Egendefinerte rabatter i Shopify POS

Du kan la personalet opprette egendefinerte rabatter eller prisoverstyringer ved hjelp av Shopify POS. Du kan bruke egendefinerte rabatter som en egendefinert varelinjerabatt for en enkeltvare, eller en egendefinert handlekurvrabatt for hele bestillingen. Du kan også kombinere egendefinerte rabatter ved hjelp av Shopify POS.

For å bruke og kombinere rabatter med Shopify POS, kan du se rabattkombinasjoner med POS.

Egendefinerte varelinjerabatter

En varelinjerabatt, også kjent som en produktspesifikk rabatt, er en rabatt som gjelder for et enkeltprodukt i en bestilling.

Personalmedlemmer må ha tillatelsen Legg til egendefinerte rabatter for Point of Sale aktivert for å bruke varelinjerabatter og legge til prisoverstyringer. Finn ut mer om tillatelser for POS-personale.

Legg til en egendefinert varelinjerabatt

 1. I Shopify POS trykker du på produktets navn.
 2. Trykk på Bruk en egendefinert rabatt.
 3. Trykk på Beløp eller Prosentandel (%).
 4. Valgfritt: Hvis du ønsker å opprette et egendefinert rabattbeløp, kan du bruke feltet Pris etter rabatt for å legge inn prisen du ønsker å selge produktet for.
 5. Fyll inn feltene, og trykk på Lagre.
 6. Trykk på Lagre.

Produktprisen i handlekurven oppdateres når rabatten brukes. Den vanlige utsalgsprisen for produktet viser under den rabatterte prisen.

Rediger en egendefinert varelinjerabatt

 1. I Shopify POS trykker du på produktets navn.
 2. Trykk på Egendefinert rabatt.
 3. Rediger rabatten og trykk deretter Lagre.
 4. Trykk på Lagre.

Fjern en egendefinert varelinjerabatt

 1. I Shopify POS trykker du på produktets navn.
 2. Trykk på Egendefinert rabatt.
 3. Trykk på Tøm rabatt og Lagre.
 4. Trykk på Lagre.

Egendefinerte handlekurvrabatter

En handlekurvrabatt eller bestillingsspesifikk rabatt brukes på alle varene i Shopify POS-handlekurven. En handlekurvrabatt kan være en fast dollarverdi eller en prosentandel av verdien av handlekurven. Du kan også bruke rabattkoder med faste verdier eller prosentverdier, som du oppretter i Shopify-administrator eller Shopify-appen, så lenge alle varer i handlekurven oppfyller kravene for rabattkoden.

Personalmedlemmer må ha tillatelsene Legg til egendefinerte rabatter og Legg til rabattkoder for Point of Sale aktivert for å kunne bruke egendefinerte rabatter og rabattkoder som gjelder for hele handlekurven. Finn ut mer om tillatelser for POS-personale.

For å legge til rabatter i kundens handlekurv kan du legge til feltet Legg til rabatt i smart-rutenettet.

Legg til en egendefinert handlekurvrabatt

 1. I Shopify POS trykker du på Legg til rabatt.
 2. Trykk på Prosentandel, Beløp eller Kode.
 3. Fyll ut feltene og trykk på Lagre.

Handlekurvrabatter endrer totalsummen som vises i handlekurven. Den vanlige utsalgsprisen for bestillingen vises under delsummen.

Rediger en egendefinert handlekurvrabatt

 1. Trykk på rabatten fra skjermbildet Handlekurv.
 2. Rediger rabatten.
 3. Trykk på Lagre.

Fjern en egendefinert handlekurvrabatt

Trykk på Fjern rabatt for å fjerne en rabatt fra Shopify POS-skjermbildet.

For å fjerne en rabatt fra skjermbildet Handlekurv, sveiper du rabattfeltet mot venstre for å få frem knappen Slett.

Kombiner egendefinerte rabatter

Du kan kombinere egendefinerte rabatter på følgende måter:

 • en prosentrabatt på en linjevare, på handlekurven eller på begge.
 • en pengerabatt på en linjevare, på handlekurven eller på begge.
 • en kombinasjon av linjevarerabatter og én rabatt på handlekurven

Hvis du oppretter en kombinasjonsrabatt, brukes den beløpsbaserte varelinjerabatten før den prosentvise handlekurvrabatten, slik:

Opprinnelig produktpris = 20,00

Beløpsbasert linjevarerabatt = 5,00

Produktpris (minus pengerabatten): 20,00 - 5,00 = 15,00

Prosentvis handlekurvrabatt = 10 %

Verdi på prosentrabatt: 15,00 x 0,1 = 1,50

Endelig produktpris (minus alle rabatter): 15,00 - 1,50 = 13,50

Selg flere stykker av en vare med rabatt

Hvis handlekurven inneholder flere eksemplarer av et produkt som utløser en beløpsbasert linjevarerabatt, blir rabatten kun brukt én gang:

Produktpris = (antall x pris uten rabatt) – (pengerabatt)

Hvis du vil tilby en varelinjerabatt flere ganger, har du to alternativer:

 • Beregn summen av rabattene og bruk det tallet som varelinjerabatt.
 • Bruk rabatten som en prosentandel i stedet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis