Legge til og fjerne dynamiske kasseknapper

Du kan legge til eller fjerne dynamiske kasseknapper på deler av nettbutikken som har en Legg i handlekurv-knapp.

Før du legger til dynamiske kasseknapper må du passe på at de er kompatible med nettbutikken.

Legg til eller fjern dynamiske kasseknapper på produktsider

Steg:

 1. Finn temaet du vil redigere og klikk på Tilpass.

 2. Fra rullegardinmenyen i det øvre feltet velger du Produktsider.

 3. I verktøylinjen til venstre klikker du på Produktsider.

 4. Merk eller fjern merking av Vis dynamisk kasseknapp.

 5. Klikk på Lagre.

Hvis du ikke ser Vis dynamisk kasseknapp-innstillingen, må du oppdatere temaet eller redigere temakoden.

Legg til eller fjern dynamiske kasseknapper på hjemmesiden

Hvis hjemmesiden inneholder en utvalgt produktdel med en Legg i handlekurv-knapp, kan du legge til eller fjerne dynamiske kasseknapper i den delen.

Steg:

 1. Finn temaet du vil redigere og klikk på Tilpass.

 2. I verktøylinjen til venstre klikker du på Legg til del.

 3. Klikk på Utvalgt produkt > Legg til.

 4. Angi produktdetaljer og merk eller fjern merking av Vis dynamisk kasseknapp.

 5. Klikk på Lagre.

Hvis du ikke ser Vis dynamisk kasseknapp-innstillingen, må du oppdatere temaet eller redigere temakoden.

Legg til dynamiske kasseknapper for utvalgte produkter

Hvis du vil legge til dynamiske kasseknapper for noen produktsider, men ikke andre, må du opprette en alternativ mal. En alternativ mal er en duplisert temakodemal du kan redigere uten å påvirke originalversjonen. Du kan legge til dynamiske kasseknappper på alternativ malen, og bruke denne malen kun for et utvalg produkter.

Hvis du vil opprette en alternativ produktmal, kan du se Opprette alternative maler.

Etter du har opprettet en alternativ produktmal og tilordnet den til et produkt, må du aktivere dynamiske kasseknapper for dette produktet.

Steg:

 1. Finn temaet som du opprettet en alternativ mal for, og klikk på Tilpass.
 2. I temaredigering går du til produktsiden for et produkt som du har tilordnet den e alternativmalen til.
 3. I verktøylinjen til venstre klikker du på Produktsider.
 4. Merk Vis dynamisk kasseknapp.
 5. Klikk på Lagre. Endringene gjelder alle produktene som bruker den alternative malen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis