Specyfikacje towarów dla Sieci realizacji Shopify

Każda paczka zrealizowana przez Sieć realizacji Shopify (SFN) zawiera specyfikację towarów wydrukowaną na papierze o rozmiarze 10 na 15 cm (4 x 6 cali). Specyfikacje towarów obejmują adresy wysyłki i adresy rozliczeniowe oraz informacje o produkcie, takie jak numer SKU, waga i ilość. Możesz edytować i wyświetlić podgląd szablonu specyfikacji towarów w panelu administracyjnym Shopify.

Wszystkie Twoje zamówienia Shopify używają tego samego szablonu specyfikacji towarów, niezależnie od tego, czy zostały one zrealizowane przez SFN. Po zmianie szablonu specyfikacji towarów na szablon SFN, specyfikacje towarów drukowane z panelu administracyjnego Shopify używają tego samego szablonu.

Aplikacje, które dodają wiadomości o prezentach lub uwagi dotyczące zamówienia, nie są obsługiwane przez SFN i nie wpływają na informacje wyświetlane w specyfikacjach towarów SFN.

W poniższej tabeli przedstawiono sposób wydruku specyfikacji towarów na domyślnym szablonie Shopify i zalecanym szablonie SFN.

Szablony specyfikacji towarów wydrukowane na różnych rozmiarach papieru
Rozmiar papieru Domyślny szablon Shopify Szablon SFN
4 cale na 6 cali (100 na 279 mm)

Aktywuj specyfikacje towarów

Domyślnie SFN nie dołącza specyfikacji towarów do wszystkich zamówień. Jeśli chcesz, aby sieć SFN dołączała do zamówień specyfikacje towarów, możesz aktywować te specyfikacje.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Sieć realizacji Shopify.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.
 4. Kliknij Ustawienia, a następnie opcję Zarządzaj zamówieniami.
 5. W sekcji Specyfikacje towarów są dezaktywowane kliknij opcję Aktywuj, a następnie ponownie opcję Aktywuj.

Po aktywacji specyfikacji towarów możesz edytować lub dezaktywować tę funkcję.

Edytuj specyfikacje towarów

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Sieć realizacji Shopify.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.
 4. Kliknij Ustawienia, a następnie opcję Zarządzaj zamówieniami.
 5. W sekcji Szablon specyfikacji towarów kliknij opcję Edytuj szablon.

Dezaktywuj specyfikacje towarów

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.
 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Sieć realizacji Shopify.
 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.
 4. Kliknij Ustawienia, a następnie opcję Zarządzaj zamówieniami.
 5. W sekcji Specyfikacje towarów są aktywowane kliknij opcję Dezaktywuj.

Skonfiguruj szablon specyfikacji towarów SFN

Twoje specyfikacje towarów są renderowane za pomocą języka szablonów Liquid utworzonego przez Shopify. Jeśli swobodnie używasz HTML, CSS i Liquid, możesz edytować szablon specyfikacji towarów z poziomu panelu administracyjnego Shopify.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.
 2. W sekcji Specyfikacje towarów kliknij Edytuj.
 3. Zaznacz cały kod w edytorze, a następnie usuń go.
 4. Pobierz szablon specyfikacji towarów SFN.

 5. Skopiuj cały kod Liquid w pliku szablonu, a następnie wklej go do edytora.

 6. Wybierz Podgląd szablonu, aby zobaczyć zmiany.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Jeśli chcesz przywrócić domyślny szablon Shopify specyfikacji towarów, kliknij Przywróć ustawienia domyślne na stronie edycji.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo