Rabattkombinasjoner på POS

For enkelte kampanjer kan du tillate at ulike rabatter kombineres. Du kan velge blant kvalifiserte kombinasjoner slik at kundene kan dra nytte av den best mulige totalrabatten basert på deres handlekurv. Du kan konfigurere både automatiske rabatter og rabattkoder som kan kombineres.

Hver rabatt du oppretter har en av følgende typer, avhengig av hva rabatten gjelder for:

 • bestillingsrabatt
 • produktrabatt
 • fraktrabatt

Med Shopify POS kan du legge til egendefinerte rabatter til varelinjer eller hele handlekurven.

Hvis du har satt opp automatiske rabatter og rabattkoder i Shopify-administrator, kan du legge til og kombinere disse rabattene i Shopify POS-kassen. Du må kontrollere at rabattene kan kombineres.

Se Rabattkombinasjoner for å finne ut mer om hvordan du konfigurerer rabatter som kan kombineres.

Ulike typer rabattkombinasjoner

Følgende typer rabatter kan kombineres i én enkelt kasse:

 • unike produktrabatter
 • flere bestillingsrabatter
 • egendefinerte bestillings- eller varelinjerabatter
 • fraktrabatter

Følgende typer rabatter kan ikke kombineres i én enkelt kasse:

 • mer enn én produktrabatt for det samme produktet
 • Egendefinerte varelinjerabatter på en delt varelinje

Du kan for eksempel kombinere rabatter på produkt A og produkt B, to bestillingsrabatter og én fraktrabatt. Du kan ikke legge til en ekstra rabatt for Produkt A.

Når du velger at en rabatt skal kunne kombineres med andre rabatter, velger du hvilke typer rabatter den kan kombineres med. Hvis du for eksempel oppretter en rabattkode for 10 % rabatt på en bestilling, kan du velge å kombinere denne bestillingsrabattkoden med produktrabattkoder.

Kvalifikasjonskrav

For å få tilgang til den kombinerte rabattfunksjonaliteten må butikklokalisasjonen bruke Shopify POS Pro.

Hensyn for rabattkombinasjoner

 • Hvis produkt- og bestillingsrabatter kombineres, kan flere rabatter brukes for samme varelinje. Hvis en kundes handlekurv for eksempel er kvalifisert for en automatisk rabatt på 10 % på hele bestillingen, og de angir en rabattkode med 5 USD i rabatt på et produkt i handlekurven, gjelder begge rabatter for den kvalifiserte varen.
 • Hvis det legges til to eller flere rabatter, men de ikke kan kombineres grunnet rabattkombinasjonsinnstillingen eller innholdet i handlekurven, brukes alltid den beste rabatten for kundens handlekurv. Hvis du for eksempel har en 20 % rabatt på en samling sokker som ikke kan kombineres og en rabatt på 30 USD i rabatt på en samling med julesokker, og en kunde bruker begge rabattkoder i handlekurven, gjelder den beste rabatten for kunden.
 • Produktrabatter gjelder før bestillingens delsum beregnes i kassen. Det betyr at bestillingsrabatter beregnes basert på delsummen etter at produktrabatten er trukket fra.
 • Egendefinerte rabatter er basert på den beregnede delsummen. Hvis du har en bestilling på 100 USD i handlekurven, og du legger til en rabattkode på 10 %, blir delsummen 90 USD. Hvis en annen egendefinert rabatt på 10 % legges til, beregnes denne rabatten basert på den gjeldende delsummen, som er 90 USD. Dette resulterer i en endelig delsum på 81 USD.
 • Flere rabatter legges bare til en bestilling når innstillingen for hver av rabattene tillater kombinasjonen.
 • Hvis du oppretter en ny rabatt som kan kombineres med en annen ny rabatt, trenger du ikke konfigurere begge samtidig. Du kan konfigurere og lagre den første rabatten, og deretter opprette den andre rabatten etterpå. Når begge rabattene er aktive og konfigurert for å kombineres med hverandre, kombineres de automatisk når en kunde legger til begge i en bestilling.
 • Du kan når som helst redigere rabattkombinasjoner. Hvis du for eksempel har en rabatt for gratis frakt og en bestillingsrabatt som er kombinert, og kampanjen med bestillingsrabatten avsluttes, kan du redigere rabatten for gratis frakt slik at den kan kombineres med en produktrabatt i stedet.

Test rabattkombinasjoner

Du kan teste rabattkombinasjoner for å sikre at de kan kombineres og at de fungerer som de skal. Legg inn en testbestilling i butikken ved å legge til produkter i handlekurven som utløser rabattkombinasjonen, og deretter angi de tilhørende rabattkodene. Finn ut mer om testtransaksjoner i Shopify POS.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis