Uzyskiwanie dostępu do złożonych obiektów danych w Shopify Flow

Shopify Flow nie obsługuje wyprowadzania tablic i obiektów. Aby kontrolować wyprowadzanie danych i uniknąć nowych danych po dodaniu pól API, wykonaj następujące czynności:

  • Wykonaj pętle dla tablic.
  • Wskaż dokładnie wymagane pola.

Złożone obiekty danych w oryginalnym Flow

W oryginalnym Flow wywołanie {{ order.lineItems }} w Liquid wyprowadza obiekt w formacie Ruby. Wywołanie za pomocą filtra | json obiekt w formacie json.

Complex data objects in Shopify Flow

Avoid calling arrays and objects directly in Shopify Flow for the following reasons:

  • Outputting data that isn't required is deprecated for GraphQL API, and it might create large query sizes that cause your workflow to fail.
  • When new features are introduced, new API fields are added, which might break your workflow.

If too much data is sent automatically, the workflow fails. Instead of calling arrays and objects directly, loop over arrays and include only the fields that you want.

For example, instead of calling {{ order.lineItems }} directly, use the following format to call specific fields. These examples include all the fields that would be included by calling the array or object directly. Copy and paste the fields that you need.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo