Zbiorcze konfigurowanie firm B2B z dotychczasowych klientów hurtowych

Firmy to organizacje, którym sprzedajesz towary, korzystając z funkcji B2B na platformie Shopify. Mogą one mieć wiele lokalizacji i klientów B2B. Do każdej lokalizacji firmy można również przypisać konkretne ceny, asortyment produktów, warunki płatności, opcje realizacji zakupu, adresy wysyłki i nie tylko.

Korzystając z narzędzia do zbiorczego konfigurowania firm B2B na platformie Shopify, możesz wykonać poniższe czynności:

Konfigurowanie firm

Możesz użyć narzędzia do konfiguracji zbiorczej w sekcji Klienci w panelu administracyjnym Shopify, aby skonfigurować firmy B2B z dotychczasowych klientów hurtowych. Możesz wybrać maksymalnie 250 klientów hurtowych jednocześnie lub zrealizować proces w mniejszych grupach.

W zależności od wybranej liczby klientów może być konieczne uruchomienie narzędzia do zbiorczej konfiguracji klientów w tle w celu realizacji procesu konfiguracji. Po zakończeniu konfiguracji otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o ewentualnych błędach, które należy poprawić.

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify w sekcji Klienci kliknij opcję Dodaj filtr i wybierz tag klienta kanału sprzedaży hurtowej Plus.
 2. Kliknij pole wyboru obok każdego klienta, dla którego chcesz skonfigurować firmy B2B. Możesz wybrać wszystkich klientów lub zrealizować proces w etapach, wybierając podzestaw klientów.
 3. Kliknij menu ..., a następnie Dodaj do firmy.
 4. Wybierz ustawienia firmy, których chcesz używać, oraz informacje o kliencie, którego chcesz dodać.
 5. Kliknij opcję Skonfiguruj firmy.

Importowanie informacji o klientach

Podczas zbiorczej konfiguracji firmy możesz określić, czy chcesz importować poniższe informacje i ustawienia dla swoich klientów:

Informacje o kliencie i ustawienia firmy
Ustawienie Opis
Wcześniejsze zamówienia Możesz zdecydować, czy chcesz dodać wszystkie wcześniejsze zamówienia klienta do lokalizacji firmy. Jeśli wybierzesz tę opcję, klienci będą mogli wyświetlać swoje wcześniejsze zamówienia hurtowe po zalogowaniu się. Zaleca się importowanie wcześniejszych zamówień, jeśli wybrani klienci reprezentują już relacje B2B.
Zwolnienia podatkowe Możesz określić, czy chcesz przenieść zwolnienia podatkowe klientów do lokalizacji firmy. Jeśli zwolnienia podatkowe dla klienta hurtowego dotyczą również firmy B2B, należy je przenieść.
Zezwalaj klientom na wysyłkę na dowolny adres Domyślnie adres wysyłki firmy jest wstępnie wypełniany podczas realizacji zakupu, a firmy nie mogą go zmieniać. Jeśli wybierzesz to ustawienie, firmy będą mogły zmienić adres wysyłki podczas realizacji zakupu.
Prześlij wszystkie zamówienia jako wersje robocze do weryfikacji Domyślnie zamówienia są składane przy realizacji zakupu. Jeśli zdecydujesz się przesłać wszystkie zamówienia jako wersje robocze, zamówienia od klienta zostaną przesłane jako wersje robocze zamówień.
Warunki płatności Możesz wybrać warunki płatności, które chcesz zaoferować swoim klientom. Jeśli chcesz, aby firmy płaciły za zamówienia przy realizacji zakupu, wybierz opcję Brak warunków płatności.

Jeśli nie zaimportujesz tych ustawień podczas zbiorczej konfiguracji firmy, będziesz mieć później możliwość ręcznej aktualizacji ustawień dla poszczególnych firm. Dowiedz się więcej o ustawieniach firmy B2B.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zbiorczo zmienić nazwy firm?

W przypadku migracji z kanału sprzedaży hurtowej Plus do B2B on Shopify imię i nazwisko klienta jest używane do utworzenia nazwy firmy. Może to spowodować konieczność aktualizacji niektórych nazw firm. Nazwy firm można aktualizować pojedynczo, edytując dane firmy, ale nie można ich edytować zbiorczo w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli musisz edytować zbiorczo wiele firm, rozważ użycie aplikacji firmy zewnętrznej.

Jak mogę znaleźć klientów hurtowych na stronie Klient po przygotowaniu do migracji klientów do firm?

Aby zidentyfikować klientów Plus Wholesale Channel na stronie Klient, filtruj według tagu klienta, który został utworzony dla cennika Plus Wholesale Channel. Jeśli nie masz pewności, jakie tagi zostały użyte dla cenników, możesz je znaleźć, przechodząc w panelu administracyjnym Shopify do opcji: Kanały sprzedaży > Sprzedaż hurtowa > Cenniki.

Czy mogę dodać wielu klientów do tej samej firmy?

Tak. Jeśli chcesz połączyć wielu dotychczasowych klientów kanału sprzedaży hurtowej Plus w jednego klienta B2B, musisz najpierw utworzyć firmę na podstawie głównego klienta.

Po utworzeniu firmy możesz dodać klienta do firmy. Możesz także migrować klientów i historię ich zamówień do już istniejącej firmy i lokalizacji firmy.

Czy muszę wysłać wiadomość e-mail dotyczącą dostępu do B2B do dotychczasowych klientów kanału sprzedaży hurtowej Plus, aby mieli oni dostęp do B2B on Shopify?

Wysłanie wiadomości e-mail jest zalecane, ale nie jest wymagane. B2B on Shopify korzysta z nowych kont klientów, co oznacza, że używana jest inna strona logowania. Klienci nie logują się już za pomocą hasła. Zamiast tego na ich adres e-mail wysyłany jest jednorazowy 6-cyfrowy kod. Ze względu na tę zmianę zaleca się wysłanie e-maili do klientów B2B, aby poinformować ich o nowej stronie i procesie logowania. Aby ułatwić tę operację, możesz wysłać wiadomość e-mail dotyczącą dostępu do B2B bezpośrednio z panelu administracyjnego Shopify lub zewnętrzną wiadomość e-mail z adresem URL nowego konta klienta do logowania.

Czy mogę skonfigurować wiele lokalizacji dla tej samej firmy?

Tak, firmy mogą mieć wiele lokalizacji. Jednak narzędzie do zbiorczego tworzenia firm automatycznie utworzy tylko jedną lokalizację na podstawie domyślnego adresu klienta. Jeśli chcesz utworzyć wiele lokalizacji dla firmy, możesz dodać więcej lokalizacji, wybierając opcję Dodaj lokalizację na stronie firmy.

Czy mogę dodać do firmy tylko kilka wcześniejszych zamówień klienta?

Możesz dodać albo wszystkie wcześniejsze zamówienia klienta do firmy albo żadne. Nie możesz dodać tylko niektórych zamówień.

Jeśli historia zamówień klienta obejmuje zarówno zamówienia hurtowe, jak i indywidualne, wszystkie zamówienia są dodawane do firmy.

Co się stanie, jeśli przez pomyłkę wybiorę niewłaściwych klientów i skonfiguruję firmę?

Jeśli wybierzesz niewłaściwego klienta do skonfigurowania firmy lub będziesz mieć potrzebę usunięcia firmy, będziesz mógł/mogła usunąć firmę z B2B. Usunięcie firmy powoduje również usunięcie lokalizacji tej firmy i powiązania klienta z firmą.

Jeśli dodano wcześniejsze zamówienia klientów do firmy, tej firmy nie można usunąć.

Czy B2B on Shopify ma funkcjonalność przedstawiciela handlowego?

Tak. B2B on Shopify oferuje funkcjonalność przedstawiciela handlowego poprzez uprawnienia pracowników Firmy. Możesz przypisać uprawnienia do każdego członka personelu sprzedaży. Są to między innymi poniższe uprawnienia:

 • Wyświetl firmy
 • Utwórz i edytuj firmy
 • Przypisz innych pracowników do lokalizacji firmy
 • Usuń firmy

Możesz także ustalić, że pracownik sprzedaży może wyświetlać tylko lokalizacje firmy, do których jest przypisany.

Jeśli masz dużą liczbę pracowników, możesz usprawnić proces przyznawania uprawnień, tworząc rolę dla przedstawicieli handlowych.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu pracowników sprzedaży dla B2B.

W kanale sprzedaży hurtowej Plus klient może utworzyć własne konto, które zostało automatycznie zatwierdzone i do którego przyznano dostęp. Jak mogę to zrealizować w B2B on Shopify?

Możesz usprawnić proces tworzenia konta klienta B2B za pomocą aplikacji Shopify Forms. Klienci mogą przesłać formularz w Twoim sklepie online, aby poprosić o dostęp jako nowy klient B2B i podać informacje, takie jak nazwa firmy, lokalizacja firmy i nazwa klienta.

Mimo że tworzenie konta klienta B2B jest automatyczne, konto musi zostać ręcznie zatwierdzone przez pracownika, zanim klient będzie mieć dostęp do Twojego sklepu B2B i będzie mógł składać zamówienia.

Dowiedz się więcej o używaniu aplikacji Shopify Forms do tworzenia żądań utworzenia konta firmy.

Gdzie znajdują się żądania firmy?

W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Klienci > Firmy. Na tej stronie znajdują się wszystkie konta firmy, w tym zatwierdzone i niezatwierdzone żądania. Status zatwierdzenia firmy znajduje się w kolumnie Zamawianie i jest oznaczony jako Zatwierdzone dla zatwierdzonych firm lub Niezatwierdzone dla nowych żądań, które nie zostały jeszcze zatwierdzone.

Dowiedz się więcej o sprawdzaniu i zatwierdzaniu żądań firmy.

W jaki sposób potencjalni klienci mogą uzyskać dostęp do formularza żądania utworzenia konta firmy?

Aby umieścić formularz w sklepie online, utwórz nową stronę w edytorze sklepu online. Następnie możesz umieścić swój formularz na tej stronie i podać linki do strony w menu lub stopce.

Dowiedz się więcej o używaniu aplikacji Shopify Forms.

Jak mogę ustawić minimalną wartość zamówienia dla klientów B2B?

Aby ustawić minimalną wartość zamówienia dla klientów B2B, możesz użyć kombinacji metapól i funkcji walidacji koszyka.

Kroki:

 1. Utwórz niestandardowe metapole w lokalizacjach firmy o nazwie minimum order total.
 2. Dodaj minimalną sumę zamówienia do metapola lokalizacji firmy.
 3. Utwórz funkcję walidacji realizacji zakupu, aby potwierdzić, czy całkowita suma zamówienia podczas realizacji zakupu jest równa minimalnej sumie zamówienia czy od niej większa.

Jeśli suma zamówienia jest mniejsza niż minimalna suma zamówienia, funkcja uniemożliwia realizację zakupu.

Alternatywnie możesz zainstalować aplikację firmy zewnętrznej, aby określić, że klienci z określonym tagiem muszą osiągnąć lub przekroczyć minimalną sumę zamówienia przed realizacją zakupu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo