Migrera från Plus-grosshandelskanalen till B2B på Shopify

B2B på Shopify är en serie med funktioner från första part som är integrerade i din Shopify-administratör och gör det möjligt för dig att idka försäljning från företag till företag (B2B) direkt via din webbshop.

Med B2B på Shopify kan du komma åt anpassningsbara funktioner på Shopify-plattformen, såsom teman, API:er, marknader och funktioner, för att stödja din grossistverksamhet. Du kan välja att driva antingen en del av en butik som accepterar både B2B och direkt till kundordrar, eller en dedikerad butik som endast är B2B.

Om du vill veta mer om att migrera till B2B på Shopify och hur det kan jämföras med Plus-grossistkanalen, se grossistkanalen för B2B på Shopifys checklista för migrering och vanliga frågor.

B2B på Shopify utvecklas ständigt, och vi lägger till nya funktioner löpande. Om du använder funktioner på Plus-grosshandelskanalen som för närvarande inte stöds i B2B på Shopify, kan du välja att vänta med att migrera tills de är tillgängliga, eller kontakta Shopify-supporten för mer information. Mer information om B2B på Shopify och dess kommande funktioner.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis