Ontvang een overdracht van een locatie

Wanneer de voorraad op de nieuwe locatie arriveert, markeert u deze als ontvangen om te bevestigen dat deze is overgedragen.

Stappen:

  1. Ga vanaf de Shopify-beheerder naar Producten > Overdrachten.

  2. Klik op het overdrachtnummer.

  3. Klik op Artikelen ontvangen.

  1. Klik voor elk artikel op Alles of voer het aantal artikelen in dat u heeft ontvangen in de kolom Accepteren.

    Klik op de knop ... en voer het aantal artikelen in dat u moet weigeren (bijvoorbeeld beschadigde artikelen) of annuleer. De hoeveelheid artikelen wordt dienovereenkomstig aangepast:

  1. Klik op Opslaan.

  2. Klik op Archiveren om de overdracht te voltooien. Alleen overdrachten met de status Voltooid kunnen worden gearchiveerd.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis