Wix'ten geçiş

Bu kılavuzda, mağazanızı Wix'ten Shopify'a taşıma işlemi ana hatlarıyla açıklanmaktadır. Bunu bir başlangıç noktası olarak veya önemli ayarlama işlemlerini unutmadığınızdan emin olmak için bir referans olarak kullanabilirsiniz.

1. Adım: Wix mağazanızdaki içerik ve verileri Shopify mağazanıza nasıl taşıyacağınıza karar verin

Shopify'da mağazanızı oluşturduktan sonra mevcut mağazanızı gözden geçirin ve Shopify'a taşımak istediğiniz veri ve içeriklere karar verin. Wix'ten aşağıdaki verileri taşımayı tercih edebilirsiniz:

 • ürün
 • müşteri
 • Geçmiş siparişler (zaten gönderilmiş olan siparişler)
 • değerlendirmeler

Her bir içerik türünü nasıl aktarmak istediğinize de karar vermeniz gerekir. Aşağıdaki seçenekleri inceleyin:

Geçiş yöntemleri ve açıklamaları
Geçiş yöntemi Açıklama
Verileri manuel olarak kopyalayıp yapıştırma İçerikleri mevcut Wix mağazanızdan kopyalayıp yeni Shopify mağazanıza yapıştırın.
CSV içe aktarma Verilerinizi CSV dosyaları halinde dışa aktarın, ardından bunları yeni Shopify mağazanızda içe aktarın (bazı veriler bu şekilde taşınamaz).
Üçüncü taraf geçiş uygulamaları Shopify App Store'daki üçüncü taraf geçiş uygulamalarından birini kullanın.
Geçiş uzmanı Geçiş işleminizi yönetmek ve tamamlamak için bir Shopify İş Ortağı ile çalışın

Bu kılavuzun geri kalanında, kullanılabildiği durumlarda CSV dosyalarını kullanmanız önerilmekte, ancak CSV kullanımı verimli olmayacaksa kullanabileceğiniz diğer seçeneklere de değinilmektedir.

2. Adım: Ürün verilerinizi Wix'ten dışa aktarma

Ürün verilerinizi Wix'ten dışa aktarabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Wix hesabınızda Catalog > Store products > Products (Katalog > Mağaza ürünleri > Ürünler) seçeneğini tıklayın.
 2. İsteğe bağlı: Dışa aktarmak istediğiniz verileri arama filtrelerini kullanarak filtreleyebilir veya arama kutusunu kullanarak ürünleri arayabilirsiniz. Yalnızca aramadaki ürünler dışa aktarılır.
 3. More actions > Export (Diğer işlemler > Dışa aktar) seçeneğini tıklayın.
 4. İletişim kutusunda All (Tümü), Filtered (Filtrelenmiş) veya Seçilen seçeneklerini ve ardından Export (Dışa aktar) seçeneğini tıklayın.
 5. Dosyayı WixProductDownload.csv olarak adlandırıp bilgisayarınıza kaydedin.

3. Adım: Wix'ten dışa aktardığınız ürün verilerini düzenleme

CSV dosyasını Shopify'a aktarmadan önce düzenlemeniz gerekir.

Ürün CSV şablonunu indirip görüntüleyebilir ve WixProductDownload.csv dosyanızı aynı biçime sahip olacak şekilde düzenleyebilirsiniz. CSV dosyanızın başka bir sekmesi üzerinde çalışmayı tercih edebilirsiniz. Diğer sekmede sütun başlıklarını kopyalayabilir ve Wix'ten içe aktarılan verileri kopyalayıp Shopify ürün CSV şablonuna yapıştırabilirsiniz. CSV dosyanızı içe aktarmadan önce, yalnızca mağazanızdaki Shopify ürün CSV şablonunda bulunan verileri içerdiğinden emin olun.

Örnek dosyayı kullanıyorsanız aşağıdaki ayrıntıları incelediğinizden emin olun:

 • Örnek dosyada, örnek bir ürün ve birkaç varyasyon bulunur. İçe aktardığınız dosyada muhtemelen daha fazla ürün ve varyasyon bulunur. Kendi içe aktarma dosyanızı oluşturmak için örnek dosyayı kullanıyorsanız tüm örnek ürünleri kaldırdığınızdan emin olun.
 • Örnek dosya yalnızca tek bir konumu olan mağazalar için kullanılan Variant Inventory Qty sütununu içerir. Birden fazla konum kullanıyor ve envanter adetlerini içe veya dışa aktarmak istiyorsanız envanter CSV dosyasını kullanın.
 • Örnek dosya, Price / International ve Compare At Price / International sütunlarını içerir ancak uluslararası satışlarda bu ürünler için benzersiz fiyatlandırma gereklilikleri olmadığından, her ikisi de boş bırakılır. Shopify Markets CSV sütunları hakkında daha fazla bilgi edinin

CSV dosyalarınızın biçimlendirilmiş sürümünü düzenlemek için Google E-Tablolar'ı kullanabilirsiniz. Dosyayı Microsoft Excel veya Numbers gibi diğer popüler hesap tablosu uygulamalarını kullanarak da düzenleyebilirsiniz.

Wix'in veri türünden Shopify'ın veri türüne eşlenen sütunlar için aşağıdaki tabloyu gözden geçirin. Tabloda belirtilmeyen diğer tüm sütunları, Wix'ten dışa aktardığınız dosyadan kaldırın. Shopify'ın ürün CSV dosyasında bulunan ancak Wix'ten dışa aktardığınız ürün dosyasından bulunmayan bazı sütunlar vardır. Bu sütunlar aşağıdaki tabloda yer almamaktadır ancak incelenmeleri gerekebilir. Ürün CSV dosyasındaki her sütunun neler gerektirdiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Wix için veri eşleme
Wix veri türü Shopify veri türü İşlem
handleID Tanıtıcı Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin. Tanıtıcının yalnızca harf, kısa çizgi ve rakam içerdiğinden, ancak boşluk, vurgu veya nokta dahil diğer karakterleri içermediğinden emin olmak için içeriği düzenleyin. Tanıtıcılar, her bir ürünün URL'sinde kullanılır.
ad Başlık Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin.
açıklama Gövde (HTML) Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin.
marka Satıcı Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin.
görünür Yayınlandı Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin.
productOptionName1 1. Seçenek Adı Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin.
productOptionDescription1 1. Seçenek Değeri Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin. Wix productOptionDescription1 alanınızda birden fazla seçenek varsa farklı seçenekler için yeni satırlar oluşturun. Satır başına yalnızca bir seçenek değeriniz olabilir.
productOptionName2 2. Seçenek Adı Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin.
productOptionDescription2 2. Seçenek Değeri Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin. Wix productOptionDescription2 alanınızda birden fazla seçenek varsa farklı seçenekler için yeni satırlar oluşturun. Satır başına yalnızca bir seçenek değeriniz olabilir. Satır başına yalnızca bir seçenek değeriniz olabilir.
productOptionName3 1. Seçenek Adı Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin.
productOptionDescription3 1. Seçenek Değeri Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin. Wix productOptionDescription3 alanınızda birden fazla seçenek varsa farklı seçenekler için yeni satırlar oluşturun. Satır başına yalnızca bir seçenek değeriniz olabilir. Satır başına yalnızca bir seçenek değeriniz olabilir.
sku Varyasyon SKU'su Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin.
ağırlık Varyasyon Gramajı Değerleri 1000 ile çarparak kilogramı grama dönüştürün. Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin.
envanter Variant Inventory Qty (Varyasyon Envanter Adedi) Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin.
fiyat Varyasyon Fiyatı Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin.
maliyet Ürün başına maliyet Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin.

4. Adım: Ürün verilerinizi Shopify'a aktarma

WixProductDownload.csv dosyanızı oluşturduktan ve gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Wix ürünlerinizi Shopify'a aktarabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Ürünler bölümüne gidin.
 2. İçe aktar'a tıklayın.
 3. Dosya ekle'ye tıklayın ve WixProductDownload.csv dosyasını seçin.
 4. Yeni ürünleri tüm satış kanallarında yayınlayın seçeneğinin işaretini kaldırın ve Yükleyin ve önizlemesini görün seçeneğine tıklayın.
 5. İçe aktarmayla ilgili ayrıntıları inceleyip Ürünleri içe aktar'a tıklayın. ​​CSV dosyanız yüklendikten sonra Shopify mağazanızı ayarlamak için kullandığınız e-posta hesabınıza Shopify'dan bir onay e-postası gönderilir. Sık karşılaşılan sorunların çözümlerinden bazılarını veya CSV dosyasıyla ürünleri içe aktarmayla ilgili diğer genel bilgileri gözden geçirin.

5. Adım: İçe aktardıktan sonra ürünlerinizi doğrulama ve organize etme

Ürünlerinizi Shopify'a aktardıktan sonra tüm bilgilerin doğru şekilde içe aktarılmış olduğunu doğrulayın. Fiyat, ağırlık ve envanter gibi bilgiler, doğru şekilde aktarılmazsa bu durum işletmenizi etkileyebilir.

Yaygın içe aktarma hatalarını gözden geçirme

Yaygın geçiş hataları
Sorun Çözünürlük
İçe aktarma işlemi başarılıydı ancak bir değişiklik oldu. İçe aktarılan ürün bilgilerinden herhangi biri değiştiyse içe aktarma özetinizin Ürün değerlendirmesi bölümünde bir mesaj görüntülenir. Gerekli değişiklikleri yapmak için Ürünleri görüntüle'yi seçin.
Ürünler başarıyla içe aktarıldı ancak yayınlanmadı. İçe aktardığınız ürünler gizli olarak işaretlenmişse siz satış kanallarınızda kullanılabilir hâle getirene kadar yayınlanmazlar.
İçe aktarılan ürünlerin ayrıntıları eksik. Ürün sayfasındaki ürün tanımını gözden geçirin ve eksik bilgileri doldurun.
Ürün varyasyonları içe aktarılamadı. Bir ürünün varyasyon seçeneği eksikse başarıyla içe aktarılmaz. Bunun yerine, ürünü Shopify mağazanıza manuel olarak ekleyebilirsiniz.
Bazı müşteriler veya siparişler içe aktarılamadı. Aynı e-posta adresine veya telefon numarasına sahip birden fazla müşteriyi içe aktarırsanız yalnızca yinelenen verileri içeren en son müşteri girişi içe aktarılır. Daha eski müşteri profillerini manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Ürünlerinizi inceleme ve organize etme

 1. Ürünlerin tanımları, görselleri, varyasyonları, fiyatları ve meta açıklamaları gibi ürün bilgilerini gözden geçirin.
 2. Ürünlerinizi kategorilere göre organize etmek için ürün koleksiyonları oluşturun. Bu, hem Shopify yöneticinizde hem de harici web sitenizde ürünlerinizi gruplamanıza yardımcı olur.
 3. İşletmenizin envanterini takip etmek için ürün envanteri ve aktarımları hakkında bilgi edinin. İşletmeniz için gerekli olup olmadığını belirlemek üzere mevcut envanter uygulamalarını gözden geçirin.

6. Adım: (İsteğe bağlı) Müşteri verilerinizi Wix'ten dışa aktarma

Müşteri verilerinizi Wix'ten dışa aktarabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Wix hesabınızda Customers & Leads > Contacts (Müşteriler ve Müşteri adayları > Kişiler) bölümüne gidin.
 2. İsteğe bağlı: Dışa aktarmak istediğiniz verileri arama filtrelerini kullanarak filtreleyebilir veya arama kutusunu kullanarak ürünleri arayabilirsiniz. Yalnızca aramadaki ürünler dışa aktarılır.
 3. ... > Export contacts (Kişiler dışa aktar) seçeneğine tıklayın.
 4. İletişim kutusunda aşağıdaki adımları tamamlayın:

  1. Selected contacts (Seçilen kişiler) veya By label (Etikete göre) seçeneğini seçin.
  2. Açılır menüden iletişim etiketini seçin.
  3. İndirme seçeneği olarak CSV dosyası türünü seçin.
  4. Dışa aktar'a tıklayın.
 5. Dosyayı WixCustomerDownload.csv olarak adlandırıp bilgisayarınıza kaydedin.

7. Adım: (İsteğe bağlı) Müşteri verilerinizi Wix'te düzenleme

Dışa aktardığınız WixCustomerDownload.csv dosyasını, CSV dosyasını düzenlemeden Shopify'a aktaramazsınız. Müşteri CSV şablonunu indirip gözden geçirin ve WixCustomerDownload.csv dosyasını CSV biçimiyle eşleşecek şekilde düzenleyin. CSV dosyanızın başka bir sekmesi üzerinde çalışmayı tercih edebilirsiniz. Diğer sekmede sütun başlıklarını kopyalayabilir ve Wix'ten içe aktarılan verileri kopyalayıp Shopify müşteri CSV şablonuna yapıştırabilirsiniz. CSV dosyanızı içe aktarmadan önce, yalnızca mağazanızdaki Shopify müşteri CSV şablonunda bulunan verileri içerdiğinden emin olun.

CSV dosyalarınızın biçimlendirilmiş bir sürümünü düzenlemek için Google E-Tablolar'ı kullanmanız önerilir. Bununla birlikte, Microsoft Excel veya Numbers gibi diğer birçok popüler hesap tablosu uygulaması da kullanılabilir.

Dışa aktardığınız dosyada, Shopify'ın veri türüyle eşlenen sütunları gözden geçirin. Shopify'ın müşteri CSV dosyasındaki bazı sütunlar, aktardığınız Wix müşteri verileriyle eşleşmiyor. Müşteri CSV dosyasındaki her sütunun neler gerektirdiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Wix için veri eşleme
Wix veri türü Shopify veri türü İşlem
Ad Ad Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin.
Soyadı Soyadı Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin.
E-posta E-posta Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin.
Adres Varsayılan Adres (Adres1) Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin.
Şehir Varsayılan Adres Şehir Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin.
Ülke Varsayılan Adres Ülke Kodu Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin. Bu sütunun, müşterinin varsayılan adresiyle ilişkili ülke ISO kodunu içermesi gerekir.
Telefon Telefon Sütun adını Shopify'daki veri türüne göre değiştirin.

8. Adım: (İsteğe bağlı) Müşteri verilerinizi Shopify'a aktarma

WixCustomerDownload.csv dosyanızı oluşturduktan ve gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Wix müşterilerinizi Shopify'a aktarabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizde Müşteriler'e gidin.
 2. İçe aktar'a tıklayın.
 3. Dosya ekle'ye tıklayın ve WixCustomerDownload.csv dosyasını seçin.
 4. Müşterileri içe aktar'a tıklayın.
 5. İçe aktarmayla ilgili ayrıntıları inceleyin ve Müşterileri içe aktar'a tıklayın.
 6. Müşteri içe aktarma özetini gözden geçirin ve Tüm müşterileri görüntüle'ye tıklayın.

9. Adım: (İsteğe bağlı) Değerlendirmelerinizi Shopify'a aktarma

Değerlendirmeleri Wix'ten Shopify'a aktaramaz veya taşıyamazsınız. Bununla birlikte, Shopify App Store'daki üçüncü taraf bir uygulamayı kullanarak değerlendirmelerinizi manuel olarak içe aktarabilirsiniz. Aşağıdaki uygulamalar, değerlendirmelerinizi içe aktarmanıza yardımcı olabilir:

10. Adım: (İsteğe bağlı) Sipariş geçmişinizi Wix'ten dışa aktarma

Sipariş geçmişinizi Wix'ten dışa aktarabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Wix hesabınızda Orders (Siparişler) bölümüne gidin.
 2. Dışa aktarmak istediğiniz siparişleri tek tek seçin veya listenin en üstündeki onay kutusunu seçin.
 3. Dışa aktar'a tıklayın.
 4. İletişim kutusunda aşağıdaki adımları tamamlayın:

  1. Items purchased (Satın alınan ürünler) veya Orders (Siparişler) seçeneğini seçerek siparişlerin nasıl görüntülenmesini istediğinizi seçin.
  2. Dışa aktarmak istediğiniz sütunları seçin.
  3. Dışa aktar'a tıklayın.
 5. Dosyayı WixOrdersDownload.csv olarak adlandırıp bilgisayarınıza kaydedin.

11. Adım: (İsteğe bağlı) Sipariş geçmişinizi Shopify'a aktarma

Sipariş geçmişinizi Wix'ten Shopify'a taşımak için Shopify App Store'daki üçüncü taraf geçiş uygulamalarını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki uygulamalar sipariş geçmişinizi içe aktarmanıza yardımcı olabilir:

12. Adım: Web sitenize harika bir görünüm kazandırma

Shopify'da hesap açtığınızda, başlamanıza yardımcı olmak için yöneticinizin Temalar sayfasında varsayılan olarak ayarlanmış bir tema bulunur. Web sitenizin istediğiniz gibi görünümesini sağlamak için temanızı özelleştirmeniz gerekir. Online mağazanız için farklı bir temayı özelleştirmek isterseniz Shopify yöneticisi üzerinden tema ekleyebilirsiniz.

Online mağazanıza tema eklemek için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Yöneticiden ücretsiz tema ekleme

Ücretsiz temalar Shopify tarafından geliştirilir. Ücretsiz temalara yönelik özelleştirmelerle ilgili yardım Shopify desteği kapsamındadır.

Adımlar:

Tema Mağazası'ndan tema ekleme

Ücretli temalar, üçüncü taraf tasarımcılar tarafından geliştirilir. Üçüncü taraf temalara yönelik özelleştirmelerle ilgili yardım tema tasarımcısı tarafından sağlanır.

Adımlar:

 1. Shopify Tema Mağazası'nı ziyaret edin ve bir tema seçin. Ücretsiz deneme süreniz devam ediyorsa ücret ödemekten kaçınmak için ücretsiz bir tema seçin.
 2. Ücretsiz bir tema seçtiyseniz Temayı ekle veya Bu temayı kullanmaya başla seçeneğine tıklayın. Ücretli bir tema seçtiyseniz temayı satın almak için Satın al seçeneğine tıklayın. Ücretli temalar için para iadesi yapılmaz. Gereksinimlerinize uygun olduğundan emin olmak için ücretli bir temayı deneyebilir, sonrasında satın alıp almayacağınıza karar verebilirsiniz.
 3. Ücretli temalarda ödemeyi onaylamak için Onayla'ya tıklayın. Tema, yöneticinizin Temalar sayfasına eklenir.

Mağazanızda ücretli bir temayı deneme

Ücretli bir temayı satın alma kararını vermeden önce deneyerek ürünleriniz, marka renkleriniz ve seçtiğiniz stille nasıl göründüğünün önizlemesini gözden geçirebilirsiniz. Bir temanın önizlemesini görüntülerken tema düzenleyicisini kullanarak özelleştirmeler yapabilirsiniz. Temayı satın aldığınızda, yaptığınız tüm değişiklikler kaydedilir. 19 adede kadar ücretli temanın önizlemesini görüntüleyebilirsiniz. Böylece, satın almadan önce farklı temaları karşılaştırabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify Tema Mağazası'nı ziyaret edin ve ücretli bir tema seçin.
 2. Try theme (Temayı dene) seçeneğine tıklayın. Online mağazanız için temanın bir önizlemesi yüklenir.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Temanın önizlemesini durdurmak için Close preview (Önizlemeyi kapat) seçeneğine tıklayın.
  • Temayı satın almak için Satın Al'a tıklayın.
  • Tema düzenleyicisini kullanarak tema ayarlarını değiştirmek için Temayı özelleştir seçeneğine tıklayın.

Satın almamayı tercih etseniz bile ücretli tema, yöneticinizin Temalar sayfasına eklenir. Denemekte olduğunuz ücretli temalarda bir Tema deneme sürümü etiketi bulunur.

13. Adım: Kargo bilgilerinizi ayarlama

Mağazanızı kullanıma açmadan önce kargo ücretlerini ve kargo yöntemlerini doğru şekilde ayarlamanız gerekir. Fazla ücret almadığınız için müşterilere para iadesi yapmak veya siparişlerden yeterli kargo ücreti almadığınız için müşterilere e-posta göndererek daha fazla ödeme yapmalarını rica etmek istemezsiniz.

Siparişlerin kargosu ve gönderimi hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Adımlar:

 1. Konumunuza bağlı olarak doğru kargo ücretleri almak için mağazanızın adresini gözden geçirin. Diğer konumlardan da kargo gönderiyorsanız bunları konum olarak ekleyin.
 2. Farklı bölgelere, eyaletlere ve ülkelere kargo gönderilebilmesini sağlamak için kargo bölgeleri oluşturun.
 3. Kargo şirketi tarafından hesaplanan kargo ücretlerini kullanıyorsanız kargo boyutlarınızı yapılandırın. Çoğu kargo şirketi, kargo ücretlerini hesaplamak için hacimsel ağırlığı (bir paketin yüksekliği, ağırlığı ve derinliği) kullanır.
 4. Oluşturduğunuz kargo bölgeleri için kargo ücretlerini ayarlayın.
 5. İşletmeniz açısından faydalı bir kargo stratejisi seçin. Karar vermeden önce gereksinimlerinizi hangisinin karşılayacağını görmek için bazı seçenekleri incelemenizde fayda olabilir.
 6. Siparişlerinizin gönderimini nasıl yapmak istediğinize karar verin. Siparişlerin gönderimini kendiniz yapabilir veya sizin için siparişi gönderecek bir gönderim hizmeti kullanabilirsiniz.

14. Adım: Vergilerinizi yapılandırma

Satış vergisi almak işletmenizi yönetmenin önemli bir parçasıdır. Konumunuza bağlı olarak ürünleriniz için farklı kurallar ve düzenlemeler uygulanır. Mağazanızın bu kurallara uyduğundan emin olmak için, Shopify'ın vergi ayarlama sürecini öğrenmeye biraz zaman ayırın.

Kargo varış noktalarınıza göre vergi tahsil etme

Kargonuzu ayarlarken, müşterinin bulunduğu il, eyalet veya bölgede geçerli vergi düzenlemelerine göre ürünlerinize kargo vergileri uygulayabilirsiniz. Bunlar Shopify tarafından otomatik olarak hesaplanır.

Benzersiz vergi kısıtlamalarının olduğu bir bölgeye veya belirli bir ürün koleksiyonuna bağlı olarak vergileri manuel olarak düzenlemeniz gerekiyorsa bunu, vergi geçersiz kılma işlemi ile yapabilirsiniz.

Vergilerinizi takip etme

Ürünleriniz için vergi ayarlarını yapılandırırken, yıl boyunca vergilerinizi nasıl takip edeceğinizi göz önünde bulundurmanız gerekir.

Vergilerinizi takip etmek için hangi sistemi kullanacağınızdan emin değilseniz Shopify App Store'daki muhasebe uygulamalarından bazılarını inceleyebilirsiniz.

15. Adım: Ödeme sağlayıcısı ayarlama

Müşterilerin size ödeme yapabilmelerini sağlamak için bir ödeme sağlayıcısı ayarlamanız gerekir. Ödeme sağlayıcısı, kredi kartı ödemelerini güvenli bir şekilde kabul etmenizi sağlar. Belirli ülkelerde kullanılabilen Shopify Payments'ın yanı sıra, desteklenen çeşitli üçüncü taraf ödeme sağlayıcılarını da kullanabilirsiniz.

Ödeme sağlayıcısı ayarlama

 1. Shopify'dan veya desteklenen bir üçüncü taraftan ödeme sağlayıcısı seçin.
 2. Shopify yöneticinizde Shopify Payments'ı veya üçüncü taraf bir ödeme sağlayıcısını etkinleştirin.
 3. Müşteriler mağazanızdan bir şeyler satın aldığında ödemeleri nasıl kaydedip yetkilendirmek istediğinizi seçin.

Ödeme sağlayıcılarınızı ayarladıktan sonra müşteri siparişlerini işleyebilmek için ödeme sayfanızı yapılandırmanız gerekir.

Ödemenizi ayarlama

 1. Sipariş gönderiminizi ve ödeme yetkilendirmenizi ayarlayın.
 2. Müşterilerin ödeme işlemini tamamlamadan önce politikalarınızı görüntüleyebilmesi için mağazanızın politikalarını ekleyin.
 3. Ödeme sayfanızın müşteri bilgileri ayarlarını düzenleyin ve müşterileri etkinliklerle promosyonlar konusunda bilgilendirmek için e-posta adresleri toplamak isteyip istemediğinize karar verin.

16. Adım: Test siparişleri verme

Ödeme ayarlarınızı yapılandırdığınıza göre artık her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için birkaç işlem denemeniz gerekir. Test siparişi çalıştırmak, müşterilerinizin ürünlerinizi satın alırken geçmesi gereken süreci anlamanıza yardımcı olur. Shopify yöneticinizdeki Siparişler sayfasından, müşterilerin verdiği tüm siparişlere erişebilirsiniz.

Birkaç farklı işlem türü için test siparişleri yürütebilirsiniz:

Siz siparişleri oluştururken, gönderirken ve siparişler için para iadesi yaparken müşterilerinizin her işlem için aldığı e-postaları görürsünüz. Shopify yöneticinizdeki Bildirimler sayfasından bu e-postaların şablonlarını düzenleyebilirsiniz.

17. Adım: Mağazanıza personel ekleme

Mağazanızı yönetmenize ve işletmenize yardımcı olan personeliniz varsa Shopify mağazanıza personel ekleyebilirsiniz. Her personelin kişisel giriş bilgileri vardır. Ayrıca, her bir personel için izinler ayarlayarak mağazanın belirli alanlarına erişimi kısıtlayabilir ve hassas bilgileri güvende tutabilirsiniz.

Personeli yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.

18. Adım: Alan adınızı ayarlama

Shopify mağazanızı ayarlarken yeni bir alan adı satın alabilir veya mevcut mağazanızla ilişkili alan adını yeni Shopify hesabınıza aktarabilirsiniz.

Yeni alan adı edinme

Doğrudan Shopify'dan yeni bir alan adı satın alabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify üzerinden alan adınızı satın alın.
 2. Shopify alan adınızı birincil olarak ayarlayarak tarayıcılarında, arama sonuçlarında ve sosyal medyada müşterilerinize bu alan adının gösterilmesini sağlayın.
 3. Müşterilerin özel alan adı e-posta adresinize gönderdiği e-posta mesajlarının kişisel e-posta adresinize yönlendirilmesi için e-posta yönlendirmesini ayarlayın.

Mevcut bir alan adını Shopify'a bağlama veya aktarma

Mevcut bir alan adınız varsa alan adınızı Shopify mağazanıza yönlendirmek için şu adımları izleyin.

Mevcut alan adınızı kullanabilirsiniz ancak Shopify'ın tek tek sayfalara yönelik bağlantı yapısı büyük olasılıkla önceki hizmetinizden farklıdır; bu, belirli sayfalara giden eski bağlantıların müşteriler için muhtemelen yüklenmeyeceği anlamına gelir. Örneğin, kargo politikanızla ilgili eski sayfanızın URL'si example.com/policies/shipping-policy iken Shopify'da bu sayfa artık example.com/pages/shipping-policy olabilir.

Alan adınızı aktarmadan önce, müşterilerin hata sayfalarına yönlendirilmesini önlemek amacıyla müşterilerinizin favorilerine eklemiş olabileceği sayfalar veya üçüncü taraf kaynaklardan gelen bağlantılar için URL yönlendirmeleri ayarlayabilirsiniz. Böylece müşteriler, siz alan adını aktardıktan sonra eski bağlantıyı ziyaret ettiklerinde hata sayfası yerine yeni bağlantıya yönlendirilirler.

19. Adım: (İsteğe bağlı) SEO'nuzu başarı için hazırlama

Arama sonuçlarındaki sıralamanızı korumak için Shopify mağazanızı Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) başarısı için ayarlayabilirsiniz.

Yönlendirmeleri ayarlayın

SEO sıralamanızın korunmasına yardımcı olmak amacıyla tüm önemli sayfalarınız için yönlendirmeler ayarlayabilirsiniz. Mağazanız kullanıma açıldıktan sonra sitenizde en fazla trafik alan sayfaları gözden geçirip bu sayfaların kullanıcıları Shopify mağazanıza yönlendirmesini sağlamanız faydalı olabilir. Yönlendirmelerinizi içe aktarmak için bir CSV dosyası da kullanabilirsiniz.

Adımlar:

 1. Shopify yöneticinizden Online Mağaza > Gezinme'ye gidin.
 2. URL Yönlendirmelerini Görüntüle'ye tıklayın.
 3. URL yönlendirmesi oluştur'a tıklayın.
 4. Yönlendirme kaynağı alanına, ziyaretçilerini yönlendirmek istediğiniz eski URL'yi girin.
 5. Yönlendirme hedefi alanına, ziyaretçileri yönlendirmek istediğiniz yeni URL'yi girin. Mağazanızın ana sayfasına yönlendirme yapmak istiyorsanız / işaretini girin.
 6. Yönlendirmeyi kaydet'e tıklayın.

Yönlendirmelerinizin çalıştığını doğrulama

Yönlendirmelerinizi ayarlayıp mağazanızı kullanıma açtıktan sonra yönlendirmelerin düzgün çalıştığından emin olmak için web tarayıcısına orijinal URL'yi girerek ve bu URL'nin, hedef URL'ye yönlendirdiğini doğrulayın. Diğer mağazanızdaki en çok ziyaret edilen sayfaları, Shopify mağazanıza yönlendirdiğinden emin olmak için kontrol etmeniz gerekir.

Meta açıklamalarınızı düzenleme

Meta açıklaması, arama motoru sonuçlarında görüntülenen kısa bir metindir. Shopify'da web sayfaları, ürün sayfaları, koleksiyon sayfaları ve blog gönderileri için meta açıklaması ayarlanabilir. Her sayfada düz ve dolaysız bir dilin kullanıldığı, benzersiz bir meta açıklaması bulunduğundan emin olun. İyi bir açıklama, daha fazla kullanıcıyı mağazanızın bağlantısına tıklamaya teşvik eder.

Shopify yöneticisinde meta açıklamasını düzenleyebileceğiniz çeşitli alanlar vardır. Mağazanızın arama motorları için optimize edilmesine yardımcı olmak için aşağıdaki meta açıklamalarını düzenlemeyi göz önünde bulundurun:

Site haritanızı Google ile doğrulayın ve gönderin

Tüm Shopify mağazaları otomatik olarak bir sitemap.xml dosyası oluşturur. Bu dosya tüm ürünlerinizin, birincil ürün görselinizin, sayfalarınızın, koleksiyonlarınızın ve blog gönderilerinizin bağlantılarını içerir. Google ve Bing gibi arama motorları, mağazanızın sayfalarının arama sonuçlarında görüntülenmesini sağlamak için sitenizin dizinini oluştururken bu dosyayı kullanır. Site haritası dosyalarınızı Google Search Console'a göndererek Google'ın sitenizdeki sayfaları bulmasına ve dizinlerini oluşturmasına yardımcı olabilirsiniz.

Site haritası dosyaları otomatik olarak oluşturulur. Bu dosyaları, Shopify mağazanızın alan adlarındaki kök dizininde (ör. johns-apparel.com/sitemap.xml) bulabilirsiniz.

Oluşturulan site haritası dosyaları ürünleriniz, koleksiyonlarınız, bloglarınız ve web sayfalarınız için ayrı site haritalarının bağlantılarını verir. Shopify online mağazanıza yeni bir web sayfası, ürün, koleksiyon, görsel ya da blog gönderisi eklediğinizde site haritası dosyaları otomatik olarak güncellenir.

Sitenizi tarama ve dizinini oluşturma süreci zaman alabilir ve Google bu işlemin süresiyle ilgili bir garanti vermez.

Siteniz kullanıma açıldıktan sonra, Google'ın sitenizin dizinini oluşturması birkaç gün ile birkaç hafta arasında sürebilir. Dizin durumunuzu kontrol etmek için Google arama çubuğuna site: yazıp ardından alan adınızı girerek (ör. site:shopify.com) Google'da arama yapabilirsiniz.

Site haritanızı bulma ve Google'a gönderme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bir SEO uygulaması kullanma

Sitenizin SEO'suna yardımcı olmak için bir uygulama kullanabilirsiniz. SEO uygulamaları görsellerinizi optimize etmenize, site hızını artırmanıza ve bozuk bağlantıları izlemenize yardımcı olabilir.

Shopify App Store'daki SEO uygulamalarına göz atın.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene