B2B-bedrijven in bulk instellen vanuit bestaande groothandelsklanten

Bedrijven zijn de ondernemingen waar je aan verkoopt met B2B on Shopify, en kunnen aan meerdere locaties en B2B-klanten zijn gekoppeld. Je kunt ook aan elke bedrijfslocatie een specifieke prijsstelling, productselecties, betalingsvoorwaarden, checkoutopties, bezorgadressen enzovoort toewijzen.

Met de bulkinstallatietool van B2B on Shopify kun je de volgende acties uitvoeren:

Bedrijven instellen

Met de bulkinstallatietool in de sectie Klanten van het Shopify-beheercentrum kun je B2B-bedrijven instellen met bestaande groothandelsklanten als basis. Je kunt tot 250 groothandelsklanten tegelijk selecteren of het proces in kleinere groepen voltooien.

Afhankelijk van het aantal klanten dat je selecteert, kan het nodig zijn om de bulkinstallatietool voor klanten op de achtergrond te laten draaien om het installatieproces te voltooien. Je ontvangt een e-mail wanneer de installatie is voltooid, met indien van toepassing, fouten om op te lossen.

Stappen

 1. Klik in het Shopify-beheercentrum in de sectie Klanten op Filter toevoegen en selecteer de klanttag van het Plus-groothandelskanaal.
 2. Klik op het selectievakje naast elke klant waar je B2B-bedrijven voor wilt instellen. Je kunt alle klanten selecteren of het proces in stappen voltooien door een deel van de klanten te selecteren.
 3. Klik op het menu ... en klik vervolgens op Aan bedrijf toevoegen.
 4. Kies de bedrijfsinstellingen die je wilt gebruiken en de klantgegevens die je wilt toevoegen.
 5. Klik op Bedrijven instellen.

Klantgegevens importeren

Tijdens de bulkinstallatie van bedrijven kun je kiezen of je de volgende gegevens en instellingen wilt importeren voor klanten:

Klantgegevens en bedrijfsinstellingen
Instellingen Beschrijving
Eerdere bestellingen Je kunt kiezen of je alle eerdere bestellingen van een klant aan een bedrijfslocatie wilt toevoegen. Als je deze optie selecteert, kunnen klanten eerdere groothandelsbestellingen bekijken als ze inloggen. Het is aanbevolen om eerdere bestellingen te importeren als de geselecteerde klanten al B2B-relaties zijn.
Belastingvrijstellingen Je kunt kiezen of je bepaalde belastingvrijstellingen voor klanten naar de bedrijfslocatie wil migreren. Je kunt specifieke belastingvrijstellingen migreren, zoals Reseller New York, maar vrijstellingen die zijn ingesteld door Btw innen te deactiveren, worden niet gemigreerd. Deze pas je handmatig aan. Als voor een groothandelsklant dezelfde vrijstellingen van toepassing zijn op het B2B-bedrijf, moet je belastingvrijstellingen migreren.
Klanten toestaan naar elk gewenst adres te verzenden Het bezorgadres van een bedrijf wordt standaard vooraf ingevuld bij de checkout. Bedrijven kunnen dit niet wijzigen. Als je deze instelling kiest, kunnen bedrijven het bezorgadres wijzigen bij de checkout.
Alle bestellingen als concept ter beoordeling indienen Bestellingen worden standaard ingediend bij de checkout. Als je ervoor kiest om alle bestellingen als concept in te dienen, worden bestellingen van de klant ingediend als conceptbestellingen.
Betaalvoorwaarden Je kunt de betalingsvoorwaarden kiezen die je klanten wilt aanbieden. Als je wilt dat bedrijven bij de checkout betalen voor de bestellingen, kies je Geen betalingsvoorwaarden.

Als je deze instellingen niet importeert tijdens de bulkinstallatie van bedrijven, kun je de instellingen voor afzonderlijke bedrijven later handmatig bijwerken. Hier vind je meer informatie over B2B-bedrijfsinstellingen.

Veelgestelde vragen

Hoe verander ik bedrijfsnamen in bulk?

Wanneer je migreert van het Plus-groothandelskanaal naar B2B on Shopify, worden de voor- en achternaam van de klant gebruikt om een bedrijfsnaam te maken. Het kan nodig zijn om sommige van deze bedrijfsnamen bij te werken. Je kunt bedrijfsnamen afzonderlijk bijwerken door de gegevens van een bedrijf te bewerken, maar je kunt ze niet in bulk bewerken in het Shopify-beheercentrum.

Als je meerdere bedrijven in bulk wilt bewerken, overweeg je een app van derden te gebruiken.

Hoe vind ik groothandelsklanten op de klantenpagina wanneer ik klaar ben om klanten naar bedrijven te migreren?

Filter op een klanttag die is gemaakt voor een prijslijst van het Plus-groothandelskanaal om Plus-groothandelskanaalklanten te identificeren op de klantenpagina. Als je niet zeker weet welke tags je voor prijslijsten hebt gebruikt, kun je deze vinden door in het Shopify-beheercentrum naar Verkoopkanalen > Groothandel > Prijslijsten te gaan.

Kan ik meerdere klanten aan hetzelfde bedrijf toevoegen?

Ja. Maak eerst een bedrijf aan op basis van de primaire klant als je meerdere bestaande klanten op het Plus-groothandelskanaal wilt combineren in één B2B-klant.

Nadat je een bedrijf hebt aangemaakt, kun je een klant aan het bedrijf toevoegen. Je kunt ook je klanten en hun bestelgeschiedenis migreren naar een bestaand bedrijf en een bestaande bedrijfslocatie.

Is het nodig om een B2B-toegangsmail te sturen naar de huidige Plus-groothandelskanaalklanten, zodat ze toegang hebben tot B2B on Shopify?

Het verzenden van een e-mail wordt aanbevolen, maar is niet vereist. B2B on Shopify gebruikt nieuwe klantaccounts, wat betekent dat ze een andere aanmeldingspagina gebruiken en klanten niet langer een wachtwoord gebruiken om in te loggen. In plaats daarvan ontvangen ze een eenmalige zescijferige code op hun e-mailadres. Vanwege deze wijziging wordt het aanbevolen om B2B-klanten een e-mail te sturen om hen op de hoogte te stellen van de nieuwe aanmeldingspagina en het nieuwe aanmeldingsproces. Je kunt ervoor kiezen om een B2B-toegangsmail rechtstreeks vanuit het Shopify-beheercentrum te verzenden of een externe e-mail te verzenden met de aanmeldings-URL van het nieuwe klantaccount om dit te faciliteren.

Kan ik meerdere locaties instellen voor hetzelfde bedrijf?

Ja, bedrijven kunnen meerdere locaties hebben. Met de tool voor het in bulk instellen van bedrijven maak je echter slechts één locatie automatisch aan, op basis van het standaardadres van de klant. Als je meerdere locaties voor een bedrijf wilt aanmaken, kun je meer locaties toevoegen door Locatie toevoegen te selecteren op de bedrijfspagina.

Kan ik ervoor kiezen om slechts enkele eerdere bestellingen van klanten aan een bedrijf toe te voegen?

Je kunt ervoor kiezen om alle eerdere bestellingen van een klant aan een bedrijf toe te voegen of geen enkele. Je kunt niet selectief bestellingen toevoegen.

Als de bestelgeschiedenis van de klant zowel groothandels- als persoonlijke bestellingen bevat, worden alle bestellingen aan het bedrijf toegevoegd.

Wat doe ik als ik de verkeerde klanten selecteerde en per ongeluk bedrijven heb ingesteld?

Als je de verkeerde klant selecteerde om een bedrijf voor in te stellen of een bedrijf wilt verwijderen, kun je het bedrijf uit B2B verwijderen. Als je een bedrijf verwijdert, worden ook de locatie en de koppeling van de klant aan het bedrijf verwijderd.

Als je eerdere bestellingen van klanten aan een bedrijf hebt toegevoegd, kun je dat bedrijf niet verwijderen.

Heeft B2B on Shopify verkoopvertegenwoordigersfunctionaliteit?

Ja. B2B on Shopify biedt verkoopvertegenwoordigersfunctionaliteit via medewerkersmachtigingen van Bedrijven. Je kunt machtigingen toewijzen aan elk van de verkoopmedewerkers, inclusief de volgende machtigingen:

 • Bedrijven bekijken
 • Bedrijven aanmaken en bewerken
 • Andere medewerkers toewijzen aan bedrijfslocaties
 • Bedrijven verwijderen

Je kunt de weergave van een verkoopmedewerker ook beperken tot alleen de bedrijfslocaties waaraan diegene is toegewezen.

Als je veel medewerkers hebt, kun je het proces voor het verlenen van machtigingen stroomlijnen door een rol voor verkoopvertegenwoordigers te maken.

Hier vind je meer informatie over het instellen van verkoopmedewerkers voor B2B.

In het Plus-groothandelskanaal kon een klant een eigen account maken dat automatisch werd goedgekeurd en toegang werd gegeven. Hoe kan ik dit bereiken op B2B on Shopify?

Je kunt het proces voor het aanmaken van een B2B-klantaccount stroomlijnen met behulp van de Shopify Forms-app. Klanten kunnen een formulier indienen in je webshop om toegang aan te vragen als nieuwe B2B-klant en informatie te verstrekken, zoals bedrijfsnaam, bedrijfslocatie en klantnaam.

Hoewel het aanmaken van een B2B-klantaccount grotendeels automatisch gaat, krijgt de klant pas toegang tot je B2B-winkel en kan diegene pas bestellingen plaatsen nadat een medewerker het account handmatig heeft goedgekeurd.

Hier vind je meer informatie over het gebruik van Shopify Forms om aanvragen voor bedrijfsaccounts aan te maken.

Waar vind ik bedrijfsaanvragen?

Ga in het Shopify-beheercentrum naar Klanten > Bedrijven. Op deze pagina worden alle bedrijfsaccounts weergegeven, inclusief goedgekeurde en niet-goedgekeurde aanvragen. De goedkeuringsstatus van een bedrijf wordt vermeld in de kolom Bestellen en wordt aangeduid als Goedgekeurd voor goedgekeurde bedrijven of Niet goedgekeurd voor nieuwe aanvragen die nog niet zijn goedgekeurd.

Hier vind je meer informatie over het controleren en goedkeuren van bedrijfsaanvragen.

Hoe krijgen potentiële klanten toegang tot het formulier voor het aanvragen van een bedrijfsaccount?

Maak een nieuwe pagina in de webshop-editor als je een formulier in je webshop wilt plaatsen. Je kunt vervolgens het formulier op die pagina plaatsen en links naar de pagina in het menu of de voettekst weergeven.

Hier vind je meer informatie over het gebruik van Shopify Forms.

Hoe stel ik een minimale bestelwaarde in voor B2B-klanten?

Je kunt een combinatie van metavelden en validatiefuncties voor winkelwagens gebruiken om een minimale bestelwaarde in te stellen voor B2B-klanten.

Stappen:

 1. Maak een aangepast metaveld aan op de bedrijfslocaties met de naam minimum order total.
 2. Voeg een minimum besteltotaal toe aan het metaveld van de bedrijfslocatie.
 3. Maak een validatiefunctie voor de checkout aan om te controleren of het totaal van de bestelling gelijk is aan of groter is dan het minimum besteltotaal bij de checkout.

Als het besteltotaal lager is dan het minimum besteltotaal, voorkomt de functie voltooiing van de checkout.

Je kunt ook een app van derden installeren om op te geven dat klanten met een specifieke tag alleen kunnen afrekenen als ze een minimum besteltotaal halen of overschrijden.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis