Overføringer mellom salgssteder

Hvis du har flere aktive utsalgssteder, kan du bruke overføringer til å flytte lagervarer mellom dem. Ved å bruke overføringer, holder du oversikt over lagerbeholdningen din når du flytter den mellom de ulike lokasjonene.

Du kan ikke opprette overføringer for produkter som bruker utførelsestjenester fra tredjeparter.

Hvis du deaktiverer et utsalgssted med ventende overføringer, må du velge et annet utsalgssted for disse overføringene slik at overføringen kan fortsette. Hvis du velger den samme plasseringen som utgangspunktet, vil overføringen bli avbrutt og lagervarene tilbakeføres til den valgte plasseringen.

For overføringer av lagerbeholdning etter kjøpsordre, se Overføringer fra leverandører.

I denne delen

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis