Översikt över Point of Sale

Översikt över Point of Sale visar dig en högnivåvy över hur ditt detaljhandelsföretag presterar.

Översikten är tillgänglig om din butik är på Shopify-planen eller högre.

Du kan hitta översikten i Shopify-admin under POS point of sale.

Översikt över Point of Sale för alla platser

Översikten visar dig de viktigaste mätvärdena för din detaljhandelsverksamhet:

  • Total försäljning
  • Bruttoförsäljning
  • Summa rabatter
  • Totalt återbetalat belopp
  • Bruttovinst
  • Bruttomarginal
  • Totalt antal ordrar
  • Genomsnittligt ordervärde
  • Försäljning av personal som hjälpte till med försäljningen

Du kan se de här måtten för alla dina platser eller för en enda plats. Du kan också filtrera informationen efter datum.

Översikt över Point of Sale för en plats

Klicka på Visa rapportför att gå till hela analysrapporten.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis