Wersje architektury szablonów

W lipcu 2021 roku firma Shopify udostępniła nową architekturę szablonów o nazwie Online Store 2.0. Szablony, które używają wcześniejszej architektury, nazywane są klasycznymi szablonami. Klasyczne szablony są dwojakiego typu: z sekcjami i bez sekcji. Wersja architektury aplikacji determinuje typy plików, które są w nim wyświetlane, sposoby dostosowania szablonu oraz sposoby integracji aplikacji z Twoim szablonem. Twoja wersja architektury szablonów może również zapewnić Ci dostęp do nowych funkcji Shopify.

Shopify oferuje jeden darmowy szablon Online Store 2.0 o nazwie Dawn. Dowiedz się więcej o szablonie Dawn.

Aktualizacja do wersji Online Store 2.0 nie jest obowiązkowa. Możesz nadal używać klasycznego szablonu, jeśli spełnia on potrzeby Twojej firmy.

Porównanie funkcji Online Store 2.0 z funkcjami klasycznego szablonu

<table>
<caption>Compare theme features</caption>
 <thead>
  <tr>
   <th style="width:70%;">Feature</th>
   <th style="width:15%;">Vintage</th>
   <th style="width:15%;">OS 2.0</th>
  </tr>
 </thead>
 <tbody>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Sections on the home page</strong><BR>
  Customize the content on your online store's home page. Add, rearrange, or remove sections to create your page layout.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Sections on every page</strong><BR>
  Customize the content on most of your online store's pages. Add, rearrange, or remove sections and blocks to create unique page layouts.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>-</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Enhanced app support</strong><BR>
  Install or change apps without touching any code. Add app functionality anywhere in your theme using <a href="/manual/online-store/themes/extend/apps#app-blocks">app blocks</a>.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>-</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Richer content using dynamic sources</strong><BR>
   Add dynamic, specialized information to any setting in your theme by connecting the setting to a <a href="/manual/online-store/themes/os20/theme-structure/sections#metafields-and-dynamic-sources">dynamic source</a>. A dynamic source can be a resource attribute or a metafield value.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>-</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 <tr>
  <td scope="row"><strong>Collection filtering</strong><BR>
   Allow customers to <a href="/manual/online-store/themes/os20/customize/filters">filter</a> collections in your store by availability, price, and more.</td>
  <td style='color: #7ab55c'>-</td>
  <td style='color: #7ab55c'>✓</td>
 </tr>
 </tbody>
</table>

Ustal wersję architektury swojego szablonu

Wiedza, której wersji architektury szablonu używasz, jest przydatna w następujących przypadkach:

 • próbujesz ustalić, czy aplikacja lub funkcja aplikacji jest kompatybilna z Twoim szablonem
 • chcesz korzystać z jednej z funkcji dostępnych tylko w szablonach Online Store 2.0
 • chcesz wiedzieć, czy określony tutorial dotyczący dostosowywania ma zastosowanie do Twojego szablonu

Wersja architektury szablonu jest specyficzna dla każdego szablonu z biblioteki Twoich szablonów. Możesz mieć jednocześnie szablony Online Store 2. oraz klasyczne szablony w swojej bibliotece.

Kroki:

 1. Wybierz opcje Produkty > Domyślny produkt. Spowoduje to otwarcie szablonu domyślnego produktu. 3. Poszukaj na pasku bocznym poniżej sekcji szablonu produktu. Jeśli masz szablon Online Store 2.0, pod listą sekcji pojawi się przycisk Dodaj sekcję. 4. Jeśli nie pojawi się przycisk Dodaj sekcję, prawdopodobnie masz szablon z klasycznymi sekcjami albo klasyczny szablon bez sekcji. Wykonaj kroki opisane w sekcji Ustal wersję architektury swojego klasycznego szablonu, aby dowiedzieć się, której klasycznej wersji architektury używa Twój szablon.

Jeśli korzystasz z szablonu Online Store 2.0, możesz dodać sekcje do strony produktu.

Ustal swoją wersję architektury klasycznego szablonu

Jeśli już wiesz, że używasz klasycznego szablonu, dowiedz się, czy jest to szablon z sekcjami czy bez sekcji. Pomoże Ci to zrozumieć, które opcje są dostępne dla Twojego szablonu i jakie kroki z danego tutoriala dotyczącego dostosowywania szablonu wykonać.

W edytorze szablonów możesz sprawdzić, czy możesz zmienić układ strony głównej, przeciągając i upuszczając elementy. Jeśli tak jest, masz szablon z sekcjami.

Aby się upewnić, której wersji używasz, sprawdź folder Sekcje w kodzie swojego szablonu.

Kroki:

 1. Sprawdź strukturę folderów na pasku bocznym: - Jeśli w katalogu Sekcje znajdują się pliki, używasz szablonu z sekcjami.
  • Jeśli w katalogu Sekcje nie ma żadnych plików, używasz szablonu bez sekcji.

Dowiedz się więcej o wersji swojego szablonu

Po ustaleniu wersji szablonu możesz poznać dokumentację i przewodniki dostosowywania, które Cię dotyczą:

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo