Fraktzoner och marknader

De länder och regioner som du lägger till i dina fraktzoner i dina inställningar för Frakt och leverans blir automatiskt tillgängliga i dina inställningar för Marknad.

Dina marknadsinställningar har högre prioritet än dina inställningar för fraktzoner. Antag till exempel att du har ett land i en fraktzon som har tillgängliga fraktkostnader, men landet finns också på en inaktiv marknad i dina inställningar för Marknad. Även om det finns tillgängliga fraktkostnader kan kunder från det landet inte lägga en order eftersom landet finns på en inaktiv marknad.

Lägga till nya länder och regioner i fraktzoner

Alla nya länder eller regioner som du lägger till i en fraktzon läggs automatiskt till i dina inställningar för Marknad, med följande överväganden:

  • Om din Internationella marknad är aktiv läggs det nya landet eller regionen till den marknaden och marknaden förblir aktiv.
  • Om din Internationella marknad är inaktiv läggs det nya landet eller regionen till på den marknaden och marknaden förblir inaktiv.
  • Om det inte finns någon Internationell marknad skapas en åt dig och det nya landet eller regionen läggs till den nya marknaden och marknaden är inställd som inaktiv.

Antag till exempel att din internationella marknad är inaktiv och att du lägger till Belgien i en fraktzon i dina inställningar för Frakt och leverans. Belgien läggs till på din internationella marknad och marknaden förblir inaktiv. Du kan sedan flytta Belgien till en ny marknad i dina inställningar för Marknad.

Radera nya länder och regioner från fraktzoner

När du raderar ett land eller en region från en fraktzon inaktiveras inte den marknad som landet eller regionen finns på automatiskt. Om landet eller regionen inte har några möjliga leveransmetoder visas ett fel på marknaden, som visar vilka länder kunder inte kan gå till kassan från. Om landet eller regionen inte har några fraktkostnader, men har ett alternativ för lokal upphämtning, visas ett fel på marknaden som visar vilka länder som inte har några fraktkostnader.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis