Edycja dowodów dostawy

Każda przesyłka realizowana przez Sieć realizacji Shopify (SFN) zawiera wydrukowany dowód dostawy Shopify dla takiej realizacji. Centra realizacji SFN drukują dokument dowód, którego podgląd można wyświetlić w panelu administracyjnym Shopify. W zależności od centrum realizacji dowody dostawy mogą mieć jeden z następujących formatów:

  • Papier listowy 8,5×11 cali (216×279 mm)
  • Etykieta 4×6 cali (100×150 mm)

Aplikacje, które wpływają na wiadomości dotyczące prezentów lub uwagi dotyczące zamówienia, nie są obsługiwane przez SFN i nie pojawiają się w dowodach dostawy SFN.

W poniższej tabeli przedstawiono sposób wydruku dokumentów dostawy na obu rozmiarach papieru na podstawie domyślnego szablonu Shopify i zalecanego szablonu SFN. Aby dokumenty dostawy były bardziej czytelne na mniejszych stronach, można zmienić szablon dokumentu dostawy na szablon SFN.

Szablony dokumentów dostawy wydrukowane na różnych rozmiarach papieru
Rozmiar papieru Domyślny szablon Shopify Szablon SFN
8,5 cala na 11 cali (12,7 cm na 27,9 cm)
4 cale na 6 cali (100 na 279 mm)

Twoje dokumenty dostawy są renderowane za pomocą języka szablonów utworzonego przez Shopify o nazwie Liquid. Po zaktualizowaniu szablonu dokumentu dostawy dla SFN, dokumenty dostawy drukowane za pomocą Shopify są również drukowane w tym formacie.

Jeśli użyjesz szablonu zalecanego przez SFN, utracisz wszystkie dostosowania dokonane w dowodach dostawy.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.
  2. W sekcji Dowody dostawy kliknij Edytuj.
  3. Zaznacz cały kod w edytorze, a następnie usuń go.
  4. Pobierz szablon dowodu dostawy SFN.

  5. Skopiuj cały kod Liquid w pliku szablonu, a następnie wklej go do edytora.

  6. Wybierz Podgląd szablonu, aby zobaczyć zmiany.

  7. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli chcesz przywrócić domyślny szablon Shopify dokumentu dostawy, możesz kliknąć Przywróć ustawienia domyślne na stronie edycji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo