Sådan redigerer eller sletter du en Køb-knap eller integreret indkøbskurv

Køb-knapper og indkøbskurve genereres ud fra den integreringskode, der føjes til HTML-kilden på din webside. Hvis du vil ændre udseendet af eller funktionsmåden for en knap eller indkøbskurv på en webside, skal du ændre den tilknyttede integreringskode.

Slet en Køb-knap, integreret kollektion eller integreret indkøbskurv

Sådan sletter du en eksisterende Køb-knap, kollektion eller integreret indkøbskurv:

 1. Åbn HTML-kilden for den webside, som indeholder Køb-knappen, den integrerede kollektion eller den integrerede indkøbskurv.

 2. Slet hele integreringskoden fra HTML-kilden. Integreringskoden ser ud som følgende kode for en Køb-knap:

 

<div data-embed_type="product" data-shop="yourstorename.myshopify.com" data-product_name="Product Name" data-product_handle="product-name" data-has_image="true" data-display_size="compact" data-redirect_to="checkout" data-buy_button_text="Buy now" data-buy_button_out_of_stock_text="Out of Stock" data-buy_button_product_unavailable_text="Unavailable" data-button_background_color="7db461" data-button_text_color="ffffff" data-product_modal="false" data-product_title_color="000000" data-next_page_button_text="Next page"></div>

<script type="text/javascript">
document.getElementById(&#39;ShopifyEmbedScript&#39;) || document.write(&#39;<script type="text/javascript" src="https://widgets.shopifyapps.com/assets/widgets/embed/client.js" id="ShopifyEmbedScript">&lt;\/script&gt;&#39;);
</script><noscript><a href="https://yourstorename.myshopify.com/cart/1590898625:1" target="_blank">Køb dit produkt</a></noscript> 
 1. Gem dine ændringer.

Rediger en Køb-knap

Hvis du vil ændre udseendet af eller indstillingerne for en eksisterende Køb-knap, skal du redigere indholdet i div-hovedtagget i integreringskoden, der vises i HTML-kilden:

 

<div data-embed_type="product" data-shop="yourstorename.myshopify.com" data-product_name="Product Name" data-product_handle="product-name" data-has_image="true" data-display_size="compact" data-redirect_to="checkout" data-buy_button_text="Buy now" data-buy_button_out_of_stock_text="Out of Stock" data-buy_button_product_unavailable_text="Unavailable" data-button_background_color="7db461" data-button_text_color="ffffff" data-product_modal="false" data-product_title_color="000000" data-next_page_button_text="Next page"></div>

 

Alle funktioner i den integrerede Køb-knap styres af en separat attribut i div-hovedtagget. Du kan tilføje, fjerne eller opdatere disse attributter direkte i HTML-kilden.

Det kan f.eks. være, at du vil have en eksisterende Køb-knap til at dirigere brugeren til produktsiden i stedet for betalingssiden:

 1. Åbn HTML-koden for siden med den Køb-knap, som du vil ændre.

 2. Find attributten data-redirect_to i div-hovedtagget i Køb-knappens integreringskode:

  data-redirect_to="checkout"

 3. Ret værdien af attributten til produkt:

  data-redirect_to="produkt"

 4. Gem dine ændringer.

En Køb-knaps div-hovedtag har mange attributter, som du kan redigere:

Køb-knappens tagtilskrivninger, der kan redigeres
Attribut Værdi Standard
data-shop Domænet myshopify (som f.eks. butiksnavn.myshopify.com) er tilknyttet knappen. Dit Shopify-domæne
data-product_handle Handlen til det udvalgte produkt, som er baseret på produktets titel. Alle dine produkter har et unikt handle i Shopify. Handlen til det udvalgte produkt
data-embed_type Der skelnes mellem integreringskode for Køb-knapper, integrerede kollektioner og integrerede indkøbskurve. Mulige værdier er produkt, indkøbskurv og kollektion. produkt
data-display_size Den maksimale bredde for hele indlejringen (ikke af knappen). Kan være kompakt (230 px) eller almindelig (450 px). Gælder kun for en Køb-knap til et enkelt produkt. kompakt
data-has_image Om det er en fuld produktindlejring (sand) eller kun Køb-knap (falsk). sandt
data-redirect_to Der, hvor Køb-knappen linker til. Kan være betaling, produkt eller indkøbskurv. Hvis du vil have, at Køb-knappen skal oprette forbindelse til en integreret indkøbskurv på den samme side, skal data-redirect_to være indkøbskurv. betaling
data-product_modal Udløser produktets modus, så det vises, når der klikkes på et produkt. Hvis værdien af data-redirect_to er modus, skal denne attribut være sand, ellers skal den være falsk. falsk
data-buy_button_text Teksten, som vises på Køb-knappen. Køb nu
data-button_background_color Hex-koden for farven på Køb-knappen uden #. Kan være tre hex-tegn eller seks. 7DB461
data-button_text_color Hex-koden for farven på teksten på Køb-knappen uden #. Kan være tre hex-tegn eller seks. ffffff
data-background_color Baggrundsfarven for området omkring Køb-knappen. Det kan være en hex-kode (ifølge reglerne ovenfor) eller gennemsigtig. Hvis den er gennemsigtig, anvendes der ingen udfyldning til indholdet i integreringen. gennemsigtighed
data-show_product_price Tilsidesættelse af, om produktets pris skal vises eller ej. Kan være sand eller falsk. Den aktuelle værdi af data-has_image
data-show_product_title Tilsidesættelse af, om produkttitlen skal vises eller ej. Kan være sand eller falsk. Den aktuelle værdi af data-has_image
data-buy_button_out_of_stock_text Teksten, der vises, når et produkt ikke er på lager. Ikke på lager
data-buy_button_product_unavailable_text Teksten, der vises, når et produkt ikke er tilgængeligt. Ikke tilgængelig
data-product_title_color Hex-koden for farven på teksten i produkttitlen uden #. Kan være tre hex-tegn eller seks. 000000

Rediger indkøbskurven på dit website

Hvis du vil ændre udseendet af eller funktionsmåden for dit websites indkøbskurv, skal du tilføje et separat kodestykke af en HTML-kode og derefter redigere attributterne. Hver enkelt attribut styrer en forskellig del af indkøbskurvens udseende, eller måden den fungerer på.

Sådan redigerer du indkøbskurven på dit website:

 1. Åbn HTML-koden for siden, der indeholder indkøbskurven, du vil redigere.

 2. Indsæt følgende kode:

<div data-sticky="true" data-embed_type="cart" data-shop="your-shop-name.myshopify.com"></div>
<script type="text/javascript">document.getElementById('ShopifyEmbedScript') || document.write('<script type="text/javascript" src="https://widgets.shopifyapps.com/assets/widgets/embed/client.js" id="ShopifyEmbedScript"><\/script>');</script>
 1. Erstat your-shop-name.myshopify.com med din butiks myshopify.com-adresse.

 2. Føj de relevante attributter til indkøbskurvens div-hovedtag, og rediger det, så det indeholder den ønskede værdi. Hvis du f.eks. vil ændre teksten, der vises øverst i indkøbskurven, skal du føje data-cart_title="your text" til div-hovedtagget i kodestykket. Resultatet vil se således ud:

<div data-sticky="true" data-embed_type="cart" data-shop="your-shop-name.myshopify.com" data-cart_title="your text">
 1. Når du er færdig, skal du gemme dine ændringer.

Egenskaber for indkøbskurv

Der er mange attributter, som du kan bruge til at tilpasse indkøbskurven på dit website:

Tilskrivninger for tilpasning af indkøbskurv
Attribut Værdi Standard
data-shop Det relevante myshopify-domæne (f.eks. storename.myshopify.com). Dit Shopify-domæne
data-embed_type Der skelnes mellem integreringskode for Køb-knapper, integrerede kollektioner og integrerede indkøbskurve. Mulige værdier er produkt, indkøbskurv og kollektion. indkøbskurv
data-checkout_button_text Teksten, der vises på knappen, som fører til betalingssiden inde fra indkøbskurven (ikke indkøbskurv-knappen). Betalingsproces
data-button_text_color Hex-koden for farven på teksten på indkøbskurven uden #. Kan være tre hex-tegn eller seks. ffffff
data-button_background_color Hex-koden for farven på indkøbskurv-knappe #. Kan være tre hex-tegn eller seks. 7DB461
data-background_color Baggrundsfarven for området omkring den integrerede indkøbskurv. Det kan være en hex-kode (ifølge reglerne ovenfor) eller gennemsigtig. Hvis den er gennemsigtig, anvendes der ingen udfyldning til indholdet i integreringen. gennemsigtighed
data-text_color Hex-koden for farven på teksten på indkøbskurven uden #. Kan være tre hex-tegn eller seks. 000000
data-accent_color Hex-koden for farven på kanten rundt om indkøbskurven uden #. Kan være tre hex-tegn eller seks. 000000
data-cart_title Den tekst, der vises øverst i den integrerede indkøbskurv, når den åbnes på en side. Din indkøbskurv
data-cart_total_text Den tekst, der vises ved siden af det samlede beløb i den integrerede indkøbskurv. I alt
data-discount_notice_text Den rabatmeddelelse, der vises i den integrerede indkøbskurv. Leverings- og rabatkoder tilføjes ved betalingsprocessen.
data-sticky Angiver, om knappen vises, hvor den er anbragt i markeringen, eller om den er fastgjort i den ene del af siden. Nyligt udviklede integrerede kurve har denne angivet til sand i integreringskodens output. falsk
data-empty_cart_text Den tekst, der vises, hvis indkøbskurven er tom. Din indkøbskurv er tom
data-next_page_button_text Den tekst, der vises på knappen Næste side i en integreret kollektion. Næste side

Rediger en integreret kollektion

Integreringskoden for en integreret kollektion indeholder to div-elementer. Det første div indeholder koden for en integreret indkøbskurv, og det andet div indeholder koden for den integrerede Køb-knap, som har form af en modusvinduesknap for hvert produkt i kollektionen.

Det andet div-element indeholder også følgende attributter:

Definition af tilpasninger af Køb-knappens kode
Attribut Værdi Standard
data-collection_handle Handlen til den udvalgte kollektion, som er baseret på kollektionens titel. Alle dine kollektioner har et unikt handle i Shopify. Handlen til den udvalgte kollektion
data-embed_type Der skelnes mellem integreringskode for Køb-knapper, integrerede kollektioner og integrerede indkøbskurve. Mulige værdier er produkt, indkøbskurv og kollektion. kollektion

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis