Zarządzanie językami

Dodaj nowe języki do sklepu online

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że Twój sklep spełnia wymagania dotyczące sprzedaży w wielu językach.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Języki.

 2. W sekcji Przetłumaczone języki kliknij opcję Dodaj języki.

 3. Wybierz język z menu rozwijanego, a następnie kliknij opcję Dodaj.

 4. Wykonaj poniższe kroki , aby zaimportować przetłumaczoną zawartość do Shopify.

 5. Możesz również kliknąć opcję Odwiedź Shopify App Store i wykonać zalecane kroki w celu instalacji aplikacji tłumaczeniowej w swoim sklepie.

 6. Wykonaj te kroki w aplikacji, aby przetłumaczyć zawartość swojego sklepu online i opublikować nowe języki.

 7. Kliknij Podgląd, aby wyświetlić różne języki w sklepie online. Możesz wyświetlić podgląd zarówno opublikowanych, jak i nieopublikowanych języków.

Opublikuj język w sklepie online

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Języki.

 2. W opcji Przetłumaczone języki kliknij Publikuj obok języka, który chcesz udostępnić klientom w swoim sklepie.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Zarządzaj językami używanymi na rynkach

Domyślnie każdy nowy rynek, który tworzysz, używa domyślnego języka Twojego sklepu.

Musisz przypisać nowo opublikowane języki do rynku, aby stały się widoczne dla odwiedzających Twój sklep online. Nie można dodać nieopublikowanego języka do rynku.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Rynki.

 2. Kliknij opcję Zarządzaj obok rynku, który chcesz zaktualizować.

 3. Kliknij Domeny i języki.

 4. W sekcji Języki zaznacz pole wyboru dla każdego języka, który chcesz włączyć.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Cofnij publikację języka w sklepie online

Możesz także cofnąć publikację języka. Będzie on wówczas ukryty przed klientami. Wszelkie linki do sklepu w tym języku spowodują wyświetlenie błędu 404 „Nie znaleziono strony”, więc utwórz przekierowania dla każdego z nieopublikowanych języków.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Języki.

 2. W opcji Przetłumaczone języki kliknij Cofnij publikację obok języka, który ma być niedostępny.

 3. Kliknij opcję Zapisz.

Cofnięcie publikowania języka powoduje również usunięcie języka z wszystkich rynków, do których został dodany.

Usuń język ze sklepu online

Jeśli masz pewność, że nie potrzebujesz tłumaczeń w danym języku, możesz go usunąć. Usunięcie języka powoduje również trwałe usunięcie wszystkich tłumaczeń w tym języku. Jeśli w przyszłości język zostanie ponownie włączony, tłumaczenia będą musiały zostać ponownie dodane.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Języki.

 2. W sekcji Przetłumaczone języki kliknij ikonę usuwania obok nieopublikowanego języka, który chcesz usunąć ze swojego sklepu.

 3. Kliknij Usuń.

Usunięcie języka powoduje również usunięcie języka z wszystkich rynków, do których został dodany.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo