Administrere transaksjoner for Shopify Balance-kontoen

Med Shopify Balance kan du overføre midler, se transaksjonsgrenser for kontoen og eksportere transaksjoner til regnskapsprogrammer fra Shopify-administrator.

Hvis du vil ha mer informasjon om Shopify Balance-kontoen kan du se administrere kontoen. For å finne ut mer om Shopify Balance-kortet, kan du se administrere kortet. For å finne ut mer om belønningsprogrammet, kan du se Shopify Balance-belønninger.

Kontotransaksjonsgrenser for Shopify Balance

Shopify Balance-kontoen din har daglige bruksgrenser for ulike transaksjonstyper. Daglige bruksgrenser nullstilles ved midnatt (UTC). Daglige grenser er basert på autorisasjonsdato, ikke behandlingsdato. Hvis du for eksempel autoriserer en transaksjon på mandag, men den behandles på tirsdag, teller denne transaksjonen fortsatt inn under mandagens daglige grense.

Daglige uttaksgrenser i minibank inkluderer eventuelle gebyrer fra minibankleverandører som kan bli belastet når du tar ut midler. Hvis din gjenstående daglige uttaksgrense for minibank for eksempel er 200 USD og gebyret fra minibankleverandøren er 3 USD, kan du ikke ta ut mer enn 197 USD.

Hvert Shopify Balance-kort har sin egen forbruksgrense. Dette gjelder både fysiske og virtuelle kort. Hvis du for eksempel har en grense på 5000 USD kan du bruke 5000 USD på det fysiske kortet og 5000 USD på det virtuelle kortet.

Se transaksjonsgrenser

Du kan se Balance-kortgrenser for kjøp og minibankuttak. De daglige grensene er ikke tilgjengelig kreditt, og gjelder bare for midler som står på kontoen.

Se overføringsgrenser

Du kan se Balance-kontogrensene for pengeoverføringer.

Steg:

Overføre midler til eller fra Shopify Balance-kontoen

Overføringer sendes umiddelbart, men det kan ta inntil tre virkedager før de kommer frem. Du ser den gjenværende daglige overføringsgrensen på siden Flytt penger. For øyeblikket kan du bare overføre midler i USD.

Overføre midler til Shopify Balance-kontoen

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Klikk på Flytt penger.

 3. Valgfritt: Klikk på utklippstavleikonet under Legg til midler i Balance for å kopiere kontoopplysninger for Shopify Balance.

 4. Logg inn på din eksisterende bedrifts- eller vanlige bankkonto, der du ønsker å overføre penger fra.

 5. Gå gjennom bankens vanlige prosess for å overføre penger ut av banken med Shopify Balance-kontodetaljene.

Overføre midler fra en tilkoblet bankkonto

Du kan overføre midler fra en bankkonto du har koblet til gjennom vår integrasjon med Plaid. Det tar inntil fire virkedager før midlene ankommer Balance-kontoen din.

Hvis bankkontoen din ikke har tilstrekkelige midler kan overføringen mislykkes, eller banken kan belaste deg et gebyr hvis kontoen blir overtrukket. Mislykkede transaksjoner vises ikke i Balance-kontoen.

Overføre midler fra Shopify Balance-kontoen

Overføringer sendes umiddelbart, men det kan ta inntil tre virkedager før de leveres. Du kan se den gjenstående daglige overføringsgrensen på siden Flytt penger. For øyeblikket kan du bare overføre midler i USD.

Av sikkerhetsgrunner kan du motta en forespørsel om å godkjenne kontoen din på nytt.

Overføre PayPal-utbetalinger til Shopify Balance

Hvis du mottar utbetalinger i PayPal kan du overføre dem automatisk til Balance-kontoen og administrere utbetalinger på ett sted.

Steg:

 1. Logg på PayPal-bedriftskontoen.
 2. Gå til Lommebok-seksjonen i PayPal-kontoen.
 3. Klikk på Koble til en bank eller Velg din bank.
 4. Skriv inn noen bokstaver i feltet Søk etter banken din (for eksempel abc).
 5. Når meldingen Vi fant ikke banken din vises klikker du på Angi bankopplysninger.
 6. Skriv inn bank- og kontonummerne for Balance-kontoen. Du finner kontoopplysningene i Balance-kontoen. Når du angir opplysningene vises Balance-kontoen som Evolve Bank & Trust, som leverer banktjenester for Shopify Balance.
 7. Følg instruksjonene for å bekrefte bankkontoen. PayPal vil be deg om å bekrefte beløpene for to små innskudd som sendes til Balance-kontoen.
 8. Når du har bekreftet kontoen går du til PayPal-bedriftskontoen, aktiverer automatiske overføringer og velger Evolve Bank & Trust som bank. Du kan velge hvor ofte du ønsker at PayPal-inntektene skal overføres til Balance-kontoen.

Eksportere transaksjoner

Du kan eksportere de registrerte Shopify Balance-kontotransaksjonene til en CSV-fil som kan brukes i regnskapsprogrammer. Ventende transaksjoner eksporteres ikke.

Steg:

 1. Fra Shopify-administrator går du til Økonomi > Balance.

 2. Klikk Eksporter på kortet Kontoaktivitet.

 3. Velg datointervallet som skal eksporteres.

 4. Klikk Eksporter som CSV.

Du finner følgende kolonner i CSV-filen når du eksporterer transaksjoner:

Kolonner i den eksporterte CSV-filen med transaksjoner
Periode Definisjon
transaction_date Datoen transaksjonen ble autorisert. Grunnet tiden det tar å behandle transaksjonen kan denne datoen skille seg fra datoen transaksjonen ble fullført.
posted_at Datoen transaksjonen ble fullført. Grunnet tiden det tar å behandle transaksjonen kan denne datoen skille seg fra datoen transaksjonen ble autorisert. Ventende transaksjoner vises ikke.
beskrivelse En kort beskrivelse av transaksjonen.
amount Transaksjonens verdi. Negative verdier representerer penger som går ut av kontoen. Positive verdier representerer penger som kommer inn på konto.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis