Hastighetsrapport för webbshop

Om du optimerar webbutikens hastighet kan kundernas shoppingupplevelse förbättras, butiken blir dessutom lättare att upptäcka och konverteringen ökar. Du kan se hur din butik står sig jämfört med branschstandarder och andra Shopify-butiker som liknar din genom att titta på rapporten Webbutikens hastighet.

Flera faktorer påverkar din webbshops hastighet, inklusive följande:

 • Appar
 • Tredjepartsbibliotek och-tjänster
 • Analytiska bibliotek
 • Temakod
 • Antal bilder och videoklipp och deras storlekar

Genom att förbättra din webbutik kan du höja din poäng och rankning. Förbättringar av liknande butiker kan sänka din rankning i jämförelse, även om du inte gjorde några ändringar i din butik. Till exempel, om några liknande butiker optimerar sina bilder och tar bort oanvända appar kan antalet butiker som är snabbare än din öka, vilket sänker din jämförande rankning.

Läs mer om varför din webbshops hastighet är viktig.

Obs: Shopify förbättrar hela tiden sin kod och sin infrastruktur. En del av förbättringarna kan visas i dina hastighetspoäng.

Visa hastighetspoäng och rapport för din webbshop

Om du vill visa butikens hastighetspoäng och öppna hastighetsrapporten måste du ha rapportpersonalbehörigheter.

Om du vill veta mer om din hastighetspoäng och hur den beräknades, se Din hastighetspoäng.

Steg:

 1. Klicka på webbshopens hastighetsrapport.

Din hastighetspoäng

Din hastighetspoäng mäter hur snabbt din webbutik fungerar i Shopifys testmiljö, baserat på prestandamått i Google Lighthouse.

Din hastighetspoäng räknas om dagligen. På grund av hur poängen beräknas kanske din poäng inte ändras omedelbart efter att du har ändrat i din webbutik. Om din butik är ny eller lösenordsskyddad kanske du inte har en poäng.

Så här beräknas din poäng

Din poäng baseras på ett vägt medelvärde av Lighthouse-prestationsresultat för din butiks hemsida, din produktsida med mest trafik under de senaste 7 dagarna och din kollektionssida med mest trafik under de senaste 7 dagarna. Vikten baseras på flera faktorer, inklusive den relativa trafiken till var och en av dessa sidtyper i alla Shopify-butiker.

Webbshoppens hastighetspoäng är ett medelvärde av flera dagars Lighthouse-prestationsresultat. Detta beror på att prestandaresultaten kan variera lite mellan testerna och ett genomsnitt över flera dagar motsvarar din butiks dagliga prestanda bättre. Om din butik är ny eller om du nyss har tagit bort lösenordssidan kan din poäng vara mindre exakt. Om du vill visa poängen för varje sidtyp klickar du på Se hur din poäng är beräknad.

Lighthouse-rapporter körs på de mobila versionerna av dessa sidor. Detta beror på att 60% av försäljningen som gjorts i Shopify-butiker kommer från mobila enheter.

Om du inte har en kollektionssida, produktsida eller startsida, eller om en sidtyp inte har några visningar, listas sidans resultat som Ingen tillgänglig data. Din webbutiks hastighetspoäng beräknas endast med hjälp av de tillgängliga sidorna och deras vikter. Din poäng påverkas inte negativt.

Om du vill köra en Lighthouse-rapport på den specifika produktseriesidan, produktsidan eller startsidan som används för att beräkna din poäng klickar du på Se hur din poäng beräknas och sedan på Visa insikter. Om du kör en Lighthouse-rapport kan du se mer detaljerade mätvärden för sidan. Om du vill veta mer om dessa mätvärden går du till dokumentationen för prestandaresultat i Google Lighthouse.

Varning! När du klickar på Visa insikter körs Lighthouse-rapporten via Google PageSpeed Insights istället för i Shopifys testmiljö. Eftersom testvillkoren skiljer sig åt i Google PageSpeed Insights kan din poäng vara annorlunda mot poängen som listas i tabellen Se hur din poäng beräknas. Läs mer om Shopifys testmiljö.

Vad din hastighetspoäng betyder

Din hastighetspoäng kan hjälpa dig att förstå din butiks hastighet och dess upplevda hastighet för dina kunder.

En högre poäng representerar en webbutik som är snabb för den breda variationen av kunder som har tillgång till den. Även en kund med långsam telefon och dålig mobilanslutning kan ha en positiv köpupplevelse.

En lägre poäng representerar en webbutik som kanske inte är tillgänglig för alla kunder som vill göra ett köp från din butik.

En hög Google Lighthouse-poäng är svår att uppnå och blir svårare att förbättra när du uppnår en högre poäng. Lighthouse jämför din webbshop med alla typer av webbplatser, av vilka många inte erbjuder samma funktionalitet som en webbshop. Se din hastighetsrankning för att förstå hur det går för din butik jämfört med andra Shopify-butiker. Du kan sedan använda din hastighetspoäng som ett mått som hjälper dig att göra din egen webbshop bättre för dina kunder.

Om du vill förbättra din hastighetspoäng eller rankning, se Förbättra din webbutiks hastighet för några förslag om var du kan börja.

Obs! Prestandan försämras ofta när du lägger till funktioner som tillför mervärde till ditt företag, såsom appar eller bilder.

Din rankning

Din rankning motsvarar hur din webbutiks hastighetspoäng kan jämföras med Shopify-butiker som liknar din. Din webbutik kan ha en av följande rankning:

 • Långsammare än liknande butiker
 • Samma hastighet som liknande butiker
 • Snabbare än liknande butiker

Din rankning räknas om samtidigt som din hastighetspoäng. Du kanske inte har en rankningom din butik är ny eller lösenordsskyddad.

Vad din rankning betyder

Om din butik är snabbare än liknande butikerkan fler kunder få en positiv köpupplevelse på grund av din butiks hastighet.

Om din butik har samma hastighet som liknande butiker ger den en köpupplevelse lik den hos andra butiker som din, och den är inte exceptionellt snabb eller långsam.

Om din butik är långsammare än liknande butiker kan det hända att din butik inte är lika tillgänglig eller användarvänlig för alla potentiella kunder. Du bör överväga att förbättra din butiks hastighet.

Om dina kollegor förbättrar sina butikers hastigheter kan det hända att din rankning försämras även om du inte gör några ändringar i din butik.

Vad är en liknande butik?

Liknande butiker kan ha några av följande attribut gemensamt. Andra faktorer som inte listas kan också användas.

 • Antal försäljningar hittills
 • Bruttoförsäljning
 • Antal produkter och varianter
 • Typer av produkter
 • Trafik
 • Installerade appar
 • Tema använt

Hastighetspoäng över tid

Avsnittet Hastighetspoäng över tid visar hur din hastighetspoäng har ändrats under det valda datumintervallet. Avsnittet innehåller ett diagram som spårar dina poäng över tid och en tabell som listar dina historiska poäng och händelser av installerade eller avinstallerade appar.

Diagrammet innehåller händelsemarkörer, som representerar en app som installeras eller avinstalleras. Dessa händelser kanske eller kanske inte påverkar din hastighetspoäng. Du kan se en lista över de appar som har installerats eller avinstallerats genom att klicka på händelsemarkören.

Med hjälp av det här avsnittet kan du identifiera apprelaterade händelser som påverkat dina poäng positivt eller negativt och undersöka dem Om din poäng till exempel avböjer efter att du har installerat en app bör du överväga att utvärdera appen för att bestämma om de funktioner som appen introducerar överväger effekterna för butikens hastighet.

När Webbutikens hastighetsrapport läses in visar diagrammet de sista 7 dagarna med poäng. Du kan ändra datumintervallet med hjälp av väljaren för Datumintervall. Poäng räknas om vid 9:00 am UTC. Om du saknar den nyaste poängen i din rapport bör du kolla igen senare under dagen.

Du kanske inte har en hastighetspoäng för varje dag. Saknade hastighetspoäng visas som luckor i diagrammet för hastighetspoäng och som ett tomt resultat () i tabellen. Läs mer om faktorer som hindrar hastighetsrapporten från att köras.

Shopifys testmiljö

Poäng i din hastighetsrapport för webbutik kan skilja sig från poäng som du beräknar med hjälp av PageSpeed Insights eller Chrome DevTools. Detta beror på att den miljö där Lighthouse-rapporten körs påverkar rapportens resultat, samt att poängen på alla plattformar endast representerar en mätning av butikens hastighet vid den tidpunkten.

Lighthouse-rapporter som körs i Shopifys testmiljö varierar inte beroende på vanliga faktorer såsom internetanslutningshastighet, enhetsprocessorkraft, webbläsartillägg eller antivirusprogram. Eftersom alla Lighthouse-prestandarapporter som används för hastighetsresultat körs med samma Shopify-miljö kan vi exakt jämföra din poäng med andra webbutiker på Shopify-plattformen.

Andra faktorer kan leda till att din poäng ändras från dag till dag.

Vanliga frågor

Varför har jag ingen poäng eller rankning?

Nedan följer några anledningar till varför du kanske inte har en poäng eller rankning:

Din butik är lösenordsskyddad

Om din webbutik är lösenordsskyddad kan Lighthouse inte komma åt den för att köra en rapport. Du måste ta bort lösenordssidan innan Lighthouse kan samla in de uppgifter som används för att generera din poäng och rankning.

Om du vill lära dig mer om butikens hastighet och inte vill ta bort lösenordssidan kan du köra en Lighthouse-rapport manuellt med hjälp av Chrome DevTools.

Obs! Poäng i din hastighetsrapport för webbutik kan skilja sig från poäng som du beräknar med hjälp av Chrome DevTools. Detta beror på att miljön där Lighthouse-rapporten körs påverkar rapportens resultat. Läs mer om Shopifys testmiljö.

Din butik är ny eller du har nyss tagit bort lösenordet

Det kan hända att du inte har haft några sidvisningar ännu eller att din butikspoäng eller rankning inte har beräknats än.

För att låta Lighthouse göra en utvärdering av dina sidor kan du besöka butikens sidor så att du har visningar. Nästa gång Shopify försöker beräkna din butikspoäng kan de sidor du besöker användas i rapporten. Den här processen kan ta några dagar. För att få information om din butiks hastighet direkt kan du köra en Lighthouse-rapport på Google PageSpeed Insights.

Din butik har inte haft trafik under de senaste sju dagarna

Du kanske inte har haft några sidvisningar på din startsida, en kollektionssida eller en produktsida under de senaste sju dagarna.

För att låta Lighthouse göra en utvärdering av dina sidor kan du besöka butikens sidor så att du har visningar. Nästa gång Shopify försöker beräkna din butikspoäng kan de sidor du besöker användas i rapporten. Den här processen kan ta några dagar. För att få information om din butiks hastighet direkt kan du köra en Lighthouse-rapport på Google PageSpeed Insights.

Varför ändrades ett av mina resultat?

Din poäng kan ändras från dag till dag, även om du inte gjort några ändringar i din webbutik. Poäng kan ändras på grund av följande faktorer:

 • Den relativa poängen för andra butiker. Om en annan butik gjort förbättrade resultat kan din poäng rankas lägre i jämförelse.
 • Övriga variabilitetsfaktorer.

Din poäng kan också ändras när du gör ändringar i din webbutik.. Du kan till exempel ha importerat flera nya produkter, skapat flera nya kollektioner, ändrat ditt tema eller introducerat en ny app. Lär dig om faktorerna som kan påverka din webbutiks hastighet.

Din poäng kanske inte ändras förrän några dagar efter att du har ändrat i din webbutik.

Hur kan jag förbättra min poäng eller rankning?

För att lära dig hur du förbättrar din hastighetspoäng eller rankning måste du förbättra din butikshastighet. Se Förbättra din butikshastighet för förslag.

Varför använder dessa poäng Google Lighthouse?

Google har gjort forskning och byggt användbara redskap för att mäta prestanda på webben. Många handlare använder redan dessa verktyg för att mäta sin webbutikshastighet.

Googles standard för webbprestanda påverkar dessutom dina sökplaceringar, vilket kan påverka din webbutiks synlighet.

Hastighetsrapporten för webbutik bygger på Googles forskning och verktygsbearbetning i samband med innehåll från Shopify-butiker och teknik. Att sätta i sammanhang Google Lighthouse:s resultat kan hjälpa dig att förbättra din webbutiks hastighet och förbättra dina kunders upplevelse.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis