Anpassade rabatter i Shopify kassasystem

Du kan låta din personal skapa anpassade rabatter eller åsidosätta priser med hjälp av Shopify kassasystem. Du kan använda anpassade rabatter som en anpassad postrabatt för en enda artikel eller som en anpassad varukorgsrabatt för hela ordern. Du kan också kombinera anpassade rabatter med hjälp av Shopify kassasystem.

Se rabattkombinationer i kassasystemet för att använda och kombinera rabatter med Shopify kassasystem.

Anpassade postrabatter

En radartikelrabatt (eller produktspecifik rabatt) är en rabatt som tillämpas på en enda produkt i en order.

Personal måste ha kassasystemsbehörigheten Tillämpa anpassade rabatter aktiverad för att använda postrabatter och tillämpa åsidosättning av priser. Mer information om behörigheter för kassasystemspersonal.

Tillämpa en anpassad post för en rabatt

 1. I Shopify POS trycker du på produktens namn.
 2. Tryck på Tillämpa anpassad rabatt.
 3. Tryck på Belopp eller Procent (%).
 4. Valfritt: Om du vill skapa ett anpassat rabattbelopp så kan du använda fältet Pris efter rabatt för att ange det pris som du vill sälja produkten för.
 5. Fyll i fälten och tryck på Spara.
 6. Tryck på Spara.

Produktpriset i varukorgen uppdateras när rabatten tillämpas. Det vanliga detaljhandelsvärdet för produkten visas under det rabatterade priset.

Redigera en anpassad postrabatt

 1. I Shopify POS trycker du på produktens namn.
 2. Tryck på Anpassad rabatt.
 3. Redigera rabatten och tryck sedan på Spara.
 4. Klicka på Spara.

Ta bort en anpassad postrabatt

 1. I Shopify POS trycker du på produktens namn.
 2. Tryck på Anpassad rabatt.
 3. Tryck på Radera rabatt och Spara.
 4. Klicka på Spara.

Anpassade varukorgsrabatter

En varukorgsrabatt (eller orderspecifik rabatt) tillämpas på alla artiklar i Shopify POS-varukorgen. En varukorgsrabatt kan ha ett fast dollarvärde eller vara en procentandel av varukorgens värde. Du kan även tillämpa fasta eller procentuella rabattkoder som du skapar i Shopify-admin eller Shopify-appen, så länge som alla artiklar i varukorgen uppfyller rabattkodens krav.

Personal måste ha kassasystemsbehörigheterna Tillämpa anpassade rabatter och Tillämpa rabattkoder aktiverade för att använda anpassade rabatter och rabattkoder som tillämpas på hela varukorgen. Mer information om behörigheter för kassasystemspersonal.

Du kan tillämpa rabatter på kundens varukorgar genom att lägga till en Tillämpa rabatt-panel till ditt smarta rutnät.

Tillämpa en anpassad varukorgsrabatt

 1. I Shopify POS, klicka på tillämpa rabatt.
 2. Tryck på Procent, Belopp eller Kod.
 3. Fyll i fälten och tryck sedan på Spara.

Varukorgens rabatter ändrar totalsumman som visas i varukorgen. Orderns ordinarie detaljhandelspris visas under delsumman.

Redigera en anpassad varukorgsrabatt

 1. Klicka på rabatten från skärmen Varukorg.
 2. Redigera rabatten.
 3. Klicka på Spara.

Ta bort en anpassad varukorgsrabatt

Om du vill ta bort en rabatt från Shopify kassasystem-skärmen trycker du på Ta bort rabatt.

Dra i rabattfältet till vänster för att visa en Radera-knapp, för att ta bort en rabatt från Varukorgsskärmen.

Kombinera anpassade rabatter

Du kan kombinera anpassade rabatter på följande sätt:

 • en procentuell rabatt på en post, på varukorgen eller på båda.
 • en monetär rabatt på en post, på varukorgen eller på båda.
 • en kombination av radartikelrabatter och en varukorgsrabatt.

Om du skapar en kombinationsrabatt tillämpas den monetära radartikelrabatten innan den procentuella varukorgsrabatten så här:

Ursprungligt produktpris = 20,00 USD

Monetär radartikelrabatt = 5,00

Produktpris (minus den monetära rabatten): 20,00 - 5,00 = 15,00

Procentuell varukorgsrabatt = 10 %

Värde av procentuell rabatt: 15,00 x 0,1 = 1,50

Slutligt produktpris (minus alla rabatter): 15,00 - 1,50 = 13,50

Sälj flera kvantiteter av en rabatterad artikel

Om varukorgen innehåller flera kvantiteter av en produkt som har en monetär postrabatt, så kommer rabatten endast tillämpas en gång:

Produktpris = (kvantitet x pris innan rabatt) - (monetär rabatt)

Om du vill erbjuda en radartikelrabatt flera gånger kan du välja mellan två alternativ:

 • Beräkna summan av rabatterna och använd den siffran som anpassad radartikelrabatt.
 • Tillämpa rabatten som en procentsats i stället.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis