คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการอัปเดตข้อตกลงของโปรแกรมพาร์ทเนอร์และข้อกำหนด API

ในวันที่ 6 ธันวาคม 2021 ทาง Shopify ได้ส่งข้อมูลสรุปการอัปเดตที่จะเกิดขึ้นกับสิทธิ์อนุญาตการใช้งานและข้อตกลงในการใช้งาน API ของเรา (“ข้อตกลง API”) และข้อตกลงโปรแกรมพาร์ทเนอร์ (“PPA”) ของเรา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 มกราคม 2022 และจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับภาษีบริการดิจิทัลด้วย (มีผลในบางเขตอำนาจศาล)

ต่อไปนี้คือคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมถึงผลกระทบต่อพาร์ทเนอร์และผู้พัฒนา

เพราะเหตุใด Shopify จึงแนะนำข้อกำหนดในการใช้งาน PPA และ API ใหม่

เราจะอัปเดตข้อกำหนด API และ PPA เพื่อช่วยสนับสนุนให้พาร์ทเนอร์และผู้พัฒนาของ Shopify ได้เติบโต โดยที่ยังคงรักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของสินค้าและบริการที่เสนอบนแพลตฟอร์ม Shopify ไว้

ภาษีบริการดิจิทัลคืออะไร

ในเขตอำนาจศาลบางแห่งจะมีการใช้ภาษีบริการดิจิทัล (“DST”) กับสินค้าและบริการที่ขายผ่านระบบดิจิทัล โดย DST จะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมจากการขายบริการดิจิทัล และจะแตกต่างกันไปตามเขตพื้นที่ของที่อยู่ของธุรกิจของผู้ขาย ตัวอย่างเช่น ผู้ขายที่มีที่อยู่ธุรกิจอยู่ในอิตาลีจะต้องจ่ายเงิน $100 เป็นค่าแอป และเนื่องจากอัตรา DST ในอิตาลีคือ 3% พาร์ทเนอร์จึงต้องจ่ายภาษี DST $3 สำหรับธุรกรรมดังกล่าว

เราจะปรับระบบเพื่อให้สอดคล้องกับการเก็บค่าบริการนี้ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติกับยอดขายแอปและธีมสาธารณะของพาร์ทเนอร์ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2022 ค่าธรรมเนียมการดำเนินงานตามระเบียบปฏิบัติจะมีผลบังคับใช้หากที่อยู่ธุรกิจของผู้ขายอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ระบุไว้

อัตราค่า DST ตามประเทศหรือภูมิภาค

อัตราค่า DST ตามประเทศหรือภูมิภาค
ประเทศหรือภูมิภาค อัตราค่า DST
สหราชอาณาจักร 2%
อิตาลี 3%
ตุรกี 5%
อินเดีย 2%
สเปน 3%

ค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัตินี้จะมีการเรียกเก็บย้อนหลังหรือไม่

ไม่ เราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติย้อนหลัง ค่าธรรมเนียมนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2022 เป็นต้นไป

ฉันจะดูได้อย่างไรว่าค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติใดมีผลกับบัญชีของฉัน

ในแดชบอร์ดพาร์ทเนอร์ พาร์ทเนอร์จะสามารถดูค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (หากมี) ได้ในหน้ายอดเงินที่จะได้รับของแดชบอร์ดพาร์ทเนอร์ หรือในไฟล์ CSV ที่แสดงยอดเงินที่จะได้รับ หรือจะใช้ API ของพาร์ทเนอร์ก็ได้

ฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติได้ที่ไหน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติ ให้ดูในส่วนรายได้ของพาร์ทเนอร์ Shopify

กิจกรรมทางการตลาดใดบ้างที่ได้รับการควบคุมภายใต้ PPA

เราต้องการก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอยู่เสมอ เราจึงได้ขยายขอบเขตของกิจกรรมทางการตลาดที่เราควบคุมให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย SMS และการตลาดผ่านอีเมล และเช่นเดียวกับที่ผ่านมา เรากำหนดให้พาร์ทเนอร์ของเราต้องปฏิบัติกิจกรรมทางการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ โดยเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้ทำการตลาดควรเคารพผู้ขายที่เป็นเป้าหมาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับความยินยอมตามที่กำหนด และหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจถือว่าเป็นการรุกล้ำหรือการสแปม

ข้อมูลความยินยอมทางการตลาดมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

เราได้อัปเดตแหล่งข้อมูล API ของผู้ดูแล REST สำหรับลูกค้าให้แยกความยินยอมในการรับ SMS กับการรับการตลาดผ่านอีเมลออกจากกันเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด พาร์ทเนอร์ที่เก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลความยินยอมทางการตลาดจะต้องซิงค์ (ทั้งแบบย้อนหลังและแบบเรียลไทม์) ข้อมูลความยินยอมในการรับ SMS และการตลาดผ่านอีเมลไปยัง Shopify

API ควรจะผสานเข้ากับช่องทางของพาร์ทเนอร์ เพื่อให้ระบบซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เมื่อพาร์ทเนอร์ได้รับข้อมูลความยินยอม

Shopify จะเลิกใช้คุณสมบัติ accepts_marketing หรือไม่

ใช่ เราจะเลิกใช้คุณสมบัติ accepts_marketing ใน API ผู้ดูแล REST สำหรับลูกค้าในช่วงปลายปี 2022 เราคาดการณ์ว่าพาร์ทเนอร์จะเริ่มใช้ช่องความยินยอมทางการตลาดใหม่โดยทันที โดยในระหว่างนี้เราจะยังคงสนับสนุนปลายทาง API accepts_marketing อยู่

ผู้ขายสามารถขอความยินยอมทาง SMS ในขั้นตอนการชำระเงินได้หรือไม่

Shopify ได้ดูแลให้ผู้ขายสามารถเริ่มบันทึกความยินยอมในการรับ SMS ได้อย่างง่ายดายในขั้นตอนการชำระเงิน ผู้ขายสามารถเปิดใช้ฟีเจอร์ใหม่นี้ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในศูนย์ช่วยเหลือของ Shopify

หากไม่มีการอัปเดตความยินยอม จะเกิดอะไรขึ้น

เราใช้บันทึกความยินยอมที่มี consent_updated_at time ล่าสุด ดังนั้นพาร์ทเนอร์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกความยินยอมล่าสุดมีวันที่และเวลาเป็นปัจจุบันที่สุด หรือให้ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ไม่ได้เชื่อมโยงกับลูกค้ารายอื่น เนื่องจากระบบจะอัปเดตความยินยอมเฉพาะในกรณีที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ซ้ำเท่านั้น

การเลือกรับที่ได้รับการยืนยันนั้นทำงานอย่างไร

สถานะความยินยอมจะถูกทำเครื่องหมายว่า “รอดำเนินการ” จนกว่าเราจะได้รับข้อมูลอัปเดตสถานะ

ฉันได้อัปเดตสถานะความยินยอมของลูกค้าเป็น UNSUBSCRIBED และระดับความยินยอมเป็น NULLแล้ว แต่เหตุใดระดับการเลือกรับจึงตั้งเป็น SINGLE_OPT_IN

เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใด เราอนุญาตให้ใช้ค่า NULL สำหรับสถานะ UNSUBSCRIBED แต่ในฐานข้อมูลของเรา เราจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นค่า SINGLE OPT IN

หากฉันเก็บข้อมูลความยินยอมในขั้นตอนการชำระเงินด้วยการแก้ไขไฟล์ checkout.liquid อยู่แล้ว จะเกิดอะไรขึ้น

ขณะนี้ผู้ขายสามารถบันทึกข้อมูลความยินยอมในการรับ SMS ในขั้นตอนการชำระเงินได้โดยไม่ต้องแก้ไขไฟล์ checkout.liquid เราจึงขอแนะนำให้พาร์ทเนอร์ทั้งหมดร่วมงานกับผู้ขายของตนเพื่อนำขั้นตอนการยินยอมใหม่นี้มาใช้ภายใน Shopify โดยตรง และลบการแก้ไขไฟล์ 'checkout.liquid' ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความยินยอมที่จะรับ SMS หรือการตลาดผ่านอีเมล ผู้ขายสามารถเปิดใช้ฟีเจอร์ใหม่นี้ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในศูนย์ช่วยเหลือของ Shopify และความยินยอมทั้งหมดที่เก็บรวบรวมผ่านการแก้ไขไฟล์ checkout.liquid จะต้องถูกส่งกลับไปยัง Shopify