที่เป็นเปอร์เซ็นต์แทน

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี