Shopify kuruluş yöneticisine kullanıcılar ekleme

Davet göndererek kuruluşunuza kullanıcılar ekleyin.

Kullanıcılara kuruluş ve mağaza erişimleri verme

Kuruluşunuza kullanıcı eklerken kuruluş düzeyinde erişimler verebilirsiniz. Kullanıcıların bir mağazada oturum açmasına ve değişiklik yapmasına izin vermek istiyorsanız, kullanıcılara mağaza erişimini ve mağaza içerisindeki görevleri gerçekleştirmeleri için ihtiyaç duydukları izinleri vermeniz gerekir.

Kullanıcılara roller atayarak, kullanıcılar için kuruluş erişimlerini ve mağaza izinlerini yönetme seçeneğine sahipsiniz. Rolleri kullanmak istiyorsanız, kullanıcı eklemeden önce gerekli rollerin oluşturulduğunu doğrulayın.

Bir kullanıcıya, Shopify kuruluş yöneticisinden mağazaya erişim verirseniz, personel hesapları bu mağazaya eklenir. Ancak, hesap oluşturma davetini kabul edene kadar, Shopify kuruluş yöneticisinden davet edilen kullanıcılar, mağazanın Shopify yöneticisinde görünmez.

Bir mağazanın Shopify yöneticisinden personel hesapları oluşturursanız, bu kullanıcıları Shopify kuruluş yöneticisinde yönetebilirsiniz. Davetlerini kabul edene kadar, doğrudan bir mağazadan davet edilen kullanıcılar, Kullanıcılar listenizde ayrı kullanıcılar olarak görünür. Kullanıcılar daveti kabul ettikten sonra kullanıcı girişleri, Kullanıcılar listenizde tek bir kullanıcı olarak birleştirilir.

İki adımlı kimlik doğrulama için önemli hususlar

Varsayılan olarak kullanıcıların, hesapları için iki adımlı kimlik doğrulamayı etkinleştirmesi gerekir. Bu durumda, oturum açtıklarında kullanıcılardan iki adımlı kimlik doğrulamayı ayarlaması istenir. Mevcut bir kullanıcı için iki adımlı kimlik doğrulamayı gerekli değil olarak değiştirebilirsiniz.

İki adımlı kimlik doğrulama ayarının gerekli değilden gerekliye değiştirilmesi, kullanıcının Shopify'daki oturumunu kapatır. Bu değişikliği yapmadan önce kullanıcının devam eden bir görevi olmadığını doğrulayın.

Mevcut bir kullanıcı için iki adımlı kimlik doğrulama gerekliliğini kaldırdıktan sonra kullanıcının kimlik doğrulama ayarları otomatik olarak güncellenmez. Bu durumda, kullanıcı kendi hesabının güvenlik ayarlarını değiştirmelidir. Kullanıcı kendi güvenlik ayarlarında iki adımlı kimlik doğrulamayı devre dışı bırakana kadar kullanıcının personel hesabına sahip olduğu tüm mağazalar için, mağaza kuruluşunuzda yer alsın veya almasın, iki adımlı kimlik doğrulama işlemini tamamlaması istenmeye devam edilir.

Shopify kuruluş yöneticinize kullanıcı ekleme

Not: Araçlar ve yönetim erişimleri, kullanıcıların kuruluşunuz içinde önemli değişiklikler yapmasını sağlar. Erişimler yalnızca kuruluşunuzda kapsamlı erişime ihtiyaç duyan güvenilen kullanıcılara verilmelidir.

Aynı anda birden fazla kullanıcıyı davet ederseniz her bir kullanıcıya aynı erişimler verilir. Daveti göndermeden önce bu kullanıcılara aynı erişimleri vermek istediğinizi doğrulayın.

Adımlar:

 1. Genel gezinme menüsünden Kullanıcılar'a tıklayın.
 2. Kullanıcı Ekle'ye tıklayın.
 3. Eklemek istediğiniz kullanıcıların e-posta adreslerini girin.
 4. Erişim ve izinler bölümünde aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin: - Rol kullanarak erişim vermek için Rol ata'ya tıklayın ve ardından bir rol seçin.

  • Rol kullanmadan erişim vermek için Özel erişim seçeneğini belirleyin ve ardından kuruluş ve mağaza düzeyindeki erişimleri ekleyin.
 5. İsteğe bağlı: İki adımlı kimlik doğrulamayı gerekli değil olarak değiştirmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:

  1. Güvenlik bölümünde Düzenle'ye tıklayın.
  2. İki adımlı kimlik doğrulama gerekli değil seçeneğini belirleyin.
  3. Kaydet'e tıklayın.
 6. Davet gönder'e tıklayın.

Yeni kullanıcınız artık Beklemede durumu ile kullanıcılar listesinde görünür. Davetinizi kabul ettikten sonra kullanıcıların durumu Etkin olarak değişir.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene