Niestandardowe rabaty w Shopify POS

Za pomocą aplikacji Shopify POS możesz umożliwić swoim pracownikom tworzenie niestandardowych rabatów lub nadpisań cen. Możesz używać niestandardowych rabatów jako niestandardowego rabatu na pozycję pojedynczą lub jako niestandardowego rabatu na koszyk dla całego zamówienia. Ponadto za pomocą aplikacji Shopify POS możesz łączyć niestandardowe rabaty.

Aby używać i łączyć rabaty za pomocą Shopify POS, zapoznaj się z kombinacjami rabatów w POS.

Niestandardowe rabaty na pojedyncze pozycje

Rabat na pojedynczą pozycję znany również jako rabat specyficzny dla produktu to rabat stosowany do pojedynczego produktu w zamówieniu.

Aby używać rabatów na pojedyncze pozycje i stosować nadpisania cen, pracownicy muszą mieć aktywowane uprawnienie dotyczące Punktu sprzedaży Zastosuj niestandardowe rabaty. Dowiedz się więcej o uprawnieniach pracowników POS.

Zastosuj niestandardowy rabat na pojedynczą pozycję

 1. W Shopify POS naciśnij nazwę produktu.
 2. Naciśnij Zastosuj niestandardowy rabat.
 3. Naciśnij opcję Kwota lub Procent (%).
 4. Opcjonalnie: Jeśli chcesz utworzyć niestandardową kwotę rabatu, możesz użyć pola Cena po rabacie, aby wprowadzić cenę, za którą chcesz sprzedać produkt.
 5. Wypełnij pola i naciśnij Zapisz.
 6. Naciśnij Zapisz.

Cena produktu w koszyku jest aktualizowana po zastosowaniu rabatu. Regularna cena detaliczna produktu wyświetla się pod obniżoną ceną.

Edytuj niestandardowy rabat na pojedynczą pozycję

 1. W Shopify POS naciśnij nazwę produktu.
 2. Naciśnij opcję Niestandardowy rabat.
 3. Edytuj rabat, a następnie naciśnij Zapisz.
 4. Naciśnij Zapisz.

Usuń niestandardowy rabat na pojedynczą pozycję

 1. W Shopify POS naciśnij nazwę produktu.
 2. Naciśnij opcję Niestandardowy rabat.
 3. Naciśnij opcję Wyczyść rabat i Zapisz.
 4. Naciśnij Zapisz.

Niestandardowe rabaty na koszyk

Rabat na koszyk lub rabat specyficzny dla zamówienia jest stosowany do wszystkich pozycji w koszyku Shopify POS. Rabat na koszyk może być stałą wartością w dolarach lub procentem od wartości koszyka. Możesz również zastosować kody rabatowe o stałej albo procentowej wartości utworzone w panelu administracyjnym Shopify lub aplikacji Shopify, o ile wszystkie pozycje w koszyku spełniają wymagania dotyczące kodu rabatowego.

Pracownicy muszą mieć aktywowane uprawnienia dotyczące Punktu sprzedaży Zastosuj niestandardowe rabaty i Zastosuj kody rabatowe, aby używać niestandardowych rabatów i kodów rabatowych stosowanych do całego koszyka. Dowiedz się więcej o uprawnieniach pracowników POS.

Aby zastosować rabaty do koszyków klientów, możesz dodać kafelek Zastosuj rabat do swojej inteligentnej siatki.

Zastosuj niestandardowy rabat na koszyk

 1. W Shopify POS naciśnij opcję Zastosuj rabat.
 2. Naciśnij wartość procentową, kwotę lub kod.
 3. Wypełnij pola, a następnie naciśnij Zapisz.

Rabaty na koszyk zmieniają sumę wyświetlaną w koszyku. Regularna cena detaliczna zamówienia wyświetla się w obszarze Suma częściowa.

Edytuj niestandardowy rabat na koszyk

 1. Na ekranie Koszyk naciśnij rabat.
 2. Edytuj rabat.
 3. Naciśnij Zapisz.

Usuń niestandardowy rabat na koszyk

Aby usunąć rabat z ekranu Shopify POS, naciśnij Usuń rabat.

Aby usunąć rabat z ekranu Koszyk, przeciągnij pole rabatu w lewo, aby wyświetlić przycisk Usuń.

Połącz niestandardowe rabaty

Niestandardowe rabaty możesz łączyć na poniższe sposoby:

 • rabat procentowy na pojedynczą pozycję i/lub koszyk
 • rabat pieniężny na pojedynczą pozycję i/lub koszyk
 • kombinacja rabatów na pojedyncze pozycje i rabatu na koszyk.

Jeśli utworzysz rabat łączony, rabat na pozycję pojedynczą zostanie naliczony przed procentowym rabatem na koszyk, np.:

Cena oryginalna produktu = 20,00

Rabat pieniężny na pojedynczą pozycję = 5,00

Cena produktu (pomniejszona o rabat pieniężny): 20,00 - 5,00 = 15,00

Rabat procentowy na koszyk = 10%

Wartość rabatu procentowego: 15,00 x 0,1 = 1,50

Cena ostateczna produktu (pomniejszona o wszystkie rabaty): 15,00 - 1,50 = 13,50

Sprzedaż dużych ilości towaru po obniżonej cenie

Jeśli koszyk zawiera wiele sztuk produktu, na który przysługuje rabat pieniężny na pojedyncze pozycje, wówczas zostanie on naliczony tylko raz:

Cena produktu = (ilość x cena przed rabatem) - (rabat pieniężny)

Jeśli chcesz zaoferować rabat na pojedynczą pozycję wielokrotnie, masz dwie opcje:

 • Oblicz sumę rabatów i użyj tej wartości jako niestandardowego rabatu na pojedynczą pozycję.
 • Zastosuj zamiast tego rabat procentowy.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo