Aktualizuj powiadomienie e-mail Pomyślne przetworzenie płatności oczekującej

Jeśli w Twoim sklepie wykorzystywane są dostosowane szablony powiadomień, może zaistnieć konieczność ręcznej aktualizacji powiadomienia Pomyślne przetworzenie płatności oczekującej w celu zapewnienia jego kompatybilności z aplikacją Shopify Tax.

Zmiany te wymagają znajomości kodu, który jest wykorzystywany w szablonach powiadomień Shopify. Jeśli Twoje szablony zawierają dużo dostosowań i nie masz pewności, jak zastosować niezbędne zmiany, skontaktuj się z programistą, który dokonał zmian, lub kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne, aby przywrócić oryginalny wygląd szablonu. Spowoduje to usunięcie wszelkich wprowadzonych dostosowań, zapewniając jednak najnowszą wersję szablonów.

Zanim dokonasz zmian, wykonaj kopię zapasową szablonu, kopiując i wklejając go do innego dokumentu, np. Google Docs. Zanim klikniesz opcję Zapisz po dokonaniu zmian, kliknij Podgląd, aby przejrzeć swoje zmiany i upewnić się, że ich skutek jest zgodny z oczekiwaniami.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Powiadomienia > Pomyślne przetworzenie płatności oczekującej.
 2. Znajdź sekcję kodu, która zaczyna się od <span>Tip</span>.

  1. Znajdź fragment kodu {% unless transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "void" %}. W domyślnym szablonie ten fragment występuje w linii 351.
  2. Zmień kod na {% unless transaction.kind == "authorization" or transaction.kind == "void" %}.
  3. Kliknij opcję Zapisz.
 3. Znajdź sekcję kodu, która zaczyna się od <span>Total</span>.

  1. Znajdź fragment kodu {% if transaction.status == "success" and transaction.kind == "authorization" or transaction.kind == "sale" %}. W domyślnym szablonie ten fragment występuje w linii 414.
  2. Zmień kod na {% if transaction.status == "success" and transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "sale" %}.
  3. Kliknij opcję Zapisz.
 4. Znajdź sekcję kodu, która zaczyna się od <h4>Shipping method</h4>.

  1. Znajdź fragment kodu {% if transaction_count > 0 %}. W domyślnym szablonie ten fragment występuje w linii 513.
  2. Zmień kod na {% if transaction_size > 0 %}.
  3. Kliknij opcję Zapisz.
 5. Znajdź sekcję kodu, która zaczyna się od <h4>Payment method</h4>.

  1. Znajdź fragment kodu {% if transaction.kind == "authorization" or transaction.kind == "sale" %}. W domyślnym szablonie ten fragment występuje w linii 518.
  2. Zmień kod na {% if transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "sale" %}.
  3. Kliknij opcję Zapisz.
 6. Opcjonalnie: Wyświetl podgląd zmian, klikając Podgląd.

 7. Kliknij opcję Zapisz.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo