De afbeeldingseditor gebruiken

Je kunt afbeeldingen bewerken en vergroten/verkleinen met de afbeeldingseditor in het Shopify-beheercentrum. De afbeeldingseditor is beschikbaar op zowel desktop- als mobiele apparaten, maar sommige bewerkingsfuncties zijn alleen beschikbaar op de desktopversie. Op dit moment kun je in de mobiele versie van de afbeeldingseditor alleen een afbeelding bijsnijden en de achtergrond van een afbeelding verwijderen of vervangen.

Je kunt de afbeeldingseditor gebruiken om de productmedia te bewerken. Je kunt de afbeeldingseditor niet gebruiken om afbeeldingen in de RTF-editor te bewerken.

Voordat je afbeeldingen bewerkt, moet je begrijpen hoe de beeldverhouding werkt voor de manier waarop ze op websites verschijnen.

Beeldverhouding van afbeeldingen

De beeldverhouding van een afbeelding is de verhouding tussen de breedte en de hoogte. Een afbeelding die bijvoorbeeld 200 bij 400 pixels is, heeft een beeldverhouding van 1:2. Een afbeelding van 150 bij 450 pixels heeft een beeldverhouding van 1:3.

Afbeeldingen kunnen van verschillende grootte zijn en toch dezelfde beeldverhouding hebben. Deel de breedte van elke afbeelding door de hoogte en vergelijk de resultaten als je wilt berekenen of afbeeldingen dezelfde beeldverhouding hebben.

Als je een consistente beeldverhouding gebruikt voor alle afbeeldingen van een bepaald type, zorgt dit ervoor dat ze mooier naast elkaar worden weergegeven, omdat ze allemaal dezelfde grootte hebben. Als je alle productafbeeldingen in een collectie bijvoorbeeld met dezelfde grootte wilt weergeven, moeten ze dezelfde beeldverhouding hebben.

Je kunt de afbeeldingseditor gebruiken om je afbeeldingen bij te snijden tot dezelfde beeldverhouding.

Een afbeelding bijsnijden

Je kunt een afbeelding bijsnijden om een deel van de afbeelding te verwijderen. Dit is handig als je slechts een deel van de afbeelding wilt weergeven of als je de beeldverhouding van de afbeelding wilt wijzigen.

Je kunt een afbeelding bijsnijden op zowel desktop- als mobiele apparaten. Als je een bijgesneden afbeelding op een mobiel apparaat opslaat, wordt een nieuwe kopie van de afbeelding gemaakt.

Stappen:

Tekenen op een afbeelding

Misschien wil je op een afbeelding tekenen om een lijn toe te voegen, een deel van de afbeelding te markeren of een ontwerp toe te voegen.

Stappen:

 1. Ga vanaf je Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Klik op een product waarvan je de afbeelding wil wijzigen.

 3. Klik in de sectie Media op Bewerken van de afbeelding die je wil wijzigen om de afbeeldingseditor te openen.

 4. Klik op Tekenen.

 5. Selecteer een kleur en een penseelgrootte.

 6. Klik en sleep op de afbeelding om te tekenen.

 7. Klik op Toepassen om de tekening toe te voegen.

 8. Wanneer je klaar bent met bewerkingen in de afbeeldingseditor, klik op Opslaan.

Je kunt de gum of wisser gebruiken om een tekening deels of helemaal te verwijderen. Er wordt dan niets van de originele afbeelding verwijderd.

Formaat van een afbeelding wijzigen

Je kunt het formaat van een afbeelding wijzigen om de werkelijke grootte te wijzigen. Als je probeert de beeldverhouding aan te passen door het formaat van de afbeelding te wijzigen, wordt de afbeelding vervormd. Je kunt dit voorkomen door de afbeelding bij te snijden tot de beeldverhouding die je wilt gebruiken.

Stappen:

 1. Ga vanaf je Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Klik op een product waarvan je de afbeelding wil wijzigen.

 3. Klik in de sectie Media op Bewerken van de afbeelding die je wil wijzigen om de afbeeldingseditor te openen.

 4. Klik op Formaat wijzigen.

 5. Voer de nieuwe breedte voor de afbeelding in. Standaard is Beeldverhouding vergrendelen aangevinkt, waarmee de afbeeldingshoogte automatisch wordt bijgewerkt om de beeldverhouding van de afbeelding te behouden. Als je alleen de hoogte of breedte van een afbeelding wilt aanpassen, klik je op Beeldverhouding vergrendelen om de instelling uit te vinken. Als je het formaat van de afbeelding wijzigt en Beeldverhouding vergrendelen ingeschakeld laat, kan dit je afbeelding vervormen.

 6. Klik op Gereed om het formaat te wijzigen.

 7. Wanneer je klaar bent met bewerkingen in de afbeeldingseditor, klik op Opslaan.

De richting van een afbeelding wijzigen

Je kunt een afbeelding spiegelen of draaien om de weergaverichting te veranderen. Je kunt de afbeelding ook binnen het afbeeldingskader kantelen.

Stappen:

 1. Ga vanaf je Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Klik op een product waarvan je de afbeelding wil wijzigen.

 3. Klik in de sectie Media op Bewerken van de afbeelding die je wil wijzigen om de afbeeldingseditor te openen.

 4. Klik op Roteren.

 5. De richting van de afbeelding wijzigen:

  • Klik op Rechtsom draaien om de afbeelding te draaien.
  • Klik op de Verticaal draaien of Horizontaal draaien om de afbeelding om te draaien.
 6. Klik op Toepassen om de richting van de afbeelding te wijzigen.

 7. Wanneer je klaar bent met bewerkingen in de afbeeldingseditor, klik op Opslaan.

De achtergrond van een afbeelding verwijderen of vervangen

Je kunt Shopify Magic gebruiken om de achtergrond van een afbeelding te verwijderen of te vervangen in de afbeeldingseditor. Je kunt de achtergrond van een afbeelding in de afbeeldingseditor verwijderen of vervangen op zowel desktop- als mobiele apparaten.

Hier vind je meer informatie over het genereren van media door Shopify Magic.

Wijzigingen aan een afbeelding terugdraaien

Als je een afbeelding hebt gewijzigd met behulp van de afbeeldingseditor van Shopify, kun je ervoor kiezen om alle wijzigingen aan de oorspronkelijke afbeelding terug te draaien, zelfs nadat de wijzigingen zijn opgeslagen. Als je wijzigingen aan een aangepaste afbeelding terugdraait, kun je dit niet ongedaan maken. Voer teruggedraaide wijzigingen aan de afbeelding dus handmatig opnieuw uit als je deze opnieuw wil toepassen of behouden.

Stappen:

 1. Ga vanaf je Shopify-beheercentrum naar Producten.

 2. Klik op een product waarvan je de afbeelding wil wijzigen.

 3. Klik in de sectie Media op Bewerken van de afbeelding die je wil wijzigen om de afbeeldingseditor te openen.

 4. Pas de afbeelding aan.

 5. Klik op Terugzetten naar origineel.

 6. Klik in het dialoogvenster Afbeelding terugzetten naar origineel? op Terugzetten.

Er wordt een bericht Teruggezet naar origineel weergegeven dat aangeeft dat de wijziging is voltooid.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis