Administrere transaksjoner for Shopify Balance-kontoen

Med Shopify Balance kan du overføre midler, se transaksjonsgrenser for kontoen og eksportere transaksjoner til regnskapsprogrammer fra Shopify-administrator.

Hvis du vil ha mer informasjon om Shopify Balance-kontoen kan du se administrere kontoen. For å finne ut mer om Shopify Balance-kortet, kan du se administrere kortet. For å finne ut mer om belønningsprogrammet, kan du se Shopify Balance-belønninger.

Kontotransaksjonsgrenser for Shopify Balance

Shopify Balance-kontoen din har daglige bruksgrenser for ulike transaksjonstyper. Daglige bruksgrenser nullstilles ved midnatt (UTC). Daglige grenser er basert på autorisasjonsdato, ikke behandlingsdato. Hvis du for eksempel autoriserer en transaksjon på mandag, men den behandles på tirsdag, teller denne transaksjonen fortsatt inn under mandagens daglige grense.

Daglige uttaksgrenser i minibank inkluderer eventuelle gebyrer fra minibankleverandører som kan bli belastet når du tar ut midler. Hvis din gjenstående daglige uttaksgrense for minibank for eksempel er 200 USD og gebyret fra minibankleverandøren er 3 USD, kan du ikke ta ut mer enn 197 USD.

Se transaksjonsgrenser

Du kan se Balance-kortgrensene for kjøp og minibankuttak.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Klikk på Administrer kort eller Administrer konto.

 3. Klikk på kortet du vil vise under Kortadministrasjon.

Se overføringsgrenser

Du kan se Balance-kontogrensene for pengeoverføringer.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Klikk på Flytt penger.

Den daglige grensen vises under Beløp.

Overføre midler til eller fra Shopify Balance-kontoen

Overføringer sendes umiddelbart, men det kan ta inntil tre virkedager før de kommer frem. Du ser den gjenværende daglige overføringsgrensen på siden Flytt penger. For øyeblikket kan du bare overføre midler i USD.

Overføre midler til Shopify Balance-kontoen

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Klikk på Flytt penger.

 3. Valgfritt: Klikk på utklippstavleikonet under Legg til midler i Balance for å kopiere kontoopplysninger for Shopify Balance.

 4. Logg inn på din eksisterende bedrifts- eller vanlige bankkonto, der du ønsker å overføre penger fra.

 5. Gå gjennom bankens vanlige prosess for å overføre penger ut av banken med Shopify Balance-kontodetaljene.

Overføre midler fra Shopify Balance-kontoen

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Klikk på Flytt penger.

 3. Angi overføringsdetaljene under Overfør midler fra Balance.

 4. Valgfritt: Klkk på Legg til en konto for å opprette en ny mottaker. Du må ha kontonummeret og rutingnummeret for betalingsmottakeren for å kunne overføre midler.

 5. Valgfritt: Angi en beskrivelse. Beskrivelsen vises på mottakerens konto.

 6. Klikk på Neste.

 7. Bekreft at opplysningene stemmer, og klikk på Overfør midler.

Av sikkerhetsgrunner kan du motta en forespørsel om å godkjenne kontoen din på nytt.

Eksportere transaksjoner

Du kan eksportere de registrerte Shopify Balance-kontotransaksjonene til en CSV-fil som kan brukes i regnskapsprogrammer. Ventende transaksjoner eksporteres ikke.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Klikk Eksporter på kortet Kontoaktivitet.

 3. Velg datointervallet som skal eksporteres.

 4. Klikk Eksporter som CSV.

Du finner følgende kolonner i CSV-filen når du eksporterer transaksjoner:

Kolonner i den eksporterte CSV-filen med transaksjoner
Periode Definisjon
transaction_date Datoen transaksjonen ble autorisert. Grunnet tiden det tar å behandle transaksjonen kan denne datoen skille seg fra datoen transaksjonen ble fullført.
posted_at Datoen transaksjonen ble fullført. Grunnet tiden det tar å behandle transaksjonen kan denne datoen skille seg fra datoen transaksjonen ble autorisert. Ventende transaksjoner vises ikke.
beskrivelse En kort beskrivelse av transaksjonen.
amount Transaksjonens verdi. Negative verdier representerer penger som går ut av kontoen. Positive verdier representerer penger som kommer inn på konto.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis