Zarządzanie rachunkami

Po dodaniu rachunków możesz zarządzać wszystkimi rachunkami bezpośrednio na koncie Shopify Bill Pay.

Statusy rachunku

Twoje rachunki mogą mieć następujące statusy:

Lista możliwych statusów rachunku oraz ich opis
Status Opis
Płatne Rachunek został zapłacony w całości i nie musisz już podejmować żadnych czynności.
Niezapłacone Rachunek nie został jeszcze zapłacony w całości.
Zaległe Rachunek nie został zapłacony w całości, a upłynął termin płatności rachunku.
Oczekiwanie na weryfikację Dla tego rachunku wybrano płatność za pomocą konta bankowego, ale konto nie jest jeszcze zweryfikowane.
Dostawca oczekujący Zgodnie z Twoją decyzją dostawca otrzymał możliwość wyboru metody płatności, ale nie wybrał jeszcze preferowanej metody.
Zaplanowane Masz zaplanowaną płatność dla tego rachunku, ale rachunek nadal jest niezapłacony.
W toku Płatność została pobrana z Twojego konta i jest obecnie przetwarzana.
Płatność nie powiodła się Próba opłacenia rachunku nie powiodła się. Przejrzyj pełną listę powodów i rozwiązań.

Sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie rachunków

Aby ułatwić porządkowanie i wyszukiwanie rachunków, możesz sortować, filtrować i wyszukiwać rachunki w aplikacji Shopify Bill Pay.

Sortowanie rachunków

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij przycisk sortowania.
 3. Wybierz kryteria sortowania i określ, czy chcesz sortować w kolejności rosnącej, czy malejącej.

Filtrowanie rachunków

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij przycisk wyszukiwania i filtrowania.
 3. Kliknij opcję Dodaj filtr, a następnie wybierz kryteria, według których chcesz filtrować.
 4. Wybierz konkretną wartość do filtrowania.

Wyszukaj rachunek

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij przycisk wyszukiwania i filtrowania.
 3. Wprowadź szukany termin, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.

Zmień termin płatności rachunku

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij rachunek.
 3. Kliknij opcję Edytuj płatność.
 4. W sekcji Szczegóły dostawy wybierz nową datę pobrania płatności.
 5. Kliknij opcję Aktualizuj płatność.

Usuń rachunek

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij rachunek.
 3. Kliknij opcję Usuń rachunek, a następnie Usuń.

Anuluj zaplanowaną płatność

Zaplanowaną płatność można anulować tylko do momentu jej przetworzenia. Po rozpoczęciu przetwarzania płatności nie ma gwarancji, że będzie można ją anulować. Jeśli chcesz spróbować i poprosić o przerwanie płatności i zwrot kosztów, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji: Finanse > Bill Pay.
 2. Kliknij rachunek, który chcesz usunąć.
 3. Dla ostatniej aktywności płatności kliknij Anuluj płatność, a następnie Anuluj płatność.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo