Advanced Cash on Delivery

Aplikacja Advanced Cash on Delivery udostępnia klientom opcję płatności gotówką przy odbiorze w przypadku dokonania zakupu w Twoim sklepie:

Opcja płatności Advanced Cash on Delivery

Aplikacja Advanced Cash on Delivery oferuje funkcjonalność, która jest niedostępna w przypadku aktywacji Płatności przy odbiorze (COD) w ramach opcji Płatności ręcznych w Ustawieniach płatności panelu administracyjnego. Dzięki aplikacji Advanced Cash on Delivery można na przykład:

Skonfiguruj kwalifikowalność dla Advanced Cash on Delivery według przedziału cenowego

Możesz ustawić przedział cen zamówienia, który zezwala na płatność gotówką przy odbiorze. Ten przedział cen to obliczona suma częściowa, nieuwzględniająca kosztów wysyłki i podatków. Możesz na przykład ustawić cenę maksymalną dla zamówień z płatnością gotówką przy odbiorze, jeśli nie chcesz ryzykować kosztownych zamówień bez przedpłaty. Jeśli zamówienie nie mieści się w określonym przedziale cenowym, a klient zdecydował się na płatność gotówką przy odbiorze jako metodę płatności, podczas próby złożenia zamówienia zobaczy komunikat o błędzie.

 1. Otwórz aplikację Advanced Cash on Delivery.

 2. W sekcji Suma częściowa zamówienia wprowadź minimalną cenę zamówienia dla płatności gotówką przy odbiorze w polu Cena minimalna. Możesz ustawić ją na 0, jeśli nie chcesz ustawiać ceny minimalnej.

 3. Wprowadź maksymalną cenę zamówienia w polu Cena maksymalna:

  Ustawianie ceny maksymalnej

Skonfiguruj kwalifikowalność dla Advanced Cash on Delivery według kodu pocztowego

Domyślnie płatność przy odbiorze jest dostępna dla wszystkich kodów pocztowych w Indiach. Jeśli nie chcesz oferować płatności przy odbiorze dla wszystkich kodów pocztowych, możesz określić, które kody pocztowe kwalifikują się do korzystania z aplikacji Advanced Cash on Delivery. Możesz ręcznie wprowadzić te kody pocztowe lub przesłać ich listę w pliku CSV do panelu administracyjnego Shopify.

 1. W sekcji Kody pocztowe wybierz Granicę dostępności płatności gotówką przy odbiorze:

  Filtrowanie według kodu pocztowego

 2. Aby przesłać plik .CSV z listą kodów pocztowych, kliknij link Prześlij plik CSV lub przeciągnij i upuść plik .CSV w obszarze Obsługiwane kody pocztowe.

 1. Aby ręcznie wprowadzić kody pocztowe, kliknij link Ręczny wpis, a następnie wprowadź kody pocztowe, oddzielając je przecinkami lub spacjami.

Utwórz stawki wysyłki dla Advanced Cash on Delivery

Możesz obciążyć klientów dodatkową kwotą za zamówienia z płatnością gotówką przy odbiorze. Kwota ta jest obliczana jako stawka wysyłki, która obejmuje zarówno koszt wysyłki, jak i opłatę związaną z płatnością gotówką przy odbiorze. Gdy klienci dokonują zakupu, mogą wybrać metodę wysyłki z wliczoną opłatą związaną z płatnością gotówką przy odbiorze:

Wybierz metodę wysyłki

Możesz utworzyć wiele stawek wysyłki dla płatności gotówką przy odbiorze. Możesz na przykład naliczyć wyższą opłatę związaną z płatnością gotówką przy odbiorze dla wysyłki przyspieszonej.

Aby dodać opłatę związaną z płatnością gotówką przy odbiorze, wprowadź łączoną opłatę, która obejmuje opłatę za wysyłkę i opłatę związaną z płatnością gotówką przy odbiorze. Na przykład, jeśli masz już stawkę wysyłki przyspieszonej w wysokości 30,00 Rs. i chcesz dodać opłatę związaną z płatnością gotówką przy odbiorze w wysokości 10,00 Rs., możesz utworzyć stawkę „Wysyłka przyspieszona + płatność gotówką przy odbiorze” w wysokości RS. 40,00 Rs.:

Ustawianie opłaty za płatność gotówką przy odbiorze

Aby utworzyć stawkę wysyłki z płatnością gotówką przy odbiorze:

 1. Otwórz aplikację Advanced Cash on Delivery.

 2. W sekcji Stawki wysyłki z płatnością gotówką przy odbiorze wybierz opcję Utwórz nowe stawki wysyłki z płatnością gotówką przy odbiorze, a następnie kliknij opcję Dodaj stawkę.

 3. Wprowadź nazwę stawki w polu Nazwa.

 4. W polu Opis wprowadź opis stawki wysyłki z płatnością gotówką przy odbiorze.

 5. Jeśli chcesz oprzeć stawkę wysyłki na cenie, wybierz opcję Według ceny w sekcji Zakres i wprowadź minimalne i maksymalne ceny zamówienia w odpowiednich polach.

 6. Jeśli chcesz oprzeć stawkę wysyłki na wadze, wybierz opcję Według wagi w sekcji Zakres i wprowadź minimalne i maksymalne wagi zamówienia w odpowiednich polach.

 7. W polu Kwota stawki wprowadź stawkę, którą chcesz pobrać w przypadku tej stawki wysyłki z płatnością gotówką przy odbiorze. Obejmuje to zarówno stawkę wysyłki, jak i dodatkową opłatę za płatność gotówką przy odbiorze, którą chcesz naliczyć.

 8. Kliknij opcję Zapisz.

Dostarczaj niestandardową wiadomość z podziękowaniem

Aby dostarczyć wiadomość z podziękowaniem, która pojawi się na stronie statusu zamówienia po złożeniu zamówienia przez klienta, wprowadź wiadomość w sekcji Wiadomość z podziękowaniem:

Ustawianie wiadomości z podziękowaniem

Aktywuj metodę płatności gotówką przy odbiorze

Po zakończeniu konfiguracji aplikacji Advanced Cash on Delivery musisz aktywować metodę płatności, aby była dostępna dla Twoich klientów.

Aby aktywować płatności Advanced Cash on Delivery, kliknij opcję Aktywuj teraz:

Kliknij opcję „Aktywuj teraz”

Dodaj kontrolera dostępności Advanced Cash on Delivery

Możesz dodać kontrolera dostępności do szablonu swojego sklepu i pozwolić swoim klientom sprawdzać, czy ich kod pocztowy kwalifikuje ich do płatności gotówką przy odbiorze. Możesz to zrobić, aktywując płatności Advanced Cash on Delivery dla Twojego sklepu.

Rozwiązywanie problemów dotyczących zamówień z płatnością gotówką przy odbiorze

Niektóre aplikacje do realizacji zamówień lub księgowości firm zewnętrznych mogą nie dysponować opcją rozpoznawania płatności gotówką przy odbiorze po zaktualizowaniu zamówienia za pomocą przycisku Oznacz jako opłacone. Jeśli korzystasz z aplikacji do realizacji zamówień lub księgowości firmy zewnętrznej, możesz oznaczyć swoje zamówienie z płatnością gotówką przy odbiorze, wybierając opcję Oznacz jako opłacone gotówką z menu rozwijanego Aplikacje na stronie Szczegóły zamówienia.

Aby oznaczyć zamówienia z płatnością gotówką przy odbiorze jako opłacone:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij numer zamówienia:

  Kliknij numer zamówienia

 3. Z menu rozwijanego Więcej czynności wybierz opcję Oznacz jako opłacone gotówką:

Dezaktywuj płatności Advanced Cash on Delivery

Jeśli nie chcesz już korzystać z aplikacji Advanced Cash on Delivery, możesz przestać ją oferować w dowolnym momencie, dezaktywując ją w ustawieniach płatności.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo