Överväganden vid konfigurering av internationella domäner

Granska följande krav och överväganden innan du ställer in internationella domäner:

  • Du måste använda anpassade domäner. Du kan använda både Shopify-hanterade domäner och tredjepartsdomäner, men du kan inte använda din standarddomän myshopify.com.
  • Du kan skapa en URL för varje enskild marknad, såsom johns-apparel.de för en marknad i Tyskland eller johns-apparel.com/en-eu för en europeisk marknad.
  • För att visa din butik på flera språk måste du översätta innehållet i din webbshop genom att använda Translate and Adapt-appen eller genom att använda en kompatibel tredjepartsapp.
  • Om du redan använder flera språk med din webbshop med URL-format johns-apparel.com/fr fortsätter dina nuvarande webbadresser att fungera. Undermappar med endast språk såsom /fr eller /en kan endast finnas på din primära marknad. På dina sekundära marknader måste undermappar kombinera språkkoden med en landskod för att visa anpassat innehåll på lokala språk och valutor. Till exempel /fr-ca eller /en-eu. Läs mer om hur du använder flera språk med Internationell.
  • Om du använder internationella domäner eller underkataloger för en marknad och sedan tar bort innehåll från den marknaden, ska du se till att du använder URL-omdirigeringar så att kunder inte skickas till en obefintlig sida.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis