Angre en overføring for et utsalgssted

Hvis du oppretter en overføring eller mottar varer ved en feil, må du enten slette overføringen, justere det mottatte antallet i overføringen, eller justere lagerbeholdningen av produktet manuelt for å ta høyde for feilen.

Angre handlinger for en ikke-mottatt overføring

Hvis du ikke har mottatt noen lagerbeholdning i overføringen, kan du åpne overføringen på Overføringer-siden og gjøre nødvendige endringer.

  • Hvis du vil justere antall, kan du klikke på pilene eller angi det riktige antallet manuelt i Antall-kolonnen i seksjonen Legg til produkter.

  • Hvis du vil slette et produkt i overføringen, klikker du på X ved siden av produktet du vil slette, og klikker på Oppdater lageroverføring.

  • Hvis du vil slette overføringen, klikker du på Flere handlinger > Slett overføring.

Angre handlinger for en mottatt overføring

Hvis du allerede har mottatt lagerbeholdning for overføringen, inkludert overføringer som er Delvis mottatt, kan du ikke slette eller justere antallet i en overføring.

  • Hvis du vil angre det mottatte antallet, må du åpne overføringen du vil endre, klikke på Motta lagerbeholdning, og angi negative summer manuelt, eller klikke på pil ned for å trekke fra antallet du har mottatt tidligere.

  • Hvis du ikke lenger forventer å motta en overføring og ønsker å kansellere gjenværende antall, åpner du overføringen du vil endre og klikker på Motta lagerbeholdning > Avvis alle ikke-mottatte for å avvise alle antallene du ikke har mottatt. Overføringen merkes som Fullført, og det innkommende antallet for produktet justeres. Hvis du vil endre antallet som ble trukket fra opprinnelseslokalisasjonen, kan du manuelt justere lagerbeholdningen for det aktuelle produktet.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis