Administrere Shopify Balance-kontoen din

Fra Shopify Balance-siden har du tilgang til kontoaktiviteten din, kontoutdrag og du kan overføre midler.

For å finne ut mer om Shopify Balance-kortet, kan du se administrere kortet. For å finne ut mer om belønningsprogrammet, kan du se Shopify Balance-belønninger.

Shopify belaster ingen gebyrer for bruk av Balance-kortet, men gebyrer fra minibankleverandøren kan påløpe. Du finner mer informasjon om gebyrer i vilkår for bruk.

Kontokrav for Shopify Balance

Shopify Balance-kontoer er ikke tilgjengelig for alle forhandlere. For å åpne en Shopify Balance-konto må du oppfylle følgende krav:

 • være en butikk basert i USA eller Puerto Rico (andre territorier i USA støttes ikk)
 • ha konfigurert Shopify Payments eller registrere deg for Balance når du registrerer deg for Shopify Payments
 • ha et gyldig amerikansk personnummer (SSN)
 • har én enkelt kontoeier for Shopify Payments
 • ha et hvilket som helst Shopify-abonnement, bortsett fra Shopify Plus

Sett opp kontoen

Hvis du er berettiget for en Shopify Balance-konto kan du bruke følgende trinn for å konfigurere kontoen.

Steg

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Klikk på Åpne konto.

 3. Gå gjennom Shopify Payments-informasjonen, og klikk på Bekreft.

 4. Angi personnummeret og mobilnummeret ditt, og klikk på Bekreft.

 5. Merk av i boksen for å bekrefte at du samtykker til kontoavtalen og kortavtalen for Shopify Balance, inkludert personvernerklæringer fra finansinstitusjonspartnere og E-SIGN-erklæringen, og klikk på Åpne konto.

Når Shopify Balance-kontoen er konfigurert blir dette kontoen som er knyttet til Shopify Payments-kontoen. Utbetalingene dine overføres til Shopify Balance-kontoen, inkludert finansiering du mottar gjennom Shopify Capital.

Administrer kontoen din

Når du har konfigurert kontoen din kan du utføre alle administrasjonsoppgaver fra Shopify Balance-siden.

Vis informasjon om Shopify Balance-kontoen

Du kan vise kontonummeret og rutingsnummeret ditt.

Av sikkerhetsgrunner kan du motta en forespørsel om å godkjenne kontoen din på nytt.

Vis kontoutdrag for Shopify Balance-kontoen

Du kan se de månedlige kontoutskriftene dine.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Klikk Vis kontoutskrifter på kortet Kontoaktivitet.

 3. Velg kontoutskriften du vil se. Kontoutskriften åpnes i en ny fane.

Motta utbetalinger med en Shopify Balance-konto

Når du registrerer deg for en Shopify Balance-konto konfigureres den automatisk som utbetalingskonto for Shopify Payments. Med Balance-kontoen kan du motta Shopify Payments-inntekter på så lite som én virkedag fra transaksjonens behandlingsdato. Virkedager inkluderer ikke helger eller amerikanske helligdager.

Endre utbetalingskonto

Du kan når som helst endre kontoen Shopify Payments-inntektene settes inn på.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Klikk Administrer kontoShopify Balance-siden.

 3. Klikk Endre utbetalingskontoShopify Balance-konto-siden.

 4. Angi Shopify Balance-kontoinformasjonen under Bekreft tidligere bankkonto.

 5. Angi den nye kontoinformasjonen, og klikk på Lagre.

 6. Velg årsaken til at du endrer konto, og klikk på Bekreft.

 7. Klikk på Ferdig.

Koble til tredjepartsapper

Gjennom vår integrasjon med Plaid kan du koble Shopify Balance-kontoen til tredjepartsapper, som Venmo eller Wise, slik at du kan gjøre enda mer med kontoen, som å sende penger, gjøre betalinger direkte til leverandører og holde oversikt over utgifter. Se Plaids appside for mer informasjon om hvilke tredjepartsapper du kan koble til.

Steg:

 1. Logg på tredjepartsappen og følg trinnene for å sette opp en betalingsmåte.
 2. Velg å legge til en bank og bekrefte kontoen umiddelbart ved å logge på.
 3. Velg Shopify Balance-konto.
 4. Logg på Shopify-butikken din fra påloggingsskjermen.
 5. I tredjepartsappen fullfører du trinnene for å koble til kontoen din.

Aktivere varsler om lav saldo

Når du har aktivert varsler om lav saldo mottar du en e-postmelding når kontosaldoen faller under en forhåndsinnstilt grenseverdi. Standardverdien er 100.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Klikk Administrer kontoShopify Balance-siden.

 3. Klikk veksleknappen under Varsler for å aktivere eller deaktivere varsler om lav saldo.

 4. Valgfritt: Klikk Endre beløp for å endre kontosaldoverdien som utløser et varsel om lav saldo.

Tillat at personalet kan se Balance-kontoaktivitet

Du kan gi tillatelse til at personalmedlemmer kan se Shopify Balance-transaksjoner og beløpet som er tilgjengelig for bruk.

Personalmedlemmer med denne tillatelsen kan ikke utføre følgende handlinger:

 • overføre midler
 • bestille og administrere kort
 • vis kontodetaljer
 • administrere kontoinnstillinger
 • vis kontoutdrag

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Brukere og tillatelser fra Shopify-administrator.

 2. Klikk på personalmedlemmet du ønsker å gi tillatelsen til.

 3. Velg Vis Balance-kontoaktivitet i seksjonen Tillatelser.

 4. Klikk på Lagre.

Kontantstrøminnsikt

Innsiktsoverlegget for kontantstrøm viser en oversikt over kontantstrømmen din for de siste to månedene. Du kan sammenligne inntektene mot utgiftene for å se om du tjener eller taper penger. Kontantstrøminnsikten bryter ned utgiftene dine i de fem største utgiftskategoriene, slik at du kan sikre at pengene dine brukes på riktig sted. Du kan også se totalsummen for den kommende Shopify-fakturaen.

Hvis du vil ha en mer detaljert oversikt over butikkens økonomi, kan du se Økonomioversikten.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Under Kontantstrøm denne måneden klikker du på Vis all innsikt.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis