รายงานความเร็วร้านค้าออนไลน์

การปรับความเร็วของร้านค้าออนไลน์ของคุณให้เหมาะสมจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การช้อปปิ้งให้แก่ลูกค้าของคุณได้ รวมถึงทำให้ผู้คนค้นพบร้านค้าของคุณได้มากขึ้น และเพิ่มยอดคอนเวอร์ชันได้อีกด้วย คุณสามารถดูว่าร้านค้าของคุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากน้อยเท่าไร เมื่อเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและร้านค้าใน Shopify ร้านอื่นๆ ที่คล้ายกับของคุณ ด้วยการดูรายงาน ความเร็วของร้านค้าออนไลน์ ของคุณ

มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อความเร็วร้านค้าออนไลน์ของคุณ รวมถึงปัจจัยต่อไปนี้:

 • แอป
 • ไลบรารีและบริการจากภายนอก
 • ไลบรารีการวิเคราะห์
 • รหัสธีม
 • จำนวนและขนาดของรูปภาพและวิดีโอ

การปรับปรุงร้านค้าออนไลน์ของคุณสามารถเพิ่มคะแนนและการจัดอันดับของคุณได้ แต่การปรับปรุงของร้านค้าที่คล้ายกับของคุณอาจทำให้อันดับของคุณในการเปรียบเทียบลดลงได้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับร้านค้าของคุณก็ตาม ตัวอย่างเช่น หากร้านค้าที่คล้ายกับของคุณบางร้านปรับปรุงรูปภาพของตนเองและลบแอปที่ไม่ได้ใช้งานออก จำนวนร้านค้าที่รวดเร็วกว่าที่คุณก็อาจเพิ่มขึ้น ทำให้อันดับการเปรียบเทียบของคุณลดลง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ความเร็วร้านค้าออนไลน์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญ

หมายเหตุ: Shopify จะทำการปรับปรุงรหัสและโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงเหล่านี้บางส่วนอาจมีผลต่อคะแนนความเร็วของคุณ

การดูคะแนนและรายงานความเร็วร้านค้าออนไลน์ของคุณ

หากต้องการดูคะแนนความเร็วของร้านค้าและเปิดรายงานความเร็ว คุณต้องมี สิทธิ์อนุญาตของพนักงาน ใน การรายงาน

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคะแนนความเร็วของคุณและวิธีคำนวณ ให้ไปที่คะแนนความเร็วของคุณ

ขั้นตอน:

 1. คลิกรายงาน "ความเร็วร้านค้าออนไลน์"

คะแนนความเร็วของคุณ

คะแนนความเร็วของคุณจะวัดความเร็วในการทำงานของร้านค้าออนไลน์ของคุณ ในสภาพการทดสอบของ Shopify โดยอิงตามเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพของ Google Lighthouse

คะแนนความเร็วของคุณจะคำนวณใหม่ทุกวัน คะแนนของคุณอาจไม่เปลี่ยนแปลงทันทีหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงในร้านค้าออนไลน์ของคุณ เนื่องจากวิธีการคำนวณคะแนน หากร้านค้าของคุณเป็นร้านค้าใหม่หรือมีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณอาจไม่มีคะแนน

วิธีคำนวณคะแนนของคุณ

คะแนนของคุณขึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของคะแนนประสิทธิภาพของ Lighthouse สำหรับหน้าแรก หน้าสินค้า และหน้าคอลเลกชันของร้านค้าที่มียอดเข้าชมมากที่สุดในช่วง 7 วันที่ผ่านมา น้ำหนักคะแนนจะอิงจากหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงยอดเข้าชมหน้าร้านค้าแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้อง ของร้านค้าทั้งหมดใน Shopify

คะแนนความเร็วร้านค้าออนไลน์เป็นคะแนนเฉลี่ยจากคะแนนประสิทธิภาพของ Lighthouse ในช่วงหลายวัน เนื่องจากคะแนนประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างการทดสอบ และคะแนนเฉลี่ยในช่วงหลายวันจะแสดงถึงประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันของร้านค้าของคุณ หากร้านค้าของคุณเป็นร้านค้าใหม่ หรือคุณเพิ่งลบหน้าป้อนรหัสผ่านไป ความแม่นยำของคะแนนของคุณอาจน้อยลง หากต้องการดูคะแนนของหน้าร้านค้าแต่ละประเภท ให้คลิก "ดูวิธีการคะแนนของคุณ"

รายงาน Lighthouse จะคำนวนหน้าเหล่านี้ในเวอร์ชันมือถือ เนื่องจาก 60% ของยอดขายที่เกิดขึ้นกับร้านค้า Shopify มาจากอุปกรณ์มือถือ

หากคุณไม่มีหน้าคอลเลกชัน หน้าสินค้า หรือหน้าแรก หรือหน้าประเภทนี้ไม่มียอดเข้าชมเลย คะแนนของหน้าจะแสดงเป็นไม่มีข้อมูล คะแนนความเร็วร้านค้าออนไลน์ของคุณจะคำนวณโดยใช้หน้าและน้ำหนักที่มีอยู่เท่านั้น คะแนนของคุณจะไม่ถูกลด

หากต้องการคำนวณรายงาน Lighthouse ในหน้าคอลเลกชัน หน้าสินค้า หรือหน้าแรกบางหน้าที่เคยใช้คำนวณคะแนน ให้คลิกดูวิธีคำนวณคะแนนของคุณ แล้วคลิกที่ดูข้อมูลเชิงลึก การคำนวณรายงาน Lighthouse ช่วยให้คุณดูเกณฑ์ชี้วัดที่ละเอียดสำหรับหน้านี้ได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดเหล่านี้ ให้ดูที่เอกสารการคำนวณคะแนนประสิทธิภาพของ Google Lighthouse

คะแนนความเร็วของคุณหมายความว่าอย่างไร

คะแนนความเร็วของคุณช่วยให้คุณเข้าใจความเร็วร้านค้าของคุณ และความเร็วที่ได้รับสำหรับลูกค้าของคุณได้

คะแนนที่สูงหมายความว่า ร้านค้าออนไลน์นั้นที่มีการเข้าถึงที่รวดเร็วสำหรับลูกค้าหลากหลายประเภท แม้แต่ลูกค้าที่มีโทรศัพท์ที่ช้าและการเชื่อมต่อมือถือที่ไม่ดีก็ยังมีประสบการณ์การซื้อในแง่บวก

คะแนนที่ต่ำหมายความว่า ร้านค้าออนไลน์นั้นอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับลูกค้าทุกประเภท ที่ต้องการซื้อสินค้าจากร้านค้าของคุณ

การได้คะแนน Google Lighthouse ที่สูงนั้นเป็นเรื่องยาก และยิ่งคุณมีคะแนนสูงเท่าไรก็ยิ่งพัฒนายากขึ้นเท่านั้น Lighthouse จะเปรียบเทียบร้านค้าออนไลน์ของคุณกับเว็บไซต์ทุกประเภท ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้มีฟังก์ชันการทำงานที่เหมือนกับร้านค้าออนไลน์ หากต้องการดูว่าผลการดำเนินงานร้านค้าของคุณเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับร้านค้า Shopify อื่นๆ ให้ดูการจัดอันดับความเร็วของคุณ โดยคุณสามารถใช้คะแนนความเร็วเป็นเกณฑ์ในการปรับปรุงร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าได้

หากคุณต้องการปรับปรุงคะแนนความเร็วหรืออันดับของคุณ โปรดดูที่การปรับปรุงความเร็วร้านค้าออนไลน์ของคุณ สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้น

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพการทำงานมักจะลดลงเมื่อคุณเพิ่มฟีเจอร์ ที่เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณ เช่น แอปหรือรูปภาพ

การจัดอันดับของคุณ

การจัดอันดับของคุณจะแสดงว่าความเร็วของร้านค้าออนไลน์ของคุณเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับร้านค้า Shopify ที่คล้ายกับของคุณ โดยร้านค้าออนไลน์ของคุณอาจมีการจัดอันดับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • ทำงานช้ากว่าร้านค้าที่คล้ายกัน
 • ความเร็วเท่ากับร้านค้าที่คล้ายกัน
 • รวดเร็วกว่าร้านค้าที่คล้ายกัน

การจัดอันดับของคุณจะคำนวณใหม่เช่นเดียวกับคะแนนความเร็ว หากร้านค้าของคุณเป็นร้านค้าใหม่หรือได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณอาจไม่มีการจัดอันดับ

การจัดอันดับของคุณหมายความว่าอย่างไร

หากร้านค้าของคุณรวดเร็วกว่าร้านค้าที่คล้ายกัน ลูกค้าจะมีประสบการณ์การซื้อที่เป็นบวกมากกว่า เนื่องด้วยความเร็วร้านค้าของคุณ

หากร้านค้าของคุณมีความเร็วเท่ากันกับร้านค้าที่คล้ายกัน แสดงว่ามีประสบการณ์การซื้อที่คล้ายคลึงกันกับร้านค้าอื่นๆ ที่คล้ายกับของคุณ และไม่รวดเร็วหรือช้ากว่าเป็นพิเศษ

หากร้านค้าของคุณช้ากว่าร้านค้าที่คล้ายกัน แสดงว่าร้านค้าของคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือใช้งานลำบากสำหรับลูกค้าเป้าหมาย คุณควรพิจารณาการปรับปรุงความเร็วร้านค้าของคุณ

หากร้านค้าที่คล้ายกันปรับปรุงความเร็วร้านค้าของตน อันดับของคุณอาจลดลง แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับร้านค้าของคุณก็ตาม

ร้านค้าที่คล้ายกันคืออะไร

โดยทั่วไปแล้ว ร้านค้าที่คล้ายกันอาจมีคุณสมบัติบางประการไปนี้ หรืออาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในรายการด้วย

 • จำนวนยอดขายถึงปัจจุบัน
 • ยอดขายรวม
 • จำนวนสินค้าและตัวเลือกสินค้า
 • ประเภทของสินค้า
 • ยอดเข้าชมร้านค้า
 • แอปที่ติดตั้งแล้ว
 • ธีมที่ใช้

คะแนนความเร็วในช่วงเวลาหนึ่ง

ส่วน คะแนนความเร็วในช่วงเวลาที่กำหนด จะแสดงว่าคะแนนความเร็วของคุณมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่ที่เลือกอย่างไร ส่วนนี้จะประกอบด้วยกราฟที่ติดตามคะแนนของคุณในช่วงเวลาและตารางที่แสดงรายการคะแนนในอดีตและการกิจกรรมการติดตั้งแอปหรือการถอนการติดตั้ง

กราฟประกอบด้วยเครื่องหมายเหตุการณ์ซึ่งแสดงถึงการติดตั้งหรือถอนการติดตั้งแอป เหตุการณ์เหล่านี้อาจหรืออาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนความเร็วของคุณ คุณสามารถดูรายการแอปที่ถูกติดตั้งหรือถอนการติดตั้งได้โดยคลิกที่เครื่องหมายกิจกรรม

เมื่อใช้ส่วนนี้คุณสามารถระบุกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแอปที่มีผลกระทบเชิงบวกหรือลบต่อคะแนนของคุณและทำการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่นหากคะแนนของคุณลดลงหลังจากการติดตั้งแอปคุณควรพิจารณาการ ประเมินผลแอปเพื่อ ตัดสินใจว่าฟีเจอร์ที่แอปนำมาใช้งานมีผลกระทบต่อความเร็วในการใช้งานของร้านค้าของคุณมากเกินไปหรือไม่

เมื่อโหลดรายงานความเร็วของร้านค้าออนไลน์ แผนภูมิจะแสดงคะแนนใน 7 วันที่ผ่านมา คุณสามารถเปลี่ยนช่วงวันที่ได้โดยใช้ตัวเลือกช่วงวันที่ คะแนนจะถูกคำนวณอีกครั้งในเวลา่ 9:00 น. UTC หากคุณไม่พบคะแนนล่าสุดในรายงานของคุณ คุณควรตรวจสอบอีกครั้งในภายหลังของวันนั้น

คุณอาจไม่ได้รับคะแนนความเร็วสำหรับทุกวัน คะแนนความเร็วที่ขาดหายไปจะปรากฏเป็นช่องว่างในแผนภูมิคะแนนความเร็วและเป็นคะแนนที่ว่างเปล่า () ในตาราง ดูข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัย ที่ทำให้ไม่สามารถเผยแพร่รายงานความเร็วได้

สภาพการทดสอบของ Shopify

คะแนนในรายงานความเร็วร้านค้าออนไลน์ของคุณอาจแตกต่างจากคะแนนที่คุณคำนวณโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของ PageSpeed หรือ Chrome DevTools เนื่องจากสภาพการคำนวนของ Lighthouse มีผลต่อผลการรายงาน และเนื่องจากคะแนนในทุกแพลตฟอร์มเป็นการวัดความเร็วของร้านค้าของคุณในขณะนั้นเท่านั้น

รายงาน Lighthouse คำนวนในสภาพการทดสอบของ Shopify ซึ่งจะไม่ผันผวนตามปัจจัยทั่วไป เช่น ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พลังการประมวลผลของอุปกรณ์ ส่วนขยายเบราว์เซอร์ หรือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เนื่องจากรายงานประสิทธิภาพทั้งหมดของ Lighthouse จะคำนวนโดยใช้สภาพของ Shopify เดียวกัน ซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบคะแนนของคุณกับร้านค้าออนไลน์อื่นๆ ในแพลตฟอร์ม Shopify ได้อย่างแม่นยำ

ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้คะแนนของคุณเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน

คำถามที่พบบ่อย

เหตุใดฉันจึงไม่มีคะแนนหรือการจัดอันดับ

ด้านล่างนี้คือสาเหตุบางประการที่คุณอาจไม่มีคะแนนหรือการจัดอันดับ:

ร้านค้าของคุณได้รับการปกป้องด้วยรหัสผ่าน

หากร้านค้าออนไลน์ของคุณได้รับการป้องกันด้วยรหัสผ่าน Lighthouse จะไม่สามารถเข้าถึงร้านค้าดังกล่าวเพื่อดำเนินการรายงานได้ คุณจำเป็นต้องลบหน้าป้อนรหัสผ่านก่อน Lighthouse จึงจะรวบรวมข้อมูลที่ใช้คำนวนคะแนนและการจัดอันดับของคุณได้

หากคุณต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเร็วร้านค้าของคุณ และไม่ต้องการลบหน้าป้อนรหัสผ่าน คุณสามารถดำเนินการรายงาน Lighthouse ด้วยตนเอง โดยใช้ Chrome DevTools

หมายเหตุ: คะแนนในรายงานความเร็วร้านค้าออนไลน์ของคุณอาจแตกต่างจากคะแนนที่คุณคำนวณโดยใช้ Chrome DevTools เนื่องจากสภาพการคำนวนของ Lighthouse มีผลต่อผลการรายงาน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการทดสอบของ Shopify

ร้านค้าของคุณเป็นร้านค้าใหม่ หรือคุณเพิ่งลบรหัสผ่านออก

คุณอาจยังไม่มียอดเข้าชมหน้า หรืออาจยังไม่มีการคำนวนคะแนนร้านค้าหรือการจัดอันดับของคุณ

หากต้องการให้ Lighthouse สามารถประเมินหน้าของคุณได้ คุณสามารถเยี่ยมชมหน้าร้านค้าของคุณเพื่อให้มียอดเข้าชม เมื่อ Shopify พยายามคำนวณคะแนนร้านค้าของคุณในครั้งถัดไป ก็จะสามารถใช้หน้าที่คุณเข้าชมในรายงานได้ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสองสามวัน หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วร้านค้าของคุณทันที คุณสามารถคำนวนรายงาน Lighthouse ได้บนข้อมูลเชิงลึกของ Google PageSpeed

ร้านค้าของคุณไม่มียอดเข้าชมร้านค้าในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

คุณอาจไม่มียอดเข้าชมหน้าแรก หน้าคอลเลกชัน หรือหน้าสินค้าใดๆ ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

หากต้องการให้ Lighthouse สามารถประเมินหน้าของคุณได้ คุณสามารถเยี่ยมชมหน้าร้านค้าของคุณเพื่อให้มียอดเข้าชม เมื่อ Shopify พยายามคำนวณคะแนนร้านค้าของคุณในครั้งถัดไป ก็จะสามารถใช้หน้าที่คุณเข้าชมในรายงานได้ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสองสามวัน หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วร้านค้าของคุณทันที คุณสามารถคำนวนรายงาน Lighthouse ได้บนข้อมูลเชิงลึกของ Google PageSpeed

เหตุใดหนึ่งในคะแนนของฉันจึงเปลี่ยนไป

คะแนนของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับร้านค้าออนไลน์ของคุณก็ตาม คะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้:

 • คะแนนที่เกี่ยวข้องของร้านค้าอื่น หากร้านค้าอื่นทำการปรับปรุงคะแนนของตน คะแนนของคุณอาจมีการจัดอันดับการเปรียบเทียบที่ลดลง
 • ปัจจัยการแปรปรวนอื่นๆ

คะแนนของคุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงกับร้านค้าออนไลน์ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจนำเข้าสินค้าใหม่ๆ หลายรายการ สร้างคอลเลกชันใหม่หลายรายการ เปลี่ยนธีมของคุณ หรือแนะนำแอปใหม่ ดูข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความเร็วในการใช้งานร้านค้าออนไลน์ของคุณ

คะแนนของคุณอาจไม่เปลี่ยนแปลงภายในสองสามวันหลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงกับร้านค้าออนไลน์ของคุณ

ฉันจะปรับปรุงคะแนนหรือการจัดอันดับของฉันได้อย่างไร

หากต้องการเรียนรู้วิธีการปรับปรุงคะแนนหรือการให้คะแนนความเร็ว คุณจำเป็นต้องปรับปรุงความเร็วร้านค้าของคุณ ดูที่การปรับปรุงความเร็วร้านค้าของคุณ เพื่อรับคำแนะนำ

เพราะเหตุใดคะแนนเหล่านี้จึงใช้ Google Lighthouse

Google ได้ทำการวิจัยและสร้างเครื่องมือที่มีประโยชน์เพื่อวัดประสิทธิภาพบนเว็บไซต์ ผู้ขายหลายรายได้ใช้เครื่องมือของตนเพื่อวัดความเร็วร้านค้าออนไลน์ของตน

นอกจากนี้ มาตรฐานประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของ Google จะส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับการค้นหาของคุณ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการค้นพบร้านค้าออนไลน์ของคุณด้วย

รายงานความเร็วร้านค้าออนไลน์สร้างขึ้นจากการวิจัยและการใช้เครื่องมือของ Google ด้วยจุดประสงค์เกี่ยวกับร้านค้าและเทคโนโลยีของ Shopify โดยนำคะแนนของ Google Lighthouse มาใช้เพื่อช่วยคุณปรับปรุงความเร็วร้านค้าออนไลน์ของคุณ รวมถึงพัฒนาประสบการณ์การซื้อของลูกค้าด้วย

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี