Realizacja w Kanadzie

Jeśli chcesz realizować zamówienia w Kanadzie za pomocą Sieci realizacji Shopify (SFN), musisz wykonać następujące działania przygotowawcze:

  • Zasięgnij porady w kanadyjskich organach podatkowych lub u doradcy podatkowego, aby upewnić się co do prawidłowości stawek podatku naliczanych klientom oraz składanych deklaracji podatkowych i odprowadzanych podatków.
  • Przygotuj się do importu towarów handlowych do Kanady.
  • W razie potrzeby ustanów pełnomocnictwo. Shopify nie udziela porad prawnych ani podatkowych. Oznacza to, że Shopify nie może być Twoim pełnomocnikiem ani odbiorcą w przypadku importu produktów do naszego magazynu kanadyjskiego. Rozważ współpracę z agentem celnym lub spedytorem w zakresie pełnomocnictwa.
  • Utwórz kanadyjską witrynę sklepu.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo