Shopify-partners intäkter

Som Shopify-partner tjänar du pengar baserat på ditt bidrag till Shopifys ekosystem (dina aktiviteter) och partnerprogrammet som du ansluter dig till. Dina intäkter kan variera beroende på din plats och platsen för de handlare du arbetar med. Dina intäkter kan vara föremål för skatter beroende på din plats och tillämpliga skatteregler.

Tabellerna nedan avhandlar villkoren och villkoren för utbetalningen utifrån dina aktiviteter.

Om du vill veta mer om de olika typerna av Shopify-partners, se följande resurser:

Referenser till utvecklingsbutik

Shopify Partners

Butiksplan Intäkter Villkor
1.1

Shopify Lite

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

En återkommande provision som är lika med 20 % av handlarens månatliga prenumerationsavgift. Återupprepas månadsvis så länge som handlaren fortfarande är en betalande kund till Shopify och du fortsätter att vara en aktiv Shopify-partner.
1.2

Shopify Plus

10 % av de löpande provisionerna av handlarens månatliga prenumerationsavgift.

Du kan bygga en utvecklingsbutik för en handlare som en del av ett Shopify Plus-avtal. Se Shopify Plus-hänvisningar för detaljerade villkor.

1.3

Shopify Starter-plan

Inte berättigad till intäktsandel.

Du är inte berättigad till återkommande provision på handlarens månatliga prenumerationsavgift.

Shopify Plus-partners

Butiksplan Intäkter Villkor
1.4

Shopify Lite

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

En återkommande provision som är lika med 20 % av handlarens månatliga prenumerationsavgift. Återupprepas månadsvis så länge som handlaren fortfarande är en betalande kund till Shopify och du fortsätter att vara en aktiv Shopify-partner.
1.5

Shopify Plus

En återkommande provision som är lika med 20 % av handlarens månatliga prenumerationsavgift. Du kan bygga en utvecklingsbutik för en handlare som en del av ett Shopify Plus-avtal. Se Shopify Plus-hänvisningar för detaljerade villkor.
1.6

Shopify Starter-plan

Inte berättigad till intäktsandel. Du är inte berättigad till återkommande provision på handlarens månatliga prenumerationsavgift.

Shopify Plus-hänvisningar

Shopify Partners

Butiksplan Intäkter Villkor
1.5

Shopify Plus

10 % av de löpande provisionerna av handlarens månatliga prenumerationsavgift.

Alla Shopify Plus-leads måste registreras genom att fylla i och skicka in Shopify Plus-leadformuläret i din partner-kontrollpanel.

Du beviljas endast provision för nya Shopify Plus-leads. Det ursprungliga leadet måste ha skickats in av dig och handlaren måste ännu inte haft kontakt med Shopify Plus-teamet vid tidpunkten för inlämningen.

Provisionsbetalning återkommer månadsvis så länge som handlaren fortfarande är en betalande kund till Shopify och du fortsätter att vara en aktiv Shopify-partner.

Det slutliga beslutet att ge Shopify Plus-provision för hänvisningar fattas efter Shopifys gottfinnande.

Shopify-dotterbolag är inte berättigade till denna hänvisningstyp.

Shopify Plus-partners

Butiksplan Intäkter Villkor
1.6

Shopify Plus

En återkommande provision som är lika med 20 % av handlarens månatliga prenumerationsavgift.

Alla Shopify Plus-leads måste registreras genom att fylla i och skicka in Shopify Plus-leadformuläret i din partner-kontrollpanel.

Du beviljas endast provision för nya Shopify Plus-leads. Det ursprungliga leadet måste ha skickats in av dig och handlaren måste ännu inte haft kontakt med Shopify Plus-teamet vid tidpunkten för inlämningen.

Återupprepas månadsvis så länge som handlaren fortfarande är en betalande kund till Shopify och du fortsätter att vara en aktiv Shopify-partner.

Det slutliga beslutet att ge Shopify Plus-provision för hänvisningar fattas efter Shopifys gottfinnande.

Shopify-appar

Intäkter Villkor
3.1

80 % av den totala intäkten från engångsförsäljningspriset, eller återkommande prenumerationsavgifter och alla appköp eller uppgraderingar som gjorts via Shopify App Store.

Om du registrerar dig för den nya intäktsplanen tjänar du 100 % av de totala intäkterna från engångspriset eller återkommande prenumerationsavgifter och alla appköp eller uppgraderingar som gjorts via Shopifys appbutik på de första 1 000 000 USD. På intäkter över 1 000 000 USD tjänar du 85 % av de totala intäkterna.

Alla appar måste följa Shopifys Partnerprogramavtal.

Endast den partner som hanterar appen är berättigad till intäkter från app-försäljning.

Om du vill registrera dig för den nya intäktsplanen måste du registrera dig för att sälja i appbutiken och rapportera alla tillhörande utvecklarkonton.

Shopify-teman

Intäkter Villkor
4.1

100 % av de totala intäkterna från teman som säljs via Shopifys temabutik på de första 1 000 000 USD. På intäkter över 1 000 000 USD tjänar du 85 % av de totala intäkterna.

Alla teman måste följa Shopifys Partnerprogramavtal.

Endast partnern som hanterar temat är berättigad till intäkter från temaförsäljning.

Kampanjer

Aktivitet Partnerplats Handlarens plats Intäkter Villkor
5.5 Point of sale Pro hänvisningspremie Alla

Australien

Belgien

Kanada

Danmark

Finland

Tyskland

Irland

Italien

Nederländerna

Nya Zeeland

Singapore

Spanien

Storbritannien

Usa

En provision på 500 till 3 000 USD för varje ny Point of sale-handlare (POS Pro) som hänvisas av en partner, där leadet uppfyller villkoren som beskrivs i denna aktivitet.

Provisionen baseras på antalet POS Pro-prenumerationer som aktiverats av den hänvisade handlaren. En (1) Pro-prenumeration representerar en (1) Pro-plats. Provisionbeloppen är följande:

 • 500 USD om 1 POS Pro-prenumeration aktiveras
 • 1 000 USD om 2 POS Pro-prenumerationer aktiveras
 • 1 500 USD om 3 POS Pro-prenumerationer aktiveras
 • 2 000 USD om 4 POS Pro-prenumerationer aktiveras
 • 2 500 USD om 5 POS Pro-prenumerationer aktiveras
 • 3 000 USD om 6 POS Pro-prenumerationer aktiveras

Shopify förbehåller sig rätten att avsluta detta erbjudande när som helst.

Provision betalas ut för varje ny Shopify POS Pro-handlare som du hänvisar genom att fylla i och skicka in Shopify POS-leadformuläret i din partner-kontrollpanel, där handlaren:

 1. Betalar för minst 2 löpande månader av POS Pro eller betalar för en årlig POS Pro-prenumeration.
 2. Är ny på Shopify POS Pro (har inga befintliga POS Pro-platser aktiverade).
 3. Har tio (10) eller fler dagar av gjorda transaktioner via Shopify POS Pro per månad, i minst två månader.
 4. Driver en fysisk butik.
 5. Introducerades till Shopify genom att du aktivt marknadsförde Shopify POS Pro.
 6. Introducerades inte eller hänvisades inte till Shopify av någon annan part, inte heller av Shopify.
 7. Aktiverades upp till trettio (30) dagar innan lead-inlämning eller aktiveras inom sex (6) månader efter lead-inlämning.

Utöver provisionskraven som beskrivs ovan kanske du också måste:

 • Introducera handlare till vårt säljteam (förutsatt att säljsupport efterfrågas),
 • tillhandahåller tjänster relaterade till handlarens flytt till Shopify POS, och/eller
 • deltar i andra aktiviteter som stöder Shopifys säljteam och/eller den hänvisade handlaren som startar upp Shopify POS Pro.

Om du hänvisar en kvalificerad handlare som också är ny på Shopify är du berättigad att få eventuella tillämpliga nya utbetalningar för handlarhänvisning, utöver denna POS Pro-hänvisningspremie.

5,7 Bonus för Shopify POS-hänvisningar Alla

Australien

Belgien

Kanada

Danmark

Finland

Tyskland

Irland

Italien

Nederländerna

Nya Zeeland

Singapore

Spanien

Storbritannien

Usa

50 USD

Kampanjen börjar den 2 november 2022. Ersättning betalas ut för varje POS Pro-hänvisning som du skickar in via partnerinstrumentpanelen, där handlaren:

 1. Är kvalificerad av, och har en konversation med, Shopifys detaljhandelsteam
 2. Inte redan pratar med vårt försäljningsteam

Utöver provisionskraven som beskrivs ovan kan det hända att du också måste introducera handlaren för vårt försäljningsteam.

Om du hänvisar en kvalificerad handlare som även uppfyller villkoren för vår POS Pro-hänvisningspremie (5.5) är du berättigad till att få alla tillämpliga utbetalningar för hänvisningar relaterade till den kampanjen, utöver detta erbjudande.

Experts Marketplace

Intäkter Villkor
6.1

90 % av den totala intäkten som experten samlat in för varje jobb som uppstått via Experts Marketplace.

Experten har rätt till alla belopp som samlats in från handlare via Experts Marketplace, minus 10 % som Shopify kommer att behålla tillsammans med alla tillämpliga skatter på Shopify-avgifter.

Skatt på intäkter

I vissa fall tar Shopify ut skatt på sina avgifter eller betalar skatt på dina hänvisningsprovisioner. Dessa skatter varierar beroende på din plats, vilken typ av partneraktivitet och skatteinformation du anger i dina partnerkontoinställningar.

Alla skatter som debiteras eller betalats till dig av Shopify antecknas i en faktura. Om du vill lära dig hur du ser dina avgifter och provisionsfakturer, se Få betalt.

Skatt debiterad på Shopify-avgifter

I vissa fall debiterar Shopify skatt på sina provisionsavgifter och andra tillämpliga avgifter för försäljning av appar, teman eller tjänster på Shopifys plattform. Alla tillämpliga skatter dras av från din utbetalning och återspeglas i din Faktura för Shopify-avgifter.

Skatter debiteras på Shopify-avgifter i följande fall:

Kanada

Shopify tar ut skatt på Shopify-avgifter om kontaktinformationen i din partnerkonto listar en adress i Kanada. Shopify tar ut den tillämpliga omsättningsskatten för din provins eller ditt territorium.

USA

Shopify tar ut skatt på Shopify avgifter om kontaktinformation för ditt partnerkonto listar en adress i USA, och din adress är i en stat som tar ut omsättningsskatt på tjänster som faktureras agenter utför. Shopify tar ut den tillämpliga omsättningsskatten för ditt land.

Skatt som betalats ut på hänvisningssprovision

Om du anger ett kanadensiskt företagskonto (BN) i din skatteinformation för ditt partnerkonto lägger Shopify till ytterligare 13 % Ontario HST till din hänvisningsutbetalning från. Denna skatt läggs till din utbetalning och återspeglas i din faktura för hänvisningsprovision. Du är ansvarig för att vidarebefordra dessa skatter till den behöriga statliga myndigheten.

Regulatorisk driftavgift

I vissa länder eller regioner tillämpas en skatt på digitala tjänster (DST) på produkter och tjänster som säljs digitalt. DST beräknas som en procentandel av bruttointäkten från försäljningen av en digital tjänst. DST-satsen varierar beroende på land eller region där en handlare är baserad.

Från och med den 5 januari 2022 kommer Shopify debitera en regulatorisk driftavgift för offentlig app- och temaförsäljning i de länder eller regioner som berörs för att inrymma DST. Följande regulatoriska driftavgifter gäller när handlarens företagsadress är belägen i ett av de listade länderna eller regionerna:

DST-priser efter land eller region
Land eller region DST-priser
Storbritannien 2 %
Italien 3 %
Turkiet 5 %
Indien 2 %
Spanien 3 %

Du kan se de regleringsavgifter som gäller för din app- och temaförsäljning i din partner-kontrollpanel eller i CSV för partner-utbetalningar. För mer information om hur du visar utbetalningar eller hur du exporterar utbetalningar till en CSV-fil, se intäkter från spårningspartner.

Ordlista

Villkor Definition
Aktiv Shopify-partner

Som Shopify partner kan du få återkommande provisionsbetalningar för hänvisningar och Shopify Plus-uppgraderingar. För att fortsätta få återkommande provisionsbetalningar för tidigare hänvisningar och uppgraderingar måste du slutföra en av följande partner-aktiviteter minst en gång var 12:e månad:

 • Hänvisning till utvecklingsbutik (redovisas när handlaren betalar den första månadens prenumerationsavgift)
 • Hänvisa en ny handlare eller en befintlig handlare till Shopify Plus

Om du inte har slutfört en av dessa aktiviteter vid utgången av 12-månadersperioden (från det datum som handlaren byter till den relevanta planen) kommer alla återkommande betalningar av provisioner att återställas till noll. Du måste utföra en av ovan nämnda aktiviteter under varje löpande 12-månadersperiod för att fortsätta ta emot återkommande provisionsintäkter. Du kan se senaste datum för att slutföra en annan aktivitet på sidan för hänvisningar på partner-kontrollpanelen. Det pågående aktivitetskravet gäller sedan den 1 oktober 2017.

Partneraktivitetskravet gäller inte för andra pågående intäkter, till exempel intäkter från appförsäljning eller temaförsäljning.

Hänvisning till utvecklingsbutik

Som Shopify-partner kan du skapa ett obegränsat antal utvecklingsbutiker. En utvecklingsbutik är en gratisversion av en Shopify-butik som kan användas för att konfigurera, tematisera eller utveckla en butik för din klient. Att skapa en utvecklingsbutik och lämna över den till din klient gör att du kan få en återkommande provision.

Obs! Som Shopify-partner kan du bara tjäna provision på Shopify Plus-prenumerationsavgifter för den primära butiken (där fakturering är centraliserad) men inte för några kloner av denna butik.

Handläggningsavgift App-fakturering omfattas av en hanteringsavgift på 2,9 %. Från och med den 1 augusti 2021 debiteras hanteringsavgifter och skatter på en separat radartikel. Alla hanteringsavgifter registreras på utbetalningssidan.
Provision för hänvisning Provisionen Shopify betalar dig för hänvisningsaktiviteter, inklusive partnerhänvisningar till Shopify Plus och hänvisningar till utvecklingsbutiker. Alla hänvisningsprovisioner antecknas i en hänvisningsfaktura.
Shopify-avgifter Provisionsavgifter som representerar Shopifys andel av appförsäljning, temaförsäljning eller tjänsteförsäljning. Shopify tar ut en avgift för 30 % av den totala temaförsäljning och resterande 70 % betalas till dig till exempel om du säljer ett tema och har rätt till 70 % av försäljningspriset. Alla Shopify-avgifter antecknas i en faktura för Shopify-avgift.
Butiksuppgraderingar

Butiksuppgraderingar sker när en aktuell Shopify-handlare uppgraderar till en butiksplan med en högre prenumerationsavgift. Uppgraderingen kan slutföras av partnern som ursprungligen rekommenderade handlaren, en partner som inte tidigare rekommenderade handlaren eller Shopifys säljteam. Men endast den partner som ursprungligen rekommenderade handlaren via en utvecklingsbutik kommer att få en provision baserat på den uppgraderade planen.

Om handlaren uppgraderar till Shopify Plus måste du fylla i Shopify Plus anmälningsblankett för leads för att fortsätta få en återkommande provision. Du beviljas endast provision för nya Shopify Plus-leads. Det ursprungliga leadet måste ha skickats in av dig och handlaren får inte ha varit i kontakt med Shopify Plus-teamet vid tidpunkten för inlämningen.