Konfigurere unike URL-adresser for bestemte land eller regioner

Når du konfigurerer internasjonale domener legger du til en unik nettadresse, eller URL-adresse, for hvert marked der du ønsker å tilby en lokal handleopplevelse. Du kan konfigurere unike URL-adresser ved å bruke en metode eller en kombinasjon av metoder, og du kan når som helst endre metoder.

Hvis du er usikker på hvilken metode du bør bruke, kan du se gjennom SEO-strategier for ulike internasjonale domener før du starter. Hvis du konfigurerer Shopify Markets for første gang er undermapper det enkleste alternativet, fordi de er enkle å konfigurere og gir optimale SEO-fordeler.

Som standard er bare butikkens primære språk aktivert når du oppretter markeder. Hvis du selger på flere språk og konfigurerer internasjonale domener med undermapper, underdomener eller toppnivådomener, kan du aktivere flere språk for hvert marked. Hvis du ikke selger på flere språk, er bare det primære språket tilgjengelig. Finn ut mer om salg på flere språk.

Konfigurer målmarkeder med bare det primære domenet

Når du konfigurerer markeder for å bare bruke det primære domenet, trenger du ikke konfigurere noe mer i Shopify-administrator. Fordi alle markeder bruker den samme URL-adressen til butikken, kan du ikke tilpasse hvilke språk som er tilgjengelig for hvert marked.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Finn markedet du vil konfigurere i seksjonen Andre markeder, og klikk deretter på Administrer.
 3. Klikk på Domener og språk i seksjonen Markedsinnstillinger.
 4. Velg Kun primært domene i seksjonen Markedsdomener og undermapper.
 5. Klikk på Lagre.

Konfigurer målmarkeder med domener eller underdomener

Før du kan bruke toppnivådomener eller underdomener for regionspesifikke URL-adresser, må du legge til et domene eller et underdomene for hvert av markedene du vil konfigurere. Når du har lagt til domener eller underdomener, tilordner du dem til målmarkedene sine og aktiverer språkene du vil vise.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Finn markedet du vil konfigurere i seksjonen Andre markeder, og klikk deretter på Administrer.
 3. Klikk på Domener og språk i seksjonen Markedsinnstillinger.
 4. Velg Domene eller underdomene i seksjonen Markedsdomener og undermapper.
 5. Velg toppnivådomenet eller underdomenet du vil tilordne dette markedet fra listen Domene eller underdomene.
 6. Valgfritt: Kryss av for språkene du vil aktivere for dette markedet i seksjonen Markedsspråk.
 7. Klikk på Lagre.

Når du har konfigurert målmarkeder ved å bruke domener eller underdomener, kan du bytte til en annen metode så lenge det tilknyttede domenet eller underdomenet er tilkoblet i Shopify-administrator. Hvis du fjerner domenet eller underdomenet, vises en 404-feilside til kunder som prøver å besøke den aktuelle regionspesifikke URL-adressen.

Konfigurer målmarkeder med undermapper

Når du konfigurerer unike URL-adresser med undermapper legger du til et regionspesifikt suffiks som vises på slutten av URL-adressen, etter språksuffikset på to bokstaver for hvert av språkene markedet støtter. Hvis du selger på flere språk, kan du aktivere flere språk for hvert marked.

Hvis USA for eksempel er det primære markedet på your-shop-name.com, kan du bruke undermapper for å målrette mot et marked for Canada på your-shop-name.com/en-ca. Hvis du ønsker å gjøre fransk til et språkalternativ for canadiske kunder i tillegg, får dette også en unik undermappe på your-shop-name.com/fr-ca.

Steg:

 1. Gå til Innstillinger > Markeder fra Shopify-administrator.
 2. Finn markedet du vil konfigurere i seksjonen Andre markeder, og klikk deretter på Administrer.
 3. Klikk på Domener og språk i seksjonen Markedsinnstillinger.
 4. Velg Undermapper i seksjonen Markedsdomener og undermapper.
 5. Angi et regionspesifikt suffiks for målmarkedet i boksen Undermapper. For eksempel eu for Europa, eller ca for Canada.
 6. Valgfritt: Kryss av for språkene du vil aktivere for dette markedet i seksjonen Markedsspråk.
 7. Klikk på Lagre.

Underkontoer opprettes med det primære domenet, og kan bare genereres på generiske toppnivådomener (gTLD) som .com og .net. Hvis det primære domenet er et toppnivådomenet med en landskode (ccTLD), som .ca, .co.uk eller .com.au, kan du ikke bruke undermapper for å målrette mot andre markeder. Det er fordi Google og andre søkemotorer bare anerkjenner ccTLD-er som målrettes mot det landet de er tilknyttet. Domener som Google og andre søkemotorer vurderer som et generisk toppnivådomene kan brukes til å opprette undermapper.

Hvis du senere bestemmer deg for å slette et marked som bruker undermapper, vises en 404-feilside for kunder som prøver å besøke den aktuelle regionspesifikke URL-adressen. For å omdirigere disse kundene til det primære domenet eller en annen regionspesifikk URL-adresse, kan du importere URL-omdirigeringer ved å bruke en CSV-fil.

Neste steg

Når du har konfigurert områdespesifikke URL-adresser må du sende inn et områdekart for hvert domene og underdomene i Google Search Console.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis