Shopify-partners intäkter

Som Shopify-partner tjänar du pengar baserat på ditt bidrag till Shopifys ekosystem (dina aktiviteter). Dina intäkter kan variera beroende på din plats och platsen för de handlare du arbetar med. Dina intäkter kan vara föremål för skatter beroende på din plats och tillämpliga skatteregler.

Tabellerna nedan avhandlar villkoren och villkoren för utbetalningen utifrån dina aktiviteter.

Referenser till utvecklingsbutik

För att utföra en hänvisning till utvecklingsbutikmåste du skapa en utvecklingsbutik i partnerinstrumentpanelen och sedan överföra den till en klient.

Butiksplan Intäkter Villkor
1.1

Basic Shopify

Shopify

Advanced Shopify

En återkommande provision som är lika med 20 % av handlarens månatliga prenumerationsavgift. Upprepas månadsvis så länge handlaren förblir en betalande Shopify-kund.
1.2

Shopify Plus

En återkommande provision som motsvarar 20 % av Plus-handlarens månatliga basplattformsavgift i faktureringsbutiken, för varje ny handlare netto som hänvisas av en partner som skrivit under Shopify Plus ett avtal.

Du kan bygga en utvecklingsbutik för en handlare som en del av ett Shopify Plus-avtal. Se Shopify Plus-hänvisningar för detaljerade villkor.

1.3

Shopify Starter-plan

Shopify Lite

Inte berättigad till provision.

Du är inte berättigad till återkommande provision på handlarens månatliga prenumerationsavgift.

Shopify Plus-hänvisningar

Butiksplan Intäkter Villkor
1.4

Shopify Plus

En återkommande provision som motsvarar 20 % av Plus-handlarens månatliga basplattformsavgift i faktureringsbutiken. Gäller endast för alla nya Plus-erbjudanden som ingås efter 23 februari 2023.

Partner är berättigade till provision för varje ny netto-Shopify Plus hänvisning som resulterar i en fullt uppfylld Shopify Plus överenskommelse.

Hänvisningar kan göras på ett av två sätt:

 • Genom att fylla i Shopify Plus formulär för lead-hänvisning.

  Alla Shopify Plus lead-hänvisningsformulär måste registreras genom att fyllas i och skicka in Shopify Plus lead-hänvisningsformulär på partnerinstrumentpanelen.

  Shopify Plus lead-hänvisningsformulär måste uppfylla följande krav:

  1. Skickas in av partnern
  2. Ha korrekta data för både Plus-handlaren och partnern
  3. Plus-handlaren får inte ha varit i kontakt med Shopifys försäljningsteam vid tidpunkten för inlämningen.

  Formuläret för Shopify Plus lead-hänvisningar måste vara kvalificerat för att berättiga till provision och partnern måste sälja gemensamt med vårt försäljningsteam för att stödja försäljningen av Shopify-produkten och lösningen.

 • Genom att utföra en Partner-assisterad automatisk uppgradering till Plus.

Shopify Plus villkor för hänvisningsprovision

 • Provisionsbetalningar upprepas månadsvis så länge som Plus-handlaren förblir en Shopify Plus-handlare med god status.
 • Det slutliga beslutet att ge Shopify Plus-provision för hänvisningar fattas efter Shopifys gottfinnande.
 • Alla hänvisningsintäkter beräknas på basplattformsavgiften som Betalas av Plus-handlaren till Shopify, nettobelopp efter eventuella rabatter eller krediter. Det innebär att butiker utan en tillhörande basplattformsavgift, till exempel tilläggsbutiker, inte bidrar till dina hänvisningsintäkter.
 • För Plus-handlare med årliga planer betalas partnerprovisionen ut på årsbasis efter kalenderåret.
 • Partner är berättigade till utbetalning efter det att Plus-handlaren betalar sin första faktura för plattformsavgiften.
 • Partner-lead-hänvisningsformuläret upphör att gälla för ett lead som inte kvalificeras inom 90 dagar. Efter 90 dagar kan lead-hänvisningsformuläret skickas in igen för att åter bli giltigt.

Shopify-appar

Andelen totala intäkter du tjänar beror på dina bruttointäkter för appen och bruttointäkter för företaget årligen.

Denna procentsats gäller engångsförsäljningspriset eller återkommande prenumerationsavgifter och alla appköp eller uppgraderingar som görs via Shopify App Store.

Planen för intäktsandel gäller från den 1 januari 2024, med behörighet baserad på intäkter 2023. Behörigheten utvärderas årligen.

Föregående kalenderårs intäkter Intäkter Villkor
2.1 Utvecklare som tjänat 20 000 000 USD eller mer brutto via Shopify App Store under föregående kalenderåret eller som har en bruttointäkt för företaget på 100 000 000 USD eller mer under det föregående kalenderåret Behåll 85 % av de totala intäkterna

Alla appar måste följa Shopifys Partnerprogramavtal.

Endast den partner som hanterar appen är berättigad till intäkter från app-försäljning.

Om du vill registrera dig för den nya intäktsplanen måste du registrera dig för att sälja i App Store och rapportera alla kopplade utvecklarkonton.

Utvecklare som har under 20 000 000 USD i bruttointäkter via Shopify App Store under det föregående kalenderåret och en bruttointäkt för företaget under 100 000 000 USD under det föregående kalenderåret
 • Första 1 000 000 USD i intäkter: Behåll 100 % av de totala intäkterna
 • Intäkter över 1 000 000 USD: Behåll 85 % av de totala intäkterna

Shopify-teman

Intäkter Villkor
3.1

100 % av de totala intäkterna från teman som säljs via Shopifys temabutik på de första 1 000 000 USD. På intäkter över 1 000 000 USD tjänar du 85 % av de totala intäkterna.

Alla teman måste följa Shopifys Partnerprogramavtal.

Endast partnern som hanterar temat är berättigad till intäkter från temaförsäljning.

Kampanjer

Följande kampanjer är tillgängliga för partner:

4.1: Hänvisningsbonus för POS Pro

Partnerplats Alla
Handlarens plats Australien, Belgien, Kanada, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Nya Zeeland, Singapore, Spanien, Storbritannien, USA
Intäkter

Den hänvisande partnern får en engångsbonus på 500 USD för aktivering av POS Pro, plus en återkommande vinstdelning på 20 % av Shopify kassasystem-betalningar i tjugofyra (24) månader om deras "hänvisade handlare" uppfyller alla villkor som beskrivs här.

Om den hänvisade handlaren inte uppfyller villkoren som specifikt relaterar till att få den återkommande vinstdelningen på 20 % av Shopify kassasystem-betalningar, men uppfyller villkoren relaterade till bonusen på 500 USD för aktivering av POS Pro, kommer den hänvisande partnern endast att få engångsbonusen på 500 USD för aktivering och inte få vinstdelningen på 20 % av Shopify kassasystem-betalningar.

Villkor

Shopify förbehåller sig rätten att avsluta detta erbjudande när som helst.

En "hänvisad handlare" är en Shopify-handlare som hänvisas av en partner genom inlämning av ett leadformulär för kassasystem i partnerinstrumentpanelen. Partnern måste uppfylla relevanta villkor nedan för att få en provision för introduktionen av en "hänvisad handlare".

För att den hänvisande partnern ska få bonusen på 500 USD för aktivering av POS Pro måste den hänvisade handlaren uppfylla följande krav:

 • betalar fullständiga, ej rabatterade avgifter kopplade till en POS Pro-prenumeration minst två (2) månader i rad, betalar för en POS Pro-årsprenumeration eller är en aktiv Shopify Plus-handlare som lägger till en POS Pro-plats
 • är ny på Shopify kassasystem (har inte behandlat försäljning via Shopify kassasystem under 365 dagar innan hänvisningen)
 • har tio (10) eller fler dagars transaktioner via Shopify kassasystem per månad, i minst två (2) månader efter hänvisningen, och har mer än 1 000 USD i bruttovolym per månad på den platsen
 • introducerades till Shopify genom att partnern aktivt marknadsförde Shopify POS Pro
 • aktiverades upp till femton (15) dagar innan lead-inlämning eller aktiveras inom sex (6) månader efter lead-inlämning
 • Introducerades inte eller hänvisades inte till Shopify av någon annan part, inte heller av Shopify.

För att den hänvisande partnern ska få vinstdelningen på 20 % av Shopify kassasystem-betalningar i tjugofyra (24) månader måste den hänvisade handlaren uppfylla följande krav utöver de krav som beskrivs ovan och som avser engångsbonusen på 500 USD för aktivering av POS Pro:

 • är ny på Shopify Payments på Shopify kassasystem (POS) (har inte behandlat någon försäljning genom Shopify Payments via Shopify kassasystem under de senaste 365 dagarna)
 • aktiverar Shopify Payments på Shopify kassasystem inom 30 dagar efter det att handlaren aktiverar sin Shopify POS Pro-prenumeration.

Utöver provisionskraven som beskrivs ovan kanske du också måste:

 • introducera handlaren till vårt säljteam (förutsatt att säljsupport efterfrågas)
 • tillhandahålla tjänster relaterade till handlarens flytt till Shopify POS Pro, och/eller
 • delta i andra aktiviteter som stöder Shopifys säljteam och/eller den hänvisade handlaren som ska börja sälja via Shopify POS Pro.

Partner får månadsvis betalt för de intäkter som de kvalificerar sig för. Betalningar görs via partnerinstrumentpanelen som finns tillgänglig i avsnittet Partnerutbetalning.

Alla upplupna provisioner relaterade till kampanjen för vinstdelningen på 20 % av Shopify kassasystem-betalningar börjar utfärdas till berättigade partner den 1 juli 2024. Därefter betalas partner månadsvis.

Hänvisande partner är inte berättigade till intäkter för denna kampanj om deras hänvisade handlare registrerar sig för en Shopify för företag-plan.

Partner börjar få sin provision för vinstdelningen på 20 % av Shopify kassasystem-betalningar så snart alla villkor som beskrivs ovan uppfylls. Detta innebär att provision som de har rätt till för vinstdelningen på 20 % av Shopify kassasystem-betalningar börjar beräknas när alla ovanstående villkor uppfylls och sedan fortsätter att betalas ut under tjugofyra (24) månader, under förutsättningen att provisionen av någon anledning inte sägs upp.

Med provisionen för vinstdelningen på 20 % av Shopify kassasystem-betalningar får partner tjugo procent (20 %) av vinsten för Shopify kassasystem-betalningar. Vinsten för Shopify kassasystem-betalningar representerar nettovinsten som beräknats av Spotify från det totala dollarvärdet på ordrar som hanterats via programvara från Shopify POS Pro och som behandlats via Shopify Payments, netto efter återbetalningar och chargebacks, och inklusive frakt och hantering, tullavgifter och moms.

4.2: Point of Sale Pro hänvisningspremie

Partnerplats Alla
Handlarens plats Australien, Belgien, Kanada, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Nya Zeeland, Singapore, Spanien, Storbritannien, USA
Intäkter

En provision på 500 till 3 000 USD för varje ny Point of Sale Pro-handlare (POS Pro) som hänvisas av en partner, där leaden uppfyller villkoren som beskrivs i denna aktivitet.

Provisionen baseras på antalet POS Pro-prenumerationer som aktiverats av den hänvisade handlaren. En (1) Pro-prenumeration representerar en (1) Pro-plats. Provisionbeloppen är följande:

 • 500 USD om 1 POS Pro-prenumeration aktiveras
 • 1 000 USD om 2 POS Pro-prenumerationer aktiveras
 • 1 500 USD om 3 POS Pro-prenumerationer aktiveras
 • 2 000 USD om 4 POS Pro-prenumerationer aktiveras
 • 2 500 USD om 5 POS Pro-prenumerationer aktiveras
 • 3 000 USD om 6 POS Pro-prenumerationer aktiveras
Villkor

Kampanjen avslutades den 15 april 2024. Se Kampanj 4.1 för mer information om att hänvisa handlare till Shopify kassasystem.

Provision betalas ut för varje ny Shopify POS Pro-handlare som du hänvisar genom att fylla i och skicka in Shopify POS-leadformuläret i din partner-kontrollpanel, där handlaren:

 1. Betalar fullständiga, ej rabatterade avgifter i samband med en POS Pro-prenumeration i minst två på varandra följande månader eller betalar för en årlig POS Pro-prenumeration.
 2. Är ny på Shopify POS Pro (har inga befintliga POS Pro-platser aktiverade).
 3. Har tio (10) eller fler dagar av gjorda transaktioner via Shopify POS Pro per månad, i minst två månader.
 4. Driver en fysisk butik.
 5. Introducerades till Shopify genom att du aktivt marknadsförde Shopify POS Pro.
 6. Introducerades inte eller hänvisades inte till Shopify av någon annan part, inte heller av Shopify.
 7. Aktiverades upp till trettio (30) dagar innan lead-inlämning eller aktiveras inom sex (6) månader efter lead-inlämning.

Utöver provisionskraven som beskrivs ovan kanske du också måste:

 • Introducera handlare till vårt säljteam (förutsatt att säljsupport efterfrågas),
 • tillhandahåller tjänster relaterade till handlarens flytt till Shopify POS, och/eller
 • deltar i andra aktiviteter som stöder Shopifys säljteam och/eller den hänvisade handlaren som startar upp Shopify POS Pro.

Om du hänvisar en kvalificerad handlare som också är ny på Shopify är du berättigad att få eventuella tillämpliga nya utbetalningar för handlarhänvisning, utöver denna POS Pro-hänvisningspremie.

4.3: Markets Pro hänvisningsbonus

Shopify-partner som hänvisar berättigade handlare till Shopify Markets Pro får en provision på 1 % av hänvisade handlares Markets Pro GMV i 24 månader, upp till 50 000 USD per hänvisning. Alla hänvisningar måste skickas in via Markets Pro Lead-formuläret som finns tillgängligt i Partnerns partnerinstrumentpanel och uppfylla villkoren som beskrivs nedan.

Partnerplats Alla
Handlarens plats Usa
Intäkter

Hänvisningspartner får 1 % av varje hänvisad Markets Pro-handlares Pro GMV, upp till 50 000 USD per hänvisad Markets Pro-handlare ("Markets Pro-provision").

"Markets Pro GMV" är det totala dollarvärdet på gränsöverskridande beställningar (inklusive fraktkostnader, tullavgifter och skatter, men minus eventuella återbetalningar) som behandlas i den hänvisade Markets Pro-handlarens Shopify-butik genom Markets Pro-"Tjänster" (såsom beskrivs i Tjänstevillkoren) under den hänvisade Markets Pro-handlarens första tjugofyra (24) månader av användning av Tjänsterna.

Villkor

Kampanjen kommer att köras från 17 augusti 2023 till 31 december 2024. En hänvisningspartner kan skicka hänvisningar via Markets Pro Lead-formuläret fram till det datumet. Shopify förbehåller sig dock rätten att ändra, stänga av eller säga upp denna kampanj, inklusive dess villkor, när som helst och efter eget gottfinnande.

En "Hänvisad Markets Pro-handlare" innebär en Shopify-handlare som: (A) hänvisas av en partner genom inlämning av ett Markets Pro Lead-formulär i dennes partnerinstrumentpanel. och (B) uppfyller följande krav:

 1. Efterlever Shopifys användarvillkor.
 2. Är en aktiv användare av Shopify Payments och i uppfyller Shopify Payments användarvillkor.
 3. Är ny på Markets Pro (har inte aktiverat Markets Pro tidigare) och introducerades till Markets Pro genom din aktiva marknadsföring av Markets Pro.
 4. Använder för närvarande inte Shopify Shipping.
 5. Bestäms av Shopify till att inte ha introducerats eller hänvisats till Markets Pro av någon annan part, inklusive Shopify själv, och talar inte redan med vårt försäljningsteam.
 6. Aktiveras på Markets Pro, börjar behandla ordrar via Markets Pro inom 45 dagar efter det att ditt Markets Pro Lead-formulär har lämnats in och uppfyller Användarvillkoren.

Om flera partners hänvisar samma Hänvisade Markets Pro-handlare kommer Shopify att avgöra (efter eget gottfinnande) vilken enskild Partner som är berättigad till Markets Pro-provision.

Partner kommer få betalning månadsvis för det belopp som intjänats som Markets Pro-provision under den föregående kalendermånaden. Betalningar görs via partnerinstrumentpanelen som finns tillgänglig i avsnittet partners "Utbetalningar". Partner som mottar en Markets Pro-provisionsutbetalning för denna kampanj är ansvarig för att remittera alla tillämpliga skatter som krävs i aktuell jurisdiktion. För information om hur utbetalningar görs, se Att få betalt.

Om du hänvisar en Hänvisad Markets Pro-handlare som också är ny på Shopify, kommer du att vara berättigad till att få eventuella tillämpliga nya utbetalningar av handlarhänvisningar utöver denna Markets Pro hänvisningsbonus i enlighet med Shopifys partnerprogramavtal.

Om den hänvisade Markets Pro-handlaren inaktiverar Markets Pro från sin butik så är den hänvisande partnern inte längre berättigad till Markets Pro-provision.

4.4: Enterprise Commerce erbjuder hänvisningskampanj

Partnerplats Alla
Handlarens plats Alla
Intäkter 20 % av grundplattformsavgiften för år 1 var 200 000 USD för partner som hänvisar och delar försäljning tillsammans med Shopify.
Villkor

Kampanjens startdatum: 15 januari 2024

Kampanjens slutdatum: 31 december 2024

Inklusive hänvisningar som registrerats mellan den 15 januari 2024 och den 31 december 2024. Endast partnerhänvisning (inklusive medförsäljning) av nya nettohandlare till Shopify är berättigade till denna kampanj.

Affären måste stängas inom 9 månader efter kalenderåret 2024 har avslutats (30 september 2025) för att vara kvalificerad för utbetalning.

Partnern blir berättigad till en incentivutbetalning efter att den första fakturan har betalats.

Behörighet till kampanj kommer granskas och betalas ut manuellt efter utgången av varje kvartal (april 2024, juli 2024, november 2024, januari 2025).

Om handlaren av någon anledning inte betalar under den kontrakterade perioden förbehåller sig Shopify rätten att ta tillbaka en proportionell del av utbetalningen.

Shopify förbehåller sig rätten att ändra, stänga av eller avsluta denna kampanj, när som helst, efter eget gottfinnande.

Skatt på intäkter

I vissa fall tar Shopify ut skatt på sina avgifter eller betalar skatt på dina hänvisningsprovisioner. Dessa skatter varierar beroende på din plats, vilken typ av partneraktivitet och skatteinformation du anger i dina partnerkontoinställningar.

Alla skatter som debiteras eller betalats till dig av Shopify antecknas i en faktura. Om du vill lära dig hur du ser dina avgifter och provisionsfakturer, se Få betalt.

Skatt debiterad på Shopify-avgifter

I vissa fall debiterar Shopify skatt på sina provisionsavgifter och andra tillämpliga avgifter för försäljning av appar, teman eller tjänster på Shopifys plattform. Alla tillämpliga skatter dras av från din utbetalning och återspeglas i din Faktura för Shopify-avgifter.

Skatter debiteras på Shopify-avgifter i följande fall:

Kanada

Shopify tar ut skatt på Shopify-avgifter om kontaktinformationen i ditt partnerkonto listar en adress i Kanada. Shopify tar ut den tillämpliga omsättningsskatten för din provins eller ditt territorium.

USA

Shopify tar ut skatt på Shopify-avgifter om kontaktinformationen i ditt partnerkonto listar en adress i USA, och din adress är i en stat som tar ut omsättningsskatt på tjänster som agenter utför. Shopify tar ut den tillämpliga omsättningsskatten för din stat.

Skatt som betalats ut på hänvisningssprovision

Om du anger ett kanadensiskt företagskonto (BN) i din skatteinformation för ditt partnerkonto lägger Shopify till ytterligare 13 % Ontario HST till din hänvisningsutbetalning från. Denna skatt läggs till din utbetalning och återspeglas i din faktura för hänvisningsprovision. Du är ansvarig för att vidarebefordra dessa skatter till den behöriga statliga myndigheten.

Regulatorisk driftavgift

I vissa länder eller regioner tillämpas en skatt på digitala tjänster (DST) på produkter och tjänster som säljs digitalt. DST beräknas som en procentandel av bruttointäkten från försäljningen av en digital tjänst. DST-satsen varierar beroende på land eller region där en handlare är baserad.

Från och med den 5 januari 2022 kommer Shopify debitera en regulatorisk driftavgift för offentlig app- och temaförsäljning i de länder eller regioner som berörs för att inrymma DST. Följande regulatoriska driftavgifter gäller när handlarens företagsadress är belägen i ett av de listade länderna eller regionerna:

DST-priser efter land eller region
Land eller region DST-priser
Storbritannien 2 %
Italien 3 %
Turkiet 5 %
Indien 2 %
Spanien 3 %

Du kan se de regleringsavgifter som gäller för din app- och temaförsäljning i din partner-kontrollpanel eller i CSV för partner-utbetalningar. För mer information om hur du visar utbetalningar eller hur du exporterar utbetalningar till en CSV-fil, se intäkter från spårningspartner.

Ordlista

Se följande resurser om du vill veta mer om de olika typerna av Shopify-partner:

Se följande tabell för mer information om termer som du kanske behöver förstå i egenskap av Shopify-partner.

Villkor Definition
Avgift för basplattform

Den nuvarande debiteringsmetoden för Shopify Plus-butiker för användning av vår plattform. Plus-handlare som debiteras plattformsavgifter debiteras inte prenumerationsavgifter. Plattformsavgifter ersätter prenumerationsavgifter för dessa handlare.

Basplattformsavgiften är det avtalade basbeloppet som debiteras månadsvis. Det inkluderar inte de extra variabla plattformsavgifter som handlaren betalar när de säljer mer.

Faktureringsbutik Den första butiken som öppnas under en Shopify Plus-handlares kontrakt. Det betraktas som den primära butiken för handlarens organisation. Finansiell information, såsom fakturering för plattformsavgiften, nås via faktureringsbutiken.
Gemensam försäljning Partnerns engagemang i affärens fortskridande som visar deras engagemang för handlaren och Shopify. Vid behov kan detta inkludera godkänd försäljning av artefakter och tvåvägskommunikation.
Commerce Components av Shopify Commerce Components av Shopify är det moderna och anpassningsbara produktpaketet för detaljhandelsföretag. Shopify-handlare kan välja komponenter i Shopify-plattformen som erbjuder integration med deras egna system.
Hänvisning till utvecklingsbutik

Som Shopify-partner kan du skapa ett obegränsat antal utvecklingsbutiker. En utvecklingsbutik är en gratisversion av en Shopify-butik som kan användas för att konfigurera, tematisera eller utveckla en butik för din klient. Att skapa en utvecklingsbutik och lämna över den till din klient gör att du kan få en återkommande provision.

Obs! Som Shopify-partner kan du bara tjäna provision på Shopify Plus-prenumerationsavgifter för den primära butiken (där fakturering är centraliserad) men inte för några kloner av denna butik.

Netto ny En lead-hänvisning för en Plus-handlare som är ny i Shopifys interna databas över potentiella Shopify-kunder.
Partner-assisterad automatisk uppgradering till Plus Ett sätt för Shopify-partners att skicka inbjudningar med automatisk uppgradering till Merchants via partner-kontrollpanelen .
Plus-tilläggsbutiker Ytterligare en butik öppnas för att komplettera Plus-handlarens huvudbutik. Detta kan göras i syfte att sälja på olika språk eller valutor. Plus-expansionsbutiker är inte den huvudsakliga faktureringsbutiken och har ingen plattformsbasavgift.
Plus-lead-hänvisningsformulär Ett formulär för att skicka Shopify Plus lead-hänvisningar till Shopify. Formuläret är tillgängligt i partnerinstrumentpanelen.
Plus-hänvisning En handlare som partnern anser passar perfekt för Shopify Plus.Partner kan skicka in ett Shopify Plus lead-hänvisningsformulär som är okvalificerat eller som är i ett tidigt skede för att säkerställa ny nettokredit och provision för berättigade lead.
Handläggningsavgift App-fakturering omfattas av en hanteringsavgift på 2,9 %. Från och med den 1 augusti 2021 debiteras hanteringsavgifter och skatter på en separat radartikel. Alla hanteringsavgifter registreras på utbetalningssidan.
Kvalificerad Plus-lead-hänvisning

Inom 90 dagar efter det att ett Shopify Plus lead-hänvisningsformulär skickats in kan hänvisningen kvalificeras och betraktas som redo för nästa steg i Plus-försäljningsprocessen.

En kvalificerad Plus-lead-hänvisning är en hänvisning där Shopify får all kvalificerande information som krävs för att Shopifys säljteam ska kunna ta kontakt. Detta inkluderar uppgifter om ett leads huvudkontor, intäkter, en bekräftelse på deras budget och deras tidsramar.

Hänvisningsprovision eller "provision" Provisionen Shopify betalar dig för hänvisningsaktiviteter, inklusive partnerhänvisningar till Shopify Plus och hänvisningar till utvecklingsbutiker. Alla hänvisningsprovisioner antecknas i en hänvisningsfaktura.
Försäljningsmöjlighet Shopify-erbjudanden som behandlas. Opportunity-poster spårar detaljer om erbjudanden, inklusive vilka konton de gäller, vilka som är parter, deras steg i försäljningsprocessen och hur mycket potentiell försäljning det handlar om.
Shopify-avgifter Provisionsavgifter som representerar Shopifys andel av appförsäljning, temaförsäljning eller tjänsteförsäljning. Shopify tar ut en avgift för 30 % av den totala temaförsäljning och resterande 70 % betalas till dig till exempel om du säljer ett tema och har rätt till 70 % av försäljningspriset. Alla Shopify-avgifter antecknas i en faktura för Shopify-avgift.
Butiksuppgraderingar

Butiksuppgraderingar sker när en aktuell Shopify-handlare uppgraderar till en butiksplan med en högre prenumerationsavgift. Uppgraderingen kan slutföras av partnern som ursprungligen rekommenderade handlaren, en partner som inte tidigare rekommenderade handlaren eller Shopifys säljteam. Men endast den partner som ursprungligen rekommenderade handlaren via en utvecklingsbutik kommer att få en provision baserat på den uppgraderade planen.

Om handlaren uppgraderar till Shopify Plus måste du fylla i Shopify Plus anmälningsblankett för leads för att fortsätta få en återkommande provision. Du beviljas endast provision för nya Shopify Plus-leads. Det ursprungliga leadet måste ha skickats in av dig och handlaren får inte ha varit i kontakt med Shopify Plus-teamet vid tidpunkten för inlämningen.

Inte kvalificerad Plus-lead-hänvisning

Efter 90 dagar efter det att ett Shopify Plus lead-formulär skickats in är det okvalificerat om inte en Shopify Plus försäljningsmöjlighet skapats från det lead-formuläret.

Inom 90 dagar efter det att ett Shopify Plus lead-hänvisningsformulär skickats in kan det vara en okvalificerad lead-hänvisning om den inte har tagits om hand tillräckligt för att ha vidarebefordras till ett försäljningsteam. Dessa hänvisningar berättigar inte till provision.

Exempel på okvalificerade lead-hänvisningar:

 • Handlaren känner ännu inte till kostnaden för Plus.
 • Handlaren är ännu inte redo att flytta till Plus.
 • Det finns redan en öppen möjlighet.
 • Handlaren svarade inte partnern eller Shopify.
 • Handlaren är bättre anpassad för en Shopify-basplan.
 • Handlaren beslutar att de inte längre vill ha Plus.